Anda di halaman 1dari 1

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif utama dalam kajian kes judi ini adalah :


1. Menerangkan maksud berjudi.
2. Menyatakan contoh- contoh amalan berjudi dalam masyarakat.
3. Menyatakan faktor dan punca ketagihan amalan berjudi.
4. Menyatakan kesan buruk amalan berjudi kepada diri dan masyarakat.
5. Mencadangkan saranan atau langkah -langkah untuk menghalang amalan berjudi
dalam masyarakat.

Objektif umum:
1. Dapat menambah ilmu pengetahuan dan meluaskan pemikiran.
2. Dapat memupuk sikap berdikari, bekerjasama dengan rakan dan menghadapi cabaran
diri sendiri.
3. Dapat mengeratkan silaraturahim antara masyarakat sekeliling kita.
4. Dapat membina tanggungjawab pada diri sendiri.