Anda di halaman 1dari 20

BAHAGIAN A

Objektif (20 markah)


Arahan : Jawab semua soalan.

1. Panjang sungai dalam peta topografi dapat diukur dengan menggunakan


A. Jangka sudut
B. Benang
C. Jangka tolak
D. Pita ukur
Soalan 2 hingga 5 berdasarkan peta topografi dibawah.
36
35

34
33

32

31
30
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

2. Apakah titik rujukan bagi kampung Nangka ?


A. 7731
B. 7732
C. 3177
D. 7732

3. Apakah titik rujukan bagi masjid?


A. 815315
B. 315815
C. 815321
D. 813322

4. Apakah titik rujukan bagi Pekan raya?


A. 8134
B. 8135
C. 3581
D. 3481

5. Apakah ciri fizikal yang terdapat pada peta diatas?


A. Sungai
B. Masjid
C. Getah
D. Kelapa sawit

1
 Kejadian Siang dan Malam
 Perbezaan waktu tempatan
 Pembiasan angina lazim
 Kejadian paasang surut

6. Kejadian di atas berlaku disebabkan oleh


A. Putaran bumi
B. Peredaran bumi mengelilingi orbit
C. Pancaran satelit kepada bumi
D. Daya koriolisis bumi yang kuat

 Matahari tengah hari tegak diatas kepala di Garisan Khatulistiwa (0°)


 Hemisfera utara mengalami musin bunga dan hemisfera selatan mengalami musin
luruh
 Hampir semua kawasan mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang

7. Pilih kenyataan yang manakah benar bagi menerangkan perkara diatas


A. Ekuinoks musim bunga
B. Ekuinoks musim luruh
C. Solstis musim panas
D. Solstis musim sejuk

8. Apakah jenis iklim di Malaysia?


A. Gurun panas
B. Steppe
C. Monsun tropika
D. Khatulistiwa

9. Apakah pilihan jawapan yang tepat bagi menerangkan gambar diatas?


A. Kejadian bayu laut
B. Kejadian bayu darat
C. Kejadian angin Sumatra
D. Kejadian angin monsun

2
10. Jawapan dibawah menerangkan punca-punca belakunya kesan rumah hijau, kecuali?
A. Pembakaran bahan api fosil
B. Pembakaran sisa pertanian
C. Pembakaran hutan
D. Menanam lebih banyak pokok

 Meluturkan cat dan menghakis dinding bangunan


 Mengacam kesihatan manusia
 Menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik.

11. Kejadian diatas belaku kerana,


A. Jerebu
B. Hujan asid
C. Rumah hijau
D. Pulau haba

12. Penyataan dibawah menerangkan kepentingan pengangkutan darat kecuali?


A. Membawa penumpang dan barangan
B. Meningkatkan sektor perniagaan
C. Pembangunan wilayah koridor ekonomi
D. Mengendalikan urusan perdagangan seperti pelabuhan Kuching, Sarawak.

13. Penyataan dibawah menerangkan kesan positif telekomunikasi kecuali ?


A. E-perbankan
B. Telesidang
C. Peluang perkerjaan
D. Penyebaran maklumat berunsur sensitif

 Suhu -14°c
 Musim panas pendek dan sederhana sejuk (10°c)
 Berlaku ribut salji pada musim sejuk

14. Penyataan di atas menerangkan mengenai zon iklim


A. Iklim sejuk
B. Iklim sederhana sejuk
C. Iklim sederhana panas
D. Iklim panas

3
 Merupakan pengangkutan darat paling efisen dan canggih
 Dikenali sebagai ‘bullet train’
 Laluan melibatkan bandar-bandar metropolitan

15. Penyataan di atas menerangkan


A. Landasan kereta api Trans-Siberian
B. Landasan kereta api India
C. Landasan kereta api Shinkansen
D. Landasan kereta api Thailand

16. Apakah faktor yang mempengaruhi berlakunya pemanasan global


A. Penyahhutanan secara besar-besaran
B. Penanaman pokok besar-besaran
C. Mengadakan kempen kitar semula
D. Menggunakan pengangkutan awam

17. Penyataan yang manakah menerangkan konsep teknologi hijau dengan tepat.
A. Teknologi hijau merujuk meningkatkan peluang mengeksport produk hijau
B. Teknologi hijau merujuk kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan
C. Teknologi hijau merujuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang moden
D. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan, dan sistem
untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi.

18. Penyataan dibawah adalah mengenai kriteria teknologi hijau kecuali?


A. Boleh dikitar semula
B. Berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar
C. Membebaskan asap kilang secara berleluasa tanpa kawalan
D. Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan
masyarakat.

