Anda di halaman 1dari 8

PANITIA BAHASA MELAYU SMKBUU 2018

NO PERIBAHASA MAKNA
1 a) bagaimana acuan, begitulah kuihnya Anak menurut baka bapanya;
b) bagaimana rupa begitulah bayangnya. sesuatu itu menurut asalnya.
c) bapa borek anak rintik.
d) bagaimana contoh begitulah
gubahannya
2 a) di mana ada kemahuan, di situ ada Jika ada kemahuan, semua dapat
jalannya dikerjakan.
b) hati hendak semua jadi
c) hendak seribu daya, tak hendak
seribu upaya
d) hendak seribu daya, tak hendak
seribu dalih
3 a) alang-alang mandi biar basah Berbuat sesuatu jangan kepalang
b) alang-alang berminyak biar licin tanggung.
c) alang-alang berdakwat biar hitam
d) mati-mati berdakwat biar hitam Jika kita mahu melakukan sesuatu
e) mati-mati berminyak biar licin pekerjaan, biarlah sampai selesai.
f) mati-mati mandi biar basah
g) sepala-pala mandi biarlah basah
h) kalau alang-kepalang biarlah jangan
4 a)melentur buluh biarlah dari Mengajar anak-anak biarlah selagi kecil,
rebungnya. apabila telah besar, keraslah hatinya dan
b)melentur biarlah waktu rebung tidak dapat diajar lagi.
c)masa lagi rebunglah hendak
dilentur, jangan dinantikan sampai
menjadi aur.
d)sedang rebung baik dipatah, jadi
buluh melepuh jari
5 a) bagai aur dengan tebing Suami isteri yang berkasih-kasih;
b) bagai aur bergantung ke tebing, bagai sahabat yang setia dan bertolong-
tebing bergantung ke aur tolongan.
c) hidup sandar-menyandar bagai aur
dengan tebing
d) sepantun kasau dengan bubungan
LATIHAN 1
Baca peribahasa di bawah dengan teliti, kemudian tulis maksud bagi setiap
peribahasa berikut:

1. di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya

2. hendak seribu daya, tak hendak seribu upaya

3. alang-alang berminyak biar licin

4. bagaimana acuan begitulah kuihnya

5. bagai aur dengan tebing

6. bapa borek anak rintik


7. hati hendak semua jadi
LATIHAN 2
Baca peribahasa di bawah dengan teliti, kemudian suaikan peribahasa dengan
maksudnya.

alang-alang berdakwat biar Anak menurut baka


hitam bapanya;
* * sesuatu itu menurut asalnya.

bagai aur bergantung ke Jika ada kemahuan, semua


tebing, bagai tebing dapat
bergantung ke aur * * dikerjakan.

bagaimana rupa begitulah Jika kita mahu melakukan


bayangnya. sesuatu pekerjaan, biarlah
* * sampai selesai.

sedang rebung baik dipatah, Mengajar anak-anak biarlah


jadi buluh melepuh jari. selagi kecil, apabila telah
* * besar, keraslah hatinya dan
tidak dapat diajar lagi.

hati hendak semua jadi Suami isteri yang berkasih-


kasih; sahabat yang setia
* * dan bertolong-
tolongan.
LATIHAN 3
Baca peribahasa yang tidak lengkap di bawah dengan teliti, kemudian lengkapkan
peribahasa tersebut.

1. a
lang-alang berdakwat .

2. b
agai aur bergantung ke tebing, .

3. b
agaimana acuan .

4. b
agaimana contoh .

5. se
dang rebung baik dipatah, _.

6. h
at hendak .

7. h
endak seribu daya, .

8. _, tak hendak seribu


upaya.

9. , di situ ada
jalannya.
10. m
elentur biarlah .

11. m
at-mat mandi .

12. h
idup sandar menyandar .
LATIHAN 4
Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian suaikan gambar yang berkaitan
dengan makna peribahasa yang membawa maksud gambar tersebut.

* *

* *

* *

* *
* *