Anda di halaman 1dari 12

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

TAKLIMAT
DSKP PENDIDIKAN KESENIAN (MUZIK) TAHUN 3

UNIT PENDIDIKAN MUZIK

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peneraju Pendidikan Negara
KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

DOKUMEN KURIKULUM
Pendidikan Kesenian KSSR

Dokumen Standard Kurikulum


dan Pentaksiran (DSKP)
Pendidikan Kesenian Tahun 3

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

Apa itu
Dokumen Standard Kurikulum & Pentaksiran

Pendidikan Kesenian KSSR

Dokumen yang merangkumi: Membantu untuk


 Kandungan Kurikulum memudahkan
 Pedagogi guru melaksanakan
 Pentaksiran. PdP dan pentaksiran

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

MATLAMAT
Pendidikan Kesenian KSSR

Pendidikan Kesenian Sekolah Rendah bermatlamat


untuk melahirkan murid berpengetahuan dan
berkemahiran dalam bidang kesenian bagi
mengembangkan potensi diri sebagai insan yang
harmonis, kritis, kreatif dan inovatif, serta mempunyai
kesedaran terhadap estetik kesenian dari pelbagai
budaya seterusnya meningkatkan rasa kesyukuran
terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam
persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa.

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

OBJEKTIF
Pendidikan Kesenian KSSR

1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
muzik dalam aktiviti muzik.

2 Menyanyikan lagu dengan pic dan teknik


pernafasan yang betul mengikut tempo.

3 Memainkan alat perkusi mengikut tempo berdasarkan


skor ikon.

4 Membuat pergerakan berdasarkan muzik.

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

OBJEKTIF
Pendidikan Kesenian KSSR

5 Memainkan rekoder dengan ton yang baik berdasarkan


skor muzik.

6 Menghasilkan kesan bunyi untuk mengiringi


persembahan.

7 Mencipta corak irama menggunakan ikon.

8 Membuat ulasan terhadap muzik popular yang


didengar

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

OBJEKTIF
Pendidikan Kesenian KSSR

9 Membuat ulasan terhadap persembahan seni muzik.

10 Membuat pameran seni visual dan persembahan


seni muzik berskala kecil.

11 Mengamal nilai-nilai murni dalam aktiviti kesenian.

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

FOKUS KURIKULUM
Pendidikan Kesenian KSSR

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

FOKUS KURIKULUM
Pendidikan Kesenian KSSR
MODUL Kemahiran Seni
mengaplikasikan pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni dalam aktiviti
amali.
MODUL Bahasa Seni
Didedahkan kepada pengetahuan MODUL Apresiasi Seni
dan kefahaman seni sebagai panduan  menghayati dan menghargai nilai
untuk berkarya. estetik karya

 memberi fokus kepada aktiviti


MODUL Kreativiti dan Inovasi Seni
pendengaran dan pemerhatian
mengaplikasikan pengetahuan dan secara aktif serta memberi respon
pengalaman yang diperoleh dari PdP secara kritis
Bahasa Seni dan Kemahiran Seni
untuk mengaplikasikan  Menghargai dan mensyukuri
keindahan alam ciptaan Tuhan
Peneraju Pendidikan Negara
KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

FOKUS KURIKULUM
Pendidikan Kesenian KSSR

proses pembelajaran yang merangkumi


gabungan disiplin ilmu seni visual dan muzik

aktiviti dirancang berdasarkan sesuatu tema


Apa itu
PROJEK
KESENIAN
dilaksanakan dalam skala kecil

dijalankan 2 kali setahun

Peneraju Pendidikan Negara


KURSUS ORIENTASI KSSR (SEMAKAN 2017)
PENDIDIKAN KESENIAN TAHUN 3 (MUZIK)

ORGANISASI KANDUNGAN
Pendidikan Kesenian KSSR

Standard Kandungan Standard Prestasi


Penyataan spesifik tentang perkara Satu set kriteria umum yang
yang murid patut ketahui dan boleh menunjukkan tahap penguasaan murid
lakukan dalam suatu tempoh sebagai petunjuk bahawa sesuatu
persekolahan merangkumi aspek perkara itu telah dikuasai
pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau


indikator kualiti pembelajaran dan
pencapaian yang boleh diukur bagi
setiap standard kandungan.
Standard Pembelajaran

Peneraju Pendidikan Negara


UNIT PENDIDIKAN MUZIK

Peneraju Pendidikan Negara


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Kementerian Pendidikan Malaysia
http://bpk.moe.gov.my

Peneraju Pendidikan Negara