Anda di halaman 1dari 6

TAJUK: LAPORAN TRIGONOMETRI

(KUMPULAN 6)
NAMA: 1. AHMAD TAUFIK BIN ROSDI
(000128-13-1043)
2.FIRDAUS AL-KASYFI BIN SAIFUL RIZAL
(000807-10-0839)
3.MUHAMMAD ZAFRIZAN ANDIN BIN MUHD
RUZAIDI
(001210-01-1539).
KELAS: 1 DMD MTA
NAMA GURU PENTAKSIR: PN NOR IDAYU BINTI IBRAHIM

PENGHARGAAN
Assalamualaikum,
Bersyukur kehadrat iilahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga kami menyiapkan
laporan trigonometri ini.
Kami kumpulan enam ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada rakan sekelas kami
yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan laporan trigonometri ini. Tidak lupa juga
kepada pensyarah kami iaitu PN NOR IDAYU BINTI IBRAHIM yang banyak memberikan
tunjuk ajar kepada kami.
Kami berharap tidak berlaku sebarang kesilapan dan kesalahan dalam menyiapkan tugasan
laporan trigonometri ini. Kami juga berharap laporan ini dapat membantu kami pada masa
akan datang.
Sekian terima kasih.

ISI KANDUNGAN

2
BIL TAJUK MUKA
SURAT
1 OBJEKTIF 3
2 HASIL TUGASAN 4
3 SUMBER RUJUKAN 5

OBJEKTIF

3
Antara objektif yang kami ingin capai ialah untuk meluaskan pengetahuan dan berfikir
dengan cara yang berkualiti dalam menyelesaikan masalah matematik. Selain itu, dapat
memperoleh kemahiran berkomunikasi dalam matematik yang berkesan secara lisan dan
bertulis serta menggunakannya untuk mengekspresikan idea matematik dengan betul dan
tepat. Seterusnya, untuk mengaplikasikan dan menyesuaikan pelbagai strategi untuk
menyelesaikan masalah, Disamping itu, untuk melatih diri untuk bekerjasama dan berkongsi
pengetahuan dalam setiap pembelajaran. Akhir sekali, untuk menyediakan persekitaran
pembelajaran yang merangsang dan meningkatkanpembelajaran yang berkesan.

4
HASIL TUGASAN.
3. Nyatakan daripada graf:-
Fungsi Kitaran Amplitud Nilai Maksimum Nilai Minimum
Trigonometri
1 1 1 1 -1
y= sin ϰ
2 2
y= 4 kos 2 ϰ 2 4 4 -4

y= 3 tan ϰ 2 - - -

4. Nyatakan persamaan baru bagi setiap graf fungsi setiap trigonometri yang dihasilkan
apabila:-
Fungsi Dipantulkan Kitaran Amplitud
Trigonometri pada paksi ϰ digandakan 2x diganda 2x
1 1 1 2
y= sin ϰ y= -sin ϰ
2 2

y= 4 kos 2 ϰ y= -4 kos 2 ϰ 4 8

y= 3 tan ϰ y= -3 tan ϰ 4 -

RUJUKAN

5
1. KERTAS PENERANGAN TOPIK 2 TRIGONOMETRI
2. http://cheguzam.blogspot.my/2011/09/nota-matematik-tingkatan-3-bab-15.html
3. http://www.raimondwell.com/2017/03/konsep-trigonometri.html

Anda mungkin juga menyukai