Anda di halaman 1dari 10

EDUP 3053

Bahagian A

1.
2 (b) Prinsip asas grafik :
Merujuk kepada C.A.S.P.E.R
C = CONTRAST (KONTRA)

 Kontra wujud jika ada unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu
gubahan.
 Fungsi kontra = mewujudkan tarikan pada reka bentuk tersebut, memberikan focus
dan mengelakkan kebosanan.
 Contoh kontra yang dapat dilihat – font yang berlainan, warna sejuk + warna panas
A= Alingment (seimbang)

 elemen grafik disusun supaya beratnya seimbang dalam setiap bahagian reka
bentuk.
 Supaya reka bentuk tersebut tidak tumbang kerana tidak seimbang
 2 jenis keseimbangan
1. Formal / simetri
2. Tidak formal / tidak simetri
S = SIMPLICITY (MUDAH)

 Rekanan grafik haruslah mudah untuk cepat difahamkan dengan jelas.


 Bagi elakkan penerima rasa tertekan utk tahu maklumayt yang hendak disampaikan.
 Caranya mempersembahkan satu perkara pada satu masa. Idea yang banyak
dalam satu visual akan mengelirukan.
P = PROXIMITY (PENYATUAN)

 Penyatuan ialah perhubungan yang lahir di antara elemen-elemen visual apabila


elemen-elemen tersebut berfungsi bersama sebagai satu kesuluruhan.
 Huruf, warna , bahan lain adalah melengkapi antara satu sama lain untuk kukuhkan
idea yang nak disampaikan.
 Penyatuan dapat diperolehi dgn gunakan anak panah, kotak, garisan, warna

E = EMPHASIS (DOMINAN)

 Adakan satu item yang utama sahaja utk focus pda maklumat sebenar (elakkan
daripada bnyak item keranan menggangu tumpuan )
 Dominan merupakan pusat penumpuan atau minat
 Idea utam haruslah ditonjolkan
RETITION (PENGULANGAN )

 Gunakan ulangan di mana perlu


 Tapi harus tekalkan pada sesuatu aspek reka bentuk pada tempat tertentu.
 Cth = fon yang dihitamkan, garis kasar, bullet yang serupa, warna,
3. Kesesuaian // Kelebihan dan Kekurangan // Kerelevenan penggunaan video dalam
talian (Youtube)

Kelebihan :

 Pembelajaran kendiri.

Murid boleh belajar dengan sendiri tentang bagaimana proses kitar air itu berlaku kerana
penggunaan objek maujud dan intonasi suara yang memainkan pernanan seperti guru di
dalam kelas.Murid juga boleh meneroka dengan lebih mendalam lagi tentang kesan-kesan
laut yang kotor dengan sampah sarap dan buangan toksik minyak kapal dan kaitannya
dengan hujan asid.

 Menarik Minat

Murid akan menumpukan perhatian kerana video munggunakan kartun dan animasi yang
mudah difahami dan dekat dengan jiwa murid. Misalnya kartun setitik air yang berubah
menjadi air hujan, matahari dan awan yang boleh berkata-kata. Efek video and animasi
bergerak seperti sedang menonton televisyen membuatkan murid berminat untuk
menontonnya.

 Pengulangan

Video ini yang boleh dipause dan dimainkan semula menajdi satu kelebihan yang tiada
tandingan. Jadi murid mempunyai kelebihan self-paced kerana murid sendiri yang
menentukan kadar pembelajaraannya. Jadi, pengulangan ini membolehkan murid untuk
pause sekejap tentang proses penejatan dan cuba memahami apa maksud penyejatan
itu.

 Seumpama pembelajaran sebenar.

Guru memerlukan prosedur yang rumit sekiranya ingin menyediakan bahan PdP yang
menunjukkan kitar air. Jadi penggunaan video dalam talian ini berupaya untuk
menunjukkan seolah-oleh murid yang mengendalikan bahan dan boleh melihat dengan
lebih jelas tentang bagaimana proses ini berlaku berbanding dengan cara guru mengajar
secara tradisonal.

 Capaian Internet

Capaian Internet boleh menjadi kekangan untuk membolehkan murid-murid


menggunakan video dalam talian. Murid tidak dapat unuk mengakses video tersebut dan
membawa kepada kegagalan PdP. Guru boleh memuat turun video dalam talian ini tetapi
pembelajaran kendiri peringkat maksimum akan susah untuk berlaku kerana dengan
adanya internet barulah murid-murid boleh klik pada browser baru dan meneroka idea
tersebut dengan lebih mendalam. Sebagai kesannya, penerokaan akan mati di situ
melainkan guru membawa bahan bacaan maujud seperti keratin akhbar, risalah dan
majalah ke dalam kelas.

