Anda di halaman 1dari 1

KOLEJ VOKASIONAL SEPANG,

43800 DENGKIL,
SELANGOR.

BORANG SOAL SELIDIK

JANTINA LELAKI PEREMPUAN PEKERJAAN BEKERJA PELAJAR


UMUR 15 – 20 THN 21 – 30 THN 31 THN KE ATAS

BAHAGIAN A

TS KS S SS
BIL FAKTOR KETAGIHAN AMALAN BERJUDI
1 2 3 4
1. Masalah kewangan.

2. Kurangnya bimbingan agama.

3. Ingin gaya hidup yang mewah.

4. Pengaruh dengan iklan-iklan judi di internet.

5. Pengaruh dengan rakan-rakan.

BAHAGIAN B

TS KS S SS
BIL KESAN AMALAN BERJUDI KEPADA DIRI DAN MASYARAKAT
1 2 3 4
1. Kes jenayah berlaku.

Menghancurkan kestabilan, kerukunan dan kerharmonian


2.
keluarga.
Berlakunya permusuhan dan kedengkian antara
3.
masyarakat

4. Menjadi malas untuk bekerja

5. Kelalaian terhadap melaksanakan kewajiban

SKALA PEMARKAHAN

TS = TIDAK SETUJU KS = KURANG SETUJU S = SETUJU SS = SANGAT SETUJU