19. Antara berikut yang manakah merujuk kepada empat teras utama produk teknologi
hijau?
A. Tenaga, bentuk muka bumi, ekonomi dan sosial
B. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial
C. Tenaga, alam sekitar, bentuk muka bumi dan social
D. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan bentuk muka bumi

20. Penyataan dibawah menerangkan amalan teknologi hijau, kecuali?


A. Amalan 5R
B. Penjimatan air
C. Pengurangan sisa
D. Pembakaran terbuka diteruskan.

4
BAHAGIAN B
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

Bintulu SMART feri

Berkongsi kereta Tanah tinggi Timur-Barat

kos Tanah pamah Kereta api Tanah melayu


Berhad
Integrasi

a) Lebuhraya ________________________________ menghubungkan Grid di Perak


dan Jeli di Kelantan.
b) Perkhidmatan ________________________________ digunakan untuk mengangkut
penumpang dari Kuala Kedah ke Pulau Langkawi.
c) ______________________ berfungsi menangani masalah banjir kilat dan
mengurangkan kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur.
d) Bentuk muka bumi __________________________________ dan berhutan tebal
menyukarkan pembinaan jalan raya di Sabah dan Sarawak.
e) Pelabuhan _________________________________ merupakan pelabuhan yang
mengendalikan eksport gas asli cecair negara.
f) Amalan ________________________________ dapat mengurangkan masalah
pencemaran udara.
g) Kawasan tanah tinggi menyebabkan pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar
dan menelan _____________________ yang tinggi.
h) Kawasan ________________________________ merupakan keadaan tanah yang
rata sesuai untuk pembinaan jaringan pengangkutan.
i) Perkhidmatan kereta api kargo oleh _______________________________________
dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan.
j) ______________________________________ nasional dapat mempertingkatkan
perpaduan serta keharmonian masyarakat.

5
BAHAGIAN C
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah.
a) Telegraf merupakan alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk
urusan pentadbiran di Tanah Melayu.

b) Telefon Pintar merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth,
Internet dan juga pelbagai jenis aplikasi media sosial seperti WeChat, Instagram dan lain-
lain.

c) Satelit TiungSat-1 dan RazakSAT merupakan satelit mikro.

d) Koridor Raya Multimedia (MSC) bertujuan menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi


dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk
memajukan industri ICT tempatan.

2. Huraikan enam kepentingan telekomonikasi terhadap pembangunan negara.

KEPENTINGAN
TELEKOMUNIKASI
DI MALAYSIA

6
BAHAGIAN D
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah.

a) Karbon dioksida ialah gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global.

b) Aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kimia secara berlebihan
menyebabkan pemanasan global.

c) Penyahhutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, petempatan


dan perindustrian dapat mengelakkan berlaku pemanasan global.

d) Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang


menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama merupakan penyumbang
kepada berlakunya pemanasan global.

e) Pencairan ais di kutub dan peningkatan suhu air laut merupakan punca pemanasan
global.

f) Pemanasan global menyebabkan hakisan tanih di kawasan petempatan

g) Tsunami adalah sejenis ribut yang terjadi akibat pemanasan global.

h) Penggunaan tenaga solar menyebabkan kenaikan suhu bumi.

i) Letusan gunung berapi merupakan punca pemanasan global secara semula jadi.

j) Gangguan cuaca menyebabkan taburan hujan tidak menentu dan terdapat kawasan
yang mengalami kemarau yang teruk.

7
BAHAGIAN E
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

2. Nyatakan kriteria ciri-ciri produk teknologi hijau.

Kriteria produk
teknologi hijau

8
BAHAGIAN f
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

Tanah tinggi Hujan bukit laut

kumulonimbus pemeluwapan lindungan

atmosfera dipanaskan Perolakan

wap

Jenis jenis hujan di Malaysia.

Hujan ____________________________ Hujan _________________________

permukaan bumi _______________ oleh -Hujan turun di kawasan _________________


pancaran matahari. yang menghadap udara lembap.
-Air tersejat dan membentuk _____________ -Udara lembap dari ____________ dipaksa naik
air. ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah
Udara panas bersama-sama wap air naik ke tinggi.
_____________________ sehingga sampai di -Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami
paras yang tinggi. proses ___________________ menjadi titisan
-Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami air lalu membentuk awan.
proses pemeluwapan menjadi titisan air lalu -Bahagian cerun yang terlindung menerima
membentuk awan ______________________. hujan yang sedikit dan dikenali sebagai
kawasan ____________________ hujan.