 Kekurangan fasiliti

Tidak semua makmal computer di sekolah mempunyai fasiliti yang sempurna. Ada
sekolah yang tidak mempunyai computer yang mencukupi dan sebagainya. Adi, ini akan
mngganggu proses PdP dan membuatkan cara ini tidak lagi efektif.
BAHAGIAN B

1. *Pemprosesan perkataan adalah perisian yang digunakan untuk membina, mengolah,


menyusun dan membentuk teks, menyimpan dan mencetak dokumen. Contoh: Microsoft
Word dan Google Docs.

*Persembahan elektronik adalah perisian yang digunakan untuk membuat persembahan


dalam bentuk pertunjukan slaid (slideshow). Contoh : MS Powerpoint, Prezi dan Google
Slides. Membolehkan guru memilih corak teks, grafik, animasi, audio dan video untuk
diintegrasikan dalam persembahan yang menarik.

*Hamparan elektronik membantu mengurus dan menganalisa data dalam bentuk tabular
(baris dan lajur) atau data diurus dalam bentuk jadual, laporan atau format yang dikendaki.
Data juga boleh dianalisa melalui penghasilan histogram dengan penggunaan graf dan carta.
Contoh : Microsoft Excel dan Google Spreadsheet.

Bagi menghasilkan multimedia interaktif yang menarik, ketiga-tiga perisian ini


digunakan. Pemprosesan perkataan seperti Microsoft Word digunakan bagi menghasilkan
storyboard berkenaan dengan topik pembelajaran yang ingin dihasilkan seperti Tajuk Suhu
dan Haba. Guru perlu merancang beberapa topik pengajaran yang ingin disampaikan
menggunakan aplikasi yang menarik untuk murid. Sebagai contoh aplikasi audio yang boleh
dibuat oleh guru sendiri atau menggunakan suara latar belakang yang boleh diperoleh
daripada medium lain seperti internet iaitu mp3 Downloader. Guru perlu menyusun setiap
elemen yang diperlukan dalam storyboard bagi pembinaan multimedia interaktif yang menarik
dan berkesan untuk murid. Skrip yang perlu dimasukkan dalam multimedia interaktif juga
dibuat dalam Microsoft Word bagi memudahkan proses penyuntingan. Contoh soalan seperti
kuiz yang menarik juga dirangka pada MW dahulu sebelum dipindah ke MP. Microsoft Word
juga digunakan untuk guru membuat jadual yang boleh digunakan untuk membuat graf pada
Microsoft Excel. Kemudian, guru menggunakan Hamparan Elektronik iaitu Microsoft Excel
untuk membuat graf berkaitan dengan penurunan dan kenaikan suhu pada objek sebelum
dipanaskan, semasa dipanaskan dan selepas kehilangan haba yang boleh diperhatikan
melalui graf garis yang dapat diperoleh daripada data-data suhu yang berkenaan. Kemudian,
guru boleh memasukkan graf tersebut ke dalam multimedia interaktif yang dihasilkan
menggunakan perisian persembahan elektronik iaitu Microsoft Powerpoint. Untuk
memasukkan graf tersebut, guru boleh printscreen graf yang telah diperoleh dan paste pada
ruangan slaid yang berkenaan serta disunting mengikut kesesuaian. Melalui Microsoft
Powerpoint, guru boleh mempelbagaikan teks yang digunakan serta menggunakan bentuk-
bentuk yang menarik dan sesuai digunakan untuk murid-murid. Selain itu, guru boleh
memasukkan skrip yang telah dibuat pada Microsoft Word ke dalam bentuk dan slaid yang
terdapat pada slaid. Guru juga boleh menyusun kepelbagaian maklumat seperti yang telah
dirangka pada storyboard di Microsoft Word serta maklumat daripada Microsoft Excel. Guru
juga boleh memasukkan audio yang menarik serta menghasilkan animasi bergerak melalui
animation pane yang terdapat dalam Microsoft Powerpoint bagi menghasilakn multimedia
yang menarik dan interaktif untuk murid gunakan.

