Anda di halaman 1dari 14

PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Baca dengan teliti dan gariskan kata kunci, kemudian pilih jawapan yang paling tepat.

Jawab Semua Soalan

1. Rajah di bawah menunjukkan bunga raflesia. Ia disebarkan melalui spora. Bagaimakah ia


melindungi dirinya daripada musuh?

A. Mempunyai warna yang menarik C. Mengeluarkan bau busuk


B. Mempunyai duri tajam D. Mengeluarkan gas

pokok tomato
2. Antara yang berikut yang manakah mempunyai jenis cara yang sama dengan pokok di atas
untuk melindungi diri dari cuaca melampau?
A. Pokok keladi C. Pokok kelapa sawit
B. Pokok aloe vera D. Pokok jagung

3. Setengah haiwan memastikan kemandirian spesiesnya dengan membawa telurnya bersama-


sama sehingga menetas. Antara haiwan berikut, yang manakah mempunyai tabiat yang sama?
A. Siput babi C. Kala jengking
B. Labah-labah D. lipas

1
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

4.
Pergerakan pelbagai spesies haiwan yang sering dilakukan secara bermusim.

Berdasarkan pernyataan di atas, merujuk kepada;

A. Hibernasi C. Kemandirian Spesies


B. Transformasi D. Migrasi

5. Beruang berbulu tebal. Bulu yang tebal dapat memerangkap udara untuk mengurangkan kehilangan
haba ke persekitaran. Antara haiwan berikut, yang manakah tidak mempunyai ciri yang sama.
A. Serigala C. Musang artik
B. Serigala kutub D. Beruang kutub

6. Adakah unta yang mempunyai dua bonggol tahan lebih lama tanpa makanan berbanding satu
bonggol?
A. Ya, kerana unta dua bonggol akan jadi lebih kuat
B. Ya, kerana unta dua bonggol akan dapat lebih bekalan
C. Tidak, kerana unta dua bonggol cepat penat
D. Tidak, kerana unta dua bonggol lebih aktif.

7. Gambar pada rajah berikut menunjukkan haiwan ________________________nya untuk


memastikan kemandirian spesiesnya.

A. Menetaskan telurnya C. Mengeramkan telurnya


B. Menduduki telurnya D. Menjaga telurnya

2
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

8. Antara yang berikut yang manakah pasangan yang BETUL.

A Hidup bersendirian

Membiarkan anaknya mencari


B
makanan sendiri

Memberi anaknya makan buah


C
sahaja

Zirafah hidup berkumpulan untuk


D menyukarkan musuh menyerang
mereka.

9. Rajah 1 menunjukkan sebatang lilin menyala yang diletakkan di atas meja.

0 min 1 min 2 min 3 min 4 min 5 min

Rajah 1
Apakah pemerhatian yang dapat dibuat berdasarkan rajah 1?
A Lilin terus menyala C Panjang lilin bertambah
B Lilin akan terpadam D Panjang lilin berkurang

10. Maklumat dibawah menunjukkan peraturan dalam bilik Sains.

3
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Murid dilarang untuk menghidu bahan dalam bilik Sains.

Berdasarkan maklumat yang diberikan, apakah kepentingan peraturan itu?

A Untuk mengelakkan kebakaran

B Untuk mempercepatkan eksperimen dijalankan

C untuk menghasilkan pengudaraan yang baik

D Untuk mengelakkan keracunan

11. Zafri telah membuat penyiasatan untuk mengetahui hubungan antara isipadu air dengan tempoh
masa roket di udara. Jadual 1 menunjukkan pemerhatian yang dicatatkan bagi penyiasatan itu.

Isipadu air (ml) 50 100 150 200


Tempoh masa di udara (saat) 9 7 5 3
Jadual 1

Ramalkan tempoh masa roket di udara (saat) jika isipadu air (ml) ialah 125ml?

A. 8 B. 7 C. 6 D. 4

12. Bagaimanakah musang gurun membebaskan haba daripada badannya?

A. Bermigrasi C. Mempunyai telinga panjang

B. Berhibernasi D. Mempunyai lemak tebal

13. Rajah 2 menunjukkan sejenis tumbuhan. Mengapakah ia dinamakan sebagai pengeluar?

4
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Rajah 2

A. kerana tumbuhan mendapat tenaga daripada matahari untuk membuat makanannya sendiri

B. kerana tumbuhan mendapat cahaya daripada matahari untuk menghijaukan daunnya

C. kerana tumbuhan mendapat air daripada tanah untuk membesar

D. kerana tumbuhan mendapat tenaga dengan memakan tumbuhan lain

14. Maklumat di bawah merujuk kepada ciri-ciri khas seekor haiwan.

Bertukar kepada warna perang pada musim panas dan putih pada musim
sejuk

Antara yang berikut, haiwan yang manakah mempunyai ciri-ciri khas seperti yang dinyatakan ?

