Anda di halaman 1dari 7

A.

Tuliskan angka-angka yang berikut dalam sebutan ‘puluh’ dan ‘sa’


(8 markah)

(a) . 92 = 90 puluh 2sa sa (e). 66 = puluh sa

(b). 83 = puluh sa (f). 43 = puluh sa

(c) . 44 = puluh sa sa (g). 24 = puluh sa

(d). 67 = puluh sa (h). 98 = puluh sa

B: Tuliskan ayat matematik berdasarkan rajah yang diberikan. (8 markah)

+ +

₊ ₊
C. Padankan. [4 markah]

Lima ratus tujuh belas


110

Satu ratus sepuluh


841

Lapan ratus empat puluh satu


536

Lima ratus tiga puluh enam


517

D. Warnakan nombor yang betul. [4 markah]

1) 4 ratus 7 puluh 0 sa
47 407 470

2) 1 ratus 5 puluh 9 sa
159 195 951

3) 5 ratus 8 puluh 2 sa
583 582 584

4) 6 ratus 5 puluh 9 sa
659 669 567
E. Warnakan nombor yang terkecil.

1)
900 700

2)
342 324

F. Warnakan nombor yang terbesar.

1)
800 200

2)
221 786

[4 markah]

G .Warnakan 8 kotak

Warnakan 6 kotak

[2 markah]
H. Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul (10 markah)

1. 6.
4 2 3 3 3 5
+ 5 4 8 + 5 5 2
____________ ____________
____________ ____________
2. 7.
3 2 2 3 4 9
+ 5 1 3 + 7 1 1
____________ ____________
____________ ____________
3. 8.
5 3 5 3 3 4
+ 4 4 2 + 4 5 3
____________ ____________
____________ ____________
4. 9.
2 6 2 6 7 2
+ 2 4 8 + 3 2 7
____________ ____________
____________ ____________
5. 10.
3 6 4 3 5 5
+ 4 2 7 + 4 4 5
____________ ____________
____________ ____________
I. isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Nombor Perkataan
Contoh :

1 SATU
2
3
4
5
6
DUA EMPAT LIMA ENAM TIGA

J. Kira:

1) 5 + 4 = __________ 6) 2 + 6 = __________

2) 7 + 0 = __________ 7) 2 + 5 = __________

3) 4 + 4 = __________ 8) 3 + 4 = __________

4) 2 + 3 = __________ 9) 2 + 2 = __________

5) 1 + 3 = __________ 10) 3 + 6 = __________


K. Tolak:

8–4=4

1) 7 – 4 = __________ 6) 18 – 8 = __________

2) 7 – 5 = __________ 7) 15 – 3 = __________

3) 12 – 4 = __________ 8) 16 – 4 = __________

4) 10 – 8 = __________ 9) 14 – 10 = __________

5) 13 – 7 = __________ 10) 8 – 5 = __________

L. DARAB:

1X3=3

1) 2 X 3 = __________

5) 6 X 3 = ________
2) 3 X 3 = __________

6) 7 X 3 = ________
3) 4 X 3 = __________

4) 5 X 3 = ________
M. JUMLAHKAN.