Seterusnya, murid-murid juga boleh menggunakan multimedia interaktif tersebut


dengan bermain dan belajar daripada projek multimedia interaktif yang telah guru hasilkan.
Melalui Microsoft Powerpoint itu juga, murid boleh menjawab kuiz yang guru laksanakan dan
terus mendapat maklum balas. Kemudian, murid boleh menilai keberkesanan penggunaan
multimedia interaktif yang dihasilkan pada perisian PEMPROSESAN perkataan yang boleh
dibaca dan dikongsi bersama rakan-rakan di Google Docs menggunakan emel masing-
masing. Seterusnya, murid juga dapat membina graf seperti yang perlu dijawab dlaam kuiz
sebagai latihan tambahan pada perisian hamparan elektronik iaitu Microsoft EXCEL bagi
menghasilkan pembelajaran yang bermakna kerana guru dan murid dapat bersama-sama
mengintegrasikan ketiga-tiga perisian dalam bilik darjah.

2.Ciri – ciri pakej multimedia interaktif yang dapat membantu meningkatkan keberkesanan
pembelajaran murid:
Ciri – ciri yang perlu ada =
 Teks
 Grafik
 Audio
 Animasi
 Video
 hyperlink
*Gabungan lima – lima media ini akan menghasilkan satu media komunikasi yang
sangat berkesan
 Teks
 Teks adalah merujuk kepada semua simbol, huruf dan nombor.
 Teks digunakan utk = tajuk dan sub tajuk serta isi kandungan
 Terdapat 3 jenis teks =

1. Teks bercetak
o Teks yang kelihatan seperti dalam buku anda.
o Boleh guna MS Word, Word Perfect, NotePad dll.
2. Teks imbasan
o Teks yang dihasilkan dengan menggunakan alat pengimbas (scanner).
3. Hyperteks
o Hyper = proses perhubungan
o Hyperteks adalah teks yang dihubungkan dengan memberi keterangan yang lebih
lanjut.
o Contoh hyperteks =
- Hotsword = teks yang diwarnakan dengan warna lain atau bergaris.
- Hotspots = kawasan hyperteks adalah pada gambar.
- Butang = Terdapat kapsyen pada butang untuk memberitahu atau arahan yang
sepatutnya pengguna boleh buat.
 Gunakan warna yang kontra
- Warna yang disyorkan ialah = putih atas hijau , hitam atas putig, kuning atas biru
 Kriteria reka bentuk teks pada skrin =
 Tidak lebih daripada 1/3 dari skrin agar kelihatan menarik dan
efektif.
 Pastikan teks itu serba ringkas untuk mengelakan keletihan mata.
 Gunakan istilah yang biasa digunakan untuk mengelakan
kekeliruan.
 Pastikan tidak ada kesilapan ejaan dalam paparan di skrin.
 Teks boleh guna hyperlink
 Gunakan satu atau dua fon sahaja.
 Grafik / imej grafik
 Imej grafik ialah imej kaku yang terdapat di dalam komputer.
 Merupakan kunci utama dalam aplikasi multimedia kerana ia
mengilustrasikan mesej.
 Sumber imej =
 Imej dari kamera digital
 Imej dari kamera biasa
 Lukisan berklip (clip art)
 Web pages di internet
 Imej imbasan
 Format fail grafik =
 Bitmap (*.bmp)
 Graphic Interchange File Format (*.gif)
 Joint Photographic Expert Group (*.jpeg)
o Jpeg membentuk imej fail yang lebih kecil daripada gif fail
untuk gambar (photo).
 Audio
 Bunyi merupakan sensasi kepada persembahan multimedia
 Suara latar memberi tekanan intonasi kepada mesej yang hendak
disampaikan secara berkesan daripada membaca pameran teks pada
skrin sahaja.
 Kegunaan bunyi dalam multimedia =
 Untuk meneguhkan mesej. Cth : bunyi binatang.
 Boleh menentukan keadaan fikiran dan hati seseorang (mood).
 Dapat menarik perhatian dan menghidupkan suasana penonton.
 Dapat mengantikan tenaga pengajar.
 Format menyimpanan fail bunyi =
 Sun audio (*.au)
 Voice (*.voc)
 Sound (*.snd)
 WAV – Format yang paling meluas digunakan. Format fail ini
berkualiti tinggi tetapi saiz failnya besar. Ia menyokong saiz
sampel 8 bit dan 16 bit.
 MID – MID (MIDI) merupakan format fail audio yang menyimpan
maklumat dalam bentuk nota muzik (tanpa suara). Saiz failnya
agak kecil sesuai digunakan dalam Internet.
 MP3 – Fail audio yang popular dalam talian Internet, dan saiz
failnya kecil, 12 kali lebih kecil berbanding dengan format wav
atau aiff kerana format ini mengurangkan bit-bit tanpa
menjejaskan kualitinya.