A. Beruang kutub C. Sesumpah


B. Bison D. Musang artik

15. Pencaran ialah cara untuk membawa biji benih jauh daripada induknya. Ini membolehkan biji benih
disebarkan ke tempat lain. Apakah ciri biji benih untuk membolehkannya disebarkan oleh haiwan?
A. Cantik , sedap , berbau wangi dan bulat
B. Warna menarik, lembut , cantik dan bersabut
C. Warna menarik, berbau harum dan mempunyai cangkuk
D. Warna menarik, berbau harum, boleh dimakan dan bersabut
16. Benih berikut berongga dan lapisan kulit kalis air yang membolehkannya terapung.

5
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Antara yang berikut, benih manakah yang tidak mempunyai ciri yang sama?

A. kelapa pandan C. nipah

B. pong pong D. strawberi

17. Kebanyakan biji benih berada di dalam buah. Mengapakah buah berikut mempunyai benih di luar?

buah gajus

A. Mudah untuk dipencarkan


B. Mudah untuk dimakan haiwan
C. Jusnya buahnya membantutkan kesuburan biji benih
D. Jus buahnya digemari oleh haiwan

18. Tumbuhan tidak boleh bergerak bebas. Agen-agen pencaran membantu proses pemencaran biji
benih, ini kerana…

A. perlu bersaing untuk terus hidup

B. perlu bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari

C. perlu bersaing untuk mendapatkan pasangan

D. perlu bersaing untuk mendapatkan ruang, air, udara dan cahaya matahari untuk terus

6
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

hidup

19. Ciri yang terdapat pada buah atau biji benih dapat menentukan cara biji benih

dipencarkan. Apakah ciri biji benih yang dipencarkan melalui mekanisma letupan?

A. matang dan kering C. ringan, bersayap dan meletup

B. matang, kering dan menggulung D. ringan, bersayap dan menggulung

Soalan 20 dan 21 berdasarkan Rajah 3

20. Rajah 3 menunjukkan satu siratan makanan. Berapakah bilangan rantai makanan yang terdapat di
dalam siratan makanan tersebut?

Rajah 3

A. 6 C. 4
B. 5 D. 7

21. Berdasarkan Rajah 3 , apa akan terjadi sekiranya semua pokok bunga di habitat itu disembur racun
serangga?

A. Populasi burung pipit berkurang

B. Populasi belalang bertambah

C. Populasi afid tidak terjejas

D. Populasi burung hantu bertambah

7
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

22. Apakah maksud siratan makanan?

A. Hubungan makanan antara hidupan.

B. Hubungan pengguna dengan pengguna haiwan.

C. Gabungan beberapa rantai makanan dalam sesuatu habitat.

D. Gabungan haiwan dan tumbuhan dalam suatu habitat.

23. Haji Omar ialah seorang pesawah. Bagaimanakah Haji Omar dapat memastikan

pokok padinya hidup subur dan mengeluarkan hasil yang banyak?

A. Menggunakan jentera pembajak sawah


B. Memelihara burung pipit di tepi sawah
C. Melepaskan itik jawa yang memakan siput gondang (perosak padi)
D. Menambah bilangan pekerja

24. Rajah 4 menunjukkan satu situasi budak kecil di dalam buaian.

Rajah 4

8
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Apakah bentuk tenaga yang terdapat pada spring yang meregang?

A. Tenaga keupayaan C. Tenaga kimia


B. Tenaga haba D. Tenaga kinetik

25. Rajah 5 menunjukkan satu sumber tenaga.

Rajah 5

Antara yang berikut, aktiviti manakah menggunakan tenaga daripada sumber ini?

A. Menghidupkan radio C. Mengeringkan pakaian basah di ampaian


B. Menggerakkan kereta mainan D. Menghidupkan suis

26. Antara yang berikut sumber tenaga yang manakah menggerakkan bas sekolah?

A. Makanan C. Bahan api fosil

B. Angin D. Nuklear

27.
X ialah bahan organik daripada tumbuhan dan haiwan yang
membekalkan tenaga apabila dibakar.

Pernyataan yang manakah paling sesuai mewakili X ?

A. Sumber tenaga keupayaan C. Sumber tenaga makanan


B. Sumber tenaga bahan api fosil D. Sumber tenaga biojisim

28. Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga?

A. Kebolehan untuk bergerak

B. Kebolehan untuk membuat kerja

C. Kebolehan untuk berbunyi

D. Kebolehan untuk menjana elektrik

29. Rajah 6 menunjukkan sebuah alatan.

9
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Rajah 6

Apakah perubahan bentuk tenaga yang sesuai dengan alatan di atas?