9
BAGI BAHAGIAN A.
SILA ISIKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA DI SINI. PILIH SATU JAWAPAN TERBAIK SAHAJA.
HITAMKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA

1 A B C D 11 A B C D A
2 A B C D 12 A B C D A
3 A B C D 13 A B C D A
4 A B C D 14 A B C D A
5 A B C D 15 A B C D A
6 A B C D 16 A B C D A
7 A B C D 17 A B C D A
8 A B C D 18 A B C D A
9 A B C D 19 A B C D A
10 A B C D 20 A B C D A

10
BAHAGIAN A
Objektif (20 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

21. Panjang sungai dalam peta topografi dapat diukur dengan menggunakan
E. Jangka sudut
F. Benang
G. Jangka tolak
H. Pita ukur
Soalan 2 hingga 5 berdasarkan peta topografi dibawah.
36
35

34
33

32

31
30
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

22. Apakah titik rujukan bagi kampung Nangka ?


E. 7731
F. 7732
G. 3177
H. 7732

23. Apakah titik rujukan bagi masjid?


E. 815315
F. 315815
G. 815321
H. 813322

24. Apakah titik rujukan bagi Pekan raya?


E. 8134
F. 8135
G. 3581
H. 3481

25. Apakah ciri fizikal yang terdapat pada peta diatas?


E. Sungai
F. Masjid
G. Getah

11
 Kelapa
H. Kejadian Siang dan Malam
sawit
 Perbezaan waktu tempatan
 Pembiasan angina lazim
 Kejadian paasang surut

26. Kejadian di atas berlaku disebabkan oleh


E. Putaran bumi
F. Peredaran bumi mengelilingi orbit
G. Pancaran satelit kepada bumi
H. Daya koriolisis bumi yang kuat

 Matahari tengah hari tegak diatas kepala di Garisan Khatulistiwa (0°)


 Hemisfera utara mengalami musin bunga dan hemisfera selatan mengalami musin
luruh
 Hampir semua kawasan mengalami tempoh siang dan malam yang sama panjang

27. Pilih kenyataan yang manakah benar bagi menerangkan perkara diatas
E. Ekuinoks musim bunga
F. Ekuinoks musim luruh
G. Solstis musim panas
H. Solstis musim sejuk

28. Apakah jenis iklim di Malaysia?


E. Gurun panas
F. Steppe
G. Monsun tropika
H. Khatulistiwa

29. Apakah pilihan jawapan yang tepat bagi menerangkan gambar diatas?
E. Kejadian bayu laut
F. Kejadian bayu darat
G. Kejadian angin Sumatra
H. Kejadian angina monsun

12
30. Jawapan dibawah menerangkan punca-punca belakunya kesan rumah hijau, kecuali?
E. Pembakaran bahan api fosil
F. Pembakaran sisa pertanian
G. Pembakaran hutan
H. Menanam lebih banyak pokok

 Meluturkan cat dan menghakis dinding bangunan


 Mengacam kesihatan manusia
 Menjejaskan kualiti air dan kepupusan hidupan akuatik.

31. Kejadian diatas belaku kerana,


E. Jerebu
F. Hujan asid
G. Rumah hijau
H. Pulau haba

32. Penyataan dibawah menerangkan kepentingan pengangkutan darat kecuali?


E. Membawa penumpang dan barangan
F. Meningkatkan sektor perniagaan
G. Pembangunan wilayah koridor ekonomi
H. Mengendalikan urusan perdagangan seperti pelabuhan Kuching, Sarawak.

33. Penyataan dibawah menerangkan kesan positif telekomunikasi kecuali ?


E. E-perbankan
F. Telesidang
G. Peluang perkerjaan
H. Penyebaran maklumat berunsur sensitif

 Suhu -14°c
 Musim panas pendek dan sederhana sejuk (10°c)
 Berlaku ribut salji pada musim sejuk

34. Penyataan di atas menerangkan mengernai zon iklim


E. Iklim sejuk
F. Iklim sederhana sejuk
G. Iklim sederhana panas
H. Iklim panas

13
 Merupakan pengangkutan darat paling efisen dan canggih
 Dikenali sebagai ‘bullet train’
 Laluan melibatkan bandar-bandar metropolitan

35. Penyataan di atas menerangkan


E. Landasan kereta api Trans-Siberian
F. Landasan kereta api India
G. Landasan kereta api Shinkansen
H. Landasan kereta api Thailand

36. Apakah faktor yang mempengaruhi belakunya pemanasan global


E. Penyahhutanan secara besar-besaran
F. Penanaman pokok besar-besaran
G. Mengadakan kempen kitar semula
H. Menggunakan pengangkutan awam

37. Penyataan yang manakah menerangkan konsep teknologi hijau dengan tepat.
E. Teknologi hijau merujuk meningkatkan peluang mengeksport produk hijau
F. Teknologi hijau merujuk kualiti hidup rakyat dapat dipertingkatkan
G. Teknologi hijau merujuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang moden
H. Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan produk, peralatan, dan sistem
untuk memelihara dan memulihara alam sekitar serta sumber semula jadi.