 Perisian mengedit bunyi
 Audacity
 Animasi
 Animasi adalah pergerakan simulasi hasil daripada paparan satu siri
gambar atau frame yang berterusan.Cth: karton
 Animasi merujuk kepada paparan visual yang bersifat dinamik
 Ia adalah proses menjadikan objek kelihatan hidup atau gambaran
bergerak tetapi pada asalnya statik.
 Animasi = 2d . 3d
 Software yang boleh digunakan untuk membentuk animasi =
 Director
 3D Studio Max
 Flash
 Format fail animasi=
 Director (*.mmm)
 3D Studio Max (*.max)
 Video
 Merakam pergerakan yang berterusan.
 Video adalah elemen multimedia yang paling dinamik dan realistik
berbanding elemen-elemen lain.
 Membawa unsur relaistik atau keaddan sebenar (gunung berapi,
 Video adalah gabungan pelbagai media seperti:
-Teks
-Grafik
-Audio dll dalam satu medium.

 Video seperti filem membentuk ilusi kepada mata kita.


 Format fail video =
 Avi = Kualitinya sederhana tetapi saiz failnya besar.
 MPEG – Format ini boleh dimampatkan tanpa menjejaskan kualiti
video dengan ketara. Saiz failnya lebih kecil.
 WMV – Dibangunkan oleh Microsoft. Ia merupa- kan suatu format
mampatan untuk fail video.
 Video dianggap elemen penting =
 Dapat mengekalkan keaslian dan mutu tanpa hilang sebarang data.
 Boleh mengilustrasikan langkah-langkah penghasilan sesuatu produk
dalam perindustrian.
 Dapat mencipta persembahan video secara interaktif dan digunakan
sebagai bahan latihan untuk menjimatkan masa dan tenaga.
 Software yang digunakan untuk edit video=
 Adobe Premiere
 Corel Video Studio
 Windows Movie Maker
3. Sejauh manakah TMK membantu melahirkan murid yang berproduksi tinggi, mahir dala
komunikasi, KBat dan sebagainya.

 Murid boleh mengintegrasikan konten dan teknologi

Contohnya urusan membuat surat rasmi, laporan lawatan ke Muzium Negara dan
sebagainya. Murid yang sudah mempunyai konten dan mengetahui format surat rasmi dan
laporan boleh mencuba menulis menggunakan pemprosesan perkataan. Kesannya murid
akan menjadi lebih berkemahiran untuk menggunakan Pemprosesan Perkataan pada
masa akan datang.

 Murid boleh hasilkan karya sendiri dan menjadi seorang yang lebih produktif.

Misalnya, murid boleh menghasilkan folio pencemaran alam sekitar dan cara
menanganinya. Murid boleh melampirkan gambar-gambar kesan pencemaran dan
membuatkan portfolio mereka sendiri menggunakan bahan yang mereka dapat daripada
internet dan menggunakan kaedah copy and paste. Jadi pembelajaran secara penerokaan
akan berlaku dan melatih murid untuk menjadi lebih inkuiri dengan apa yang dipelajari.

 Murid juga akan lebih sedar dengan keperluan diri sendiri.

Murid-murid mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza. Jadi, ada murid yang
memerlukan kaedah visual, ada yang auditori dan ada juga yang kinestatik jadi. Apabila
guru mempelbagaikan kaedah mengajar dengan menggunakan pelbagai jenis TMK
seperti gambar 2D dalam Persembahan Elektronik, Muzik dan lagu menggunakan
rakaman audio dan Video yang menunjukkan dengan lebih jelas tentang sesuatu cara itu
dilakukan, murid dapat mengenalpasti cara belajar yang sesuai dengan mereka. Jadi,
murid akan lebih sensitive dan peka dengan maklumat yang disampaikan oleh guru.

 Pembelajaran yang lebih bermakna akan berlaku

Hal ini kerana murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dalam kehidupan seharian
lebih-lebih lagi apabila guru menggunakan semua TM seperti media gambar, video dan
audio di dalam kelas. Murid dapat melihat dengan lebih nyata kerana pada peringkat umru
ini murid masih memerlukan objek konkrit tetapi sudah boleh membuat hipotesisi dan
ramalan berkaitan dengan objek yang sellau dilihat.