Anda di halaman 1dari 7

Soal PTS Semester 1

KD 4.1 Melaksanakan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L)


1. Berikut merupakan kepanjangan dari K3L, kecuali...........
a. kesehatan
b. keselamatan
c. keamanan
d. kebaikan
e. lingkungan

2. Dibawah ini yang bukan termasuk tujuan K3L adalah…


a. menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas
b. mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang
bekerja
c. memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan
d. mencegah kecelakaan di jalan raya
e. melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan pada saat bekerja

3. Syarat-syarat helm untuk alat pelindung diri, yaitu.......


a. tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, sulit disesuaikan
b. tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan
c. tahan benturan, mudah terbakar, mudah pecah
d. tahan benturan, meredam kejutan, anti air, mudah terbakar
e. mudah terbakar, anti air, mudah pecah

4. Berikut ini merupakan Undang-undang yang memuat tentang Keselamatan


Kerja......
a. UU No.1 Thn 1971
b. UU No.2 Thn 1977
c. UU No.1 hn 1977
d. UU No.1 Thn 1970
e. UUD’45 Pasal 29

5. Pelindung mata atau kaca mata digunakan untuk melindungi mata dari bahaya.
Pekerjaan yang wajib menggunakan peralatan pelindung ini adalah....…
a. mengecat
b. mengelas
c. mengampelas
d. mengukir
e. melukis

KD 4.2 Melakukan pengukuran dengan alat ukur pembanding dan atau alat ukur
dasar
6. Dibawah ini yang termasuk alat ukur pembanding atau dasar adalah:
a. vernier caliper
b. micrometer
c. dial indicator
d. jangka bengkok
e. bevel protactor

7. Alat yang digunakan untuk memeriksa tingkat kekasaran permukaan benda


kerja ,dan sebagai patokan pembanding antara tingkat kekasaran standart
dengan permukaan benda kerja,adalah …
a. Rougness Gauge.
b. Limit snap gauge,
c. dial thickness gauge.
d. Lever dial test indicator
e. Morse taper gauge

8. Untuk membersihkan alat ukur dari kotoran yang melekat yang benar
menggunakan ….
a. Lap yang telah dikeringkan
b. Lap yang dibasahi dengan air
c. Lap yang dibasahi dengan minyak ringan
d. Lap yang dibasahi dengan HCl
e. Lap yang dibasahi dengan gemuk/griss

9. Alat ukur seperti gambar dibawah ini namanya adalah ... . .

a. Dial gauge
b. clearence gauge
c. standard thread gauge
d. Radius gauge
e. Angle gauge

KD 4.3 Menggunakan alat ukur Mekanik Presisi


10. Dibawah ini merupakan alat- alat ukur mekanik presisi, kecuali … .
a. Vernier caliper
b. Dial indicator
c. Mikrometer
d. Bevel protector.
e. Silinder gauge

11. Pengukuran dengan Mikrometer yang ditunjukkan seperti gambar di


samping hasilnya adalah … .
a. 15,23 mm
b. 15,73 mm
c. 19,23 mm.
d. 19,73 mm
e. 18,23 mm

12. Perhatikan gambar skala pada jangka sorong berikut

Jika jangka sorong di atas memiliki tingkat ketelitian 0,05 mm. gambar di atas
terbaca ukuran sebesar … .
a. 15,85 mm
b. 5,85 mm
c. 5,45 mm
d. 17,85 mm
e. 15,45 mm
13. Dibawah ini alat-alat ukur yang mempunyai ketelitian membaca sampai 0,001
mm, adalah ....
a. Jangka sorong
b. Mistar ukur
c. Jangka bengkok
d. Inside micrometer
e. Bevel protector

14.

Dimensi yang terbaca pada jangka sorong tersebut dengan ketelitian 0,05mm
adalah …
a. 44,4 mm
b. 44,6 mm
c. 46,4 mm
d. 54,4 mm
e. 53,4 mm

15.

Hasil pengukuran yang ditunjukan oleh jangan sorong dengan ketelitian 0,02
mm tersebut adalah …
a. 10,3 mm
b. 10,4 mm
c. 17,4 mm
d. 30,4 mm
e. 18,4 mm
16. Bagian micrometer yang ditunjukkan oleh
tanda panah pada gambar di samping,
berfungsi sebagai ....
a. landasan
b. poros ukur
c. silinder tetap
d. rangka
e. gigi gelincir

KD 4.4 Melakukan penanganan material

17. Mendorong atau menarik sebuah benda sehingga dapat merubah kedudukan/
gerakan sebuah benda, hal ini disebut?
a. Massa
b. Gaya
c. Berat
d. Tenaga
c. Gesekan

18. Sebuah titik pada suatu benda, dimana benda tersebut akan betul-betul
seimbang, hal ini disebut dengan?
a. pusat gravitasi
b. pusat gaya
c. pusat tenaga
d. pusat moment
e. pusat atom

19. Berat maksimum yang diizinkan untuk diangkat oleh seorang anak lelaki
umur 18 tahun adalah ?
a. 15 Kg
b. 16 Kg
c. 17 Kg
d. 18 Kg
e. 19 Kg

KD 4.5 Memodifikasi penggunaan perkakas tangan


20. Nama perkakas tangan yang digunakan untuk meratakan permukaan pada
gambar di bawah adalah ....

a. grinder
b. drill
c. skrap
d. kikir
e. frais

21. Gambar dibawah adalah …

a. Tang +
b. Tang Kombinasi
c. Tang Lancip
d. Catut
e. Puller
22. Alat untuk memotong pipa kecil adalah …...
a. Tube Cutter
b. Tube Sealed
c. Air Saw
d. Cuting Piler
e. Pengerik

KD 4.6 Memperbaiki penggunaan perkakas bertenaga/operasi digenggam

23. Nama lain mesin bor dalam perkakas tangan ialah....


a. pressure
b. enginering
c. drilling
d. grinding
e. mailing

24. Mesin pengampelas bertekanan/ bertenaga udara yang cocok untuk area sempit
ialah....
a. grinder sander
b. orbital sander
c. old1ess drilling
d. spray sander
e. impact sander

25. Yang tidak termasuk pemeliharaan mesin bor listrik ialah..


a. Lumasi drill chuck dengan minyak pelumas
b. Bersihkan bor dan berbagai kotoran
c. Gunakan bor sampai mata bor over heat
d. Buanglah mata bor yang terkena karat
e. Simpan mata bor pada tempat yang aman

Soal Essay

1. Sebutkan dan jelaskan alat-alat pelindung diri (APD) beserta fungsi nya!
(minimal 3)
2. Jelaskan apa saja perbedaan alat ukur bantu/pembanding dengan alat ukur
mekanik presisi!
3. Jelaskan fungsi dari mistar geser kedalaman, mistar geser ketinggian dan
kaliber silinder!
4. Sebutkan macam macam alat perkakas tangan beserta fungsi nya (minimal 3)
5. Bagaimana cara merawat mesin bor dan mesin gerinda tangan?