38. Penyataan dibawah adalah mengenai kriteria teknologi hijau kecuali?


E. Boleh dikitar semula
F. Berupaya meminimumkan kemerosotan alam sekitar
G. Membebaskan asap kilang secara berleluasa tanpa kawalan
H. Piawaian kualiti produk harus menjadi ukuran penting dari segi penerimaan
masyarakat.

39. Antara berikut yang manakah merujuk kepada empat teras utama produk teknologi
hijau?
E. Tenaga, bentuk muka bumi, ekonomi dan sosial
F. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan sosial
G. Tenaga, alam sekitar, bentuk muka bumi dan social
H. Tenaga, alam sekitar, ekonomi dan bentuk muka bumi

40. Penyataan dibawah menerangkan amalan teknologi hijau, kecuali?


E. Amalan 5R
F. Penjimatan air
G. Pengurangan sisa
H. Pembakaran terbuka diteruskan.

14
BAHAGIAN B
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

Bintulu SMART feri

Berkongsi kereta Tanah tinggi Timur-Barat

kos Tanah pamah Kereta api Tanah melayu


Berhad
Integrasi

k) Lebuhraya _______timur barat_ menghubungkan Grid di Perak dan Jeli di Kelantan.


l) Perkhidmatan _____feri___ digunakan untuk mengangkut penumpang dari Kuala
Kedah ke Pulau Langkawi.
m) _____smart____ berfungsi menangani masalah banjir kilat dan mengurangkan
kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur.
n) Bentuk muka bumi _______tanah tinggi______ dan berhutan tebal menyukarkan
pembinaan jalan raya di Sabah dan Sarawak.
o) Pelabuhan ___bintulu_______ merupakan pelabuhan yang mengendalikan eksport
gas asli cecair negara.
p) Amalan __berkongsi kereta___ dapat mengurangkan masalah pencemaran udara.
q) Kawasan tanah tinggi menyebabkan pembinaan jaringan pengangkutan adalah sukar
dan menelan ______kos____ yang tinggi.
r) Kawasan ______tanah pamah____ merupakan keadaan tanah yang rata sesuai untuk
pembinaan jaringan pengangkutan.
s) Perkhidmatan kereta api kargo oleh _______KTMB___ dapat meningkatkan urusan
perniagaan dan perdagangan.
t) _____integrasi____ nasional dapat mempertingkatkan perpaduan serta
keharmonian masyarakat.

15
BAHAGIAN C
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah.
e) Telegraf merupakan alat yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1876 untuk √
urusan pentadbiran di Tanah Melayu.

f) Telefon Pintar merangkumi perisian komputer seperti GPS, kamera digital, Bluetooth, √
Internet dan juga pelbagai jenis aplikasi media sosial seperti WeChat, Instagram dan lain-
lain.

g) Satelit TiungSat-1 dan RazakSAT merupakan satelit mikro. √

h) Koridor Raya Multimedia (MSC) bertujuan menarik syarikat-syarikat berteknologi tinggi √


dengan menawarkan pengecualian cukai serta kemudahan-kemudahan lain untuk
memajukan industri ICT tempatan.

2. Huraikan enam kepentingan telekomonikasi terhadap pembangunan negara.

Dpt berhubung dgn sesiapa shj di


Mengeratkan silaturahim….. seluruh dunia dgn mudah
Peluang pendidikan lebih luas
Segala urusan kerajaan dan dan menjimatkan kos melalui e-
swasta menjadi cepat dan pembelajaran////
efisen….
Pengurusan dan pentadbiran
Data dapat disimpan dengan negara lebih sistematik dan
segera dan selamat teratur
KEPENTINGAN
TELEKOMUNIKASI
DI MALAYSIA
Satelit cuaca dpt memberikan
data ramalan cuaca dan Urusan kewangan dan
fenomena alam dgn lebih tepat perkhidmatan perbankan atas
serta terperinci//// talian membolehkan kita
menguruskan kweangan di
Siaran langsung melalui aplikasi
seluruh dunia dgn mudah dan
satelit membolehkan penonton Pelbagai maklumat dari seluruh lancar
myaksikan siaran secara dunia dpt diperolehi dgn melayari
langsung di tv internet