A. Tenaga kimia tenaga cahaya


B. Tenaga kimia tenaga cahaya + tenaga haba
C. Tenaga elektrik tenaga cahaya + tenaga haba
D. Tenaga kimia tenaga elektrik tenaga cahaya + tenaga haba

30. Tenaga yang boleh dibaharui ialah …

A. Tenaga yang mencemarkan alam sekitar

B. Tenaga yang dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan

C. Tenaga yang dijana daripada sumber tumbuhan dan haiwan

D. Tenaga yang tidak boleh dijana kerana sumber yang terhad

31. Mengapakah kita perlu memastikan kemandirian haiwan akuatik dan habitatnya di hutan paya
bakau?

A. kerana hutan paya bakau mahal harganya.

B. kerana hutan paya bakau boleh mengurangkan hakisan.

C. kerana ramai pelancong mengunjungi hutan paya bakau yang hijau.

D. kerana daun pokok bakau yang gugur akan mereput dan menjadi makanan

kepada haiwan seperti ketam dan ikan.

32. Petroleum dan gas asli terbentuk daripada mendakan _____________________________

Manakala arang batu terbentuk daripada mendakan _____________________________

A. Hidupan di darat …… hidupan di dasar laut


B. Hidupan di dasar laut …… hidupan di darat
C. Hidupan air laut …….. hidupan darat
D. Hidupan bahan fosil ….... hidupan di darat

33. Biji benih linden disebarkan oleh angin. Ia mempunyai struktur bersayap. Murid 5 Adil membina
model biji benih linden atau biji benih helikopter seperti dalam Rajah 7.

10
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Rajah 7
Susun cara membuat model biji benih linden ini dengan betul.
I. Letakkan seketul tanah liat yang kecil di bahagian bawah biji benih linden
II. Surih dan lakar bentuk yang diberikan di atas kertas manila dan guntingkan.
III. Lipat kertas di sepanjang garisan lipatan.
IV. Gunting di sepanjang garisan putus-putus.

A. II , I, III, IV
B. II, I, IV, III
C. II, IV, III, I
D. II, IV, I, III

34. Antara yang berikut yang manakah jawapan yang tepat?

Tenaga yang tidak boleh dibaharui Tenaga yang boleh dibaharui


A Tenaga suria Angin
B Biojisim Ombak
C Biojisim Arang batu
D Gas asli Biojisim

35. Rajah 8 menunjukkan penyiasatan murid 5 Afiat. Mereka menggunakan lampu suluh dan kesan
terhadap pembentukan bayang- bayang mengikut orientasi tangan yang berbeza.

11
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Rajah 8

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan ini?

A. Cahaya dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeza.


B. Cahaya dipantulkan.
C. Cahaya menghasilkan bayang-bayang.
D. Cahaya bergerak lurus.

36. Terdapat anak pokok ceri di atas bumbung bangunan sekolah. Ramalkan bagaimana tumbuhan
tersebut boleh tumbuh di situ?

A. Biji benih telah dipencarkankan oleh air

B. Biji benih telah dipencarkan oleh angin

C. Biji benih telah dipencarkan oleh haiwan

D. Biji benih telah dipencarkan oleh mekanisme letupan

37. Murid 5 Arif meletakkan sebiji botol berisi air pada bahagian atap model

rumah mereka.

12
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

Bagaimanakah botol berisi air ini dapat berfungsi untuk menerangi ruang dalam model rumah
mereka?

A. Botol berisi air mengaplikasikan sifat cahaya boleh dibiaskan


B. Botol berisi air mengaplikasikan sifat cahaya boleh diserakkan
C. Botol berisi air mengaplikasikan sifat cahaya boleh dipantulkan
D. Botol berisi air mengaplikasikan sifat plastik adalah pemantul yang baik

38. Manusia boleh melakukan pelbagai aktiviti jika mempunyai tenaga. Apakah perubahan tenaga
yang berlaku pada pelumba-pelumba larian 100m di Kejohanan Sukan dan Balapan SK Taman
Daya 3, seperti dalam Rajah 9 di bawah?

Rajah 9

A. Tenaga kinetik Tenaga keupayaan


B. Tenaga kimia Tenaga kinetik
C. Tenaga kimia Tenaga haba
D. Tenaga kinetik Tenaga kimia+tenaga haba

39. Danish mendapati hasil buah ara semakin berkurang di kebunnya. Haiwan manakah yang mungkin
turut ada di kebun buah ara miliknya selain daripada tupai?

13
PPT SAINS KERTAS 1 PANITIA SAINS SKTD3 SULIT

A. buaya C. katak

B. burung nuri D. itik

40. Berikut adalah kegunaan pantulan cahaya, manakah yang tidak sesuai?

A. periskop B. cermin pergigian

C. kanta pembesar D. cermin sisi

-SOALAN TAMAT-

14