16
BAHAGIAN D
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah.

k) Karbon dioksida ialah gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. √

l) Aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan baja kima secara berlebihan √
menyebabkan pemanasan global.

m) Penyahhutanan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, petempatan X


dan perindustrian dapat mengelakan belaku pemanasan global.

n) Pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang √


menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama merupakan penyumbang
kepada belakunya pemanasan global.

o) Pencairan ais di kutub dan peningkatan suhu air laut merupakan punca pemanasan √
global.

p) Pemanasan global menyebabkan hakisan tanih di kawasan petempatan X

q) Tsunami adalah sejenis rIbut yang terjadi akibat pemanasan global.


X

r) Penggunaan tenaga solar menyebabkan kenaikan suhu bumi. x

s) Letusan gunung berapi merupakan punca pemanasan global secara semula jadi. √

t) Gangguan cuaca menyebabkan taburan hujan tidak menentu dan terdapat kawasan √
yang mengalami kemarau yang teruk.

17
BAHAGIAN E
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

2. Nyatakan kriteria ciri-ciri produk teknologi hijau.

REKA BENTUK SESUATU


BOLEH DIKITAR SEMULA PENGHASILAN PRODUK TELAH PRODUK HARUS
ATAU AMALAN 5R MELALUI PROSES INOVASI BERDASARKAN PENGALAMAN
TEKNOLOGI BAGI MENJAGA LEPAS UNTUK MEMBANTU
KEHARMONIAN MANUSIA DAN MANUSIA
PERSEKITARAN

MENJIMATKAN PENGGUNAAN MENGGALAKAN PENGGUNAAN


TENAGA DAN SUMBER BAHAN SUMBER BAHAN YANG BOLEH
API DIPERBAHARUI

Kriteria produk
teknologi hijau

PIAWAIAN KUALITI PRODUK


BERUPAYA MEMINIMUNKAN HARUS MENJADI UKURAN
KEMEROSOTAN ALAM SEKITAR PENTING DARI SEGI
PENERIMAAN MASYARAKAT

KADA PEMBEBASAN GAS SELAMAT DIGUNAKAN DAN MUDAH DIGUNAKAN KERANA


RUMAH HIJAU ADALAH MENYEDIAKAN PERSEKITARAN TEKNOLOGI INI DICIPTA UTK
RENDAH ATAU SIFAR YANG SIHAT DAN LEBIH BAIK KEGUNAAN MANUSIA

18
BAHAGIAN f
(10 markah)
Arahan : Jawab semua soalan.

1. lengkapkan tempat kosong dengan jawapan yang diberikan.

Tanah tinggi laut

kumulonimbus pemeluwapan lindungan

atmosfera dipanaskan

wap

Jenis jenis hujan di Malaysia.

Hujan Perolakan Hujan Hujan bukit

permukaan bumi ___DIPANASKAN oleh -Hujan turun di kawasan _TANAH TINGGI___


pancaran matahari. yang menghadap udara lembap.
-Air tersejat dan membentuk _WAP__ air. -Udara lembap dari ___LAUT__ dipaksa naik ke
Udara panas bersama-sama wap air naik ke cerun bukit kerana dihalang oleh tanah tinggi.
__ATMOSFERA__ sehingga sampai di paaras yang -Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami
tinggi. proses ___PEMELUWAPAN_ menjadi titisan air
-Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami lalu membentuk awan.
proses pemeluwapan menjadi titisan air lalu -Bahagian cerun yang terlindung menerima
membentuk awan __KOLONIMBUS____. hujan yang sedikit dan dikenali sebagai
kawasan ____LINDUNGAN_ hujan.

19
BAGI BAHAGIAN A. SILA ISIKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA DI SINI. PILIH SATU JAWAPAN
TERBAIK SAHAJA. HITAMKAN JAWAPAN PILIHAN ANDA

1 A B C D 11 A B C D A
2 A B C D 12 A B C D A
3 A B C D 13 A B C D A
4 A B C D 14 A B C D A
5 A B C D 15 A B C D A
6 A B C D 16 A B C D A
7 A B C D 17 A B C D A
8 A B C D 18 A B C D A
9 A B C D 19 A B C D A
10 A B C D 20 A B C D A

20