Anda di halaman 1dari 3

ALAMAT NG BUWAYA

LABELS: ALAMAT NG MGA HAYUP

Pagtatanim at pagbebenta ng gulay ang kinabubuhay ng


magasawang Waldo at Busyang na parehong masipag at
mabait.kung paguugsli ang paguusapan ay walang
maiipipintas sa magasawang ito,maliban na lamang sa
pisikal na anyo,napakapangit kase ng babae at
napakapandak naman ng lalake.Gayunpamana,ang
kapintasang iyon ay hindi nakikita ng mga tao dahil sa
kagandahag loob na ipina mamalas ng mag-asawa.Bilang
ganti

ng langit sa mga kabutihan nina Waldo at Busyang,sila ay


pinagkalooban ng isang anak na pagkaganda-ganda.Tibig
ng ligaya ang puso ng

mag-asawa sa pag kakaroon ng maipagmamalaking


anak.Nakiisa naman sa kanilang kagalakan ang mga
kapitbahay.Mrami ang nagpasalamat

dahil hindi naging kamukha ng sanggol ang kanyang ama at ina.Palibhasa kaaya-ayang pagmasdan ang
magandang mukha ng anak nila na

pinangalanan na Aya.Di kalaunan,habang lumalaki ang bata,napapansin nilang ito nagiging


salbahe,napakasinungaling at maramot.Dahil sa ugali

ni Aya na hindi maganda,sya ngayon ay kinaiinisan ng mga taong dati ay sa kanya pumupuri.Sa
pagdadalaga ni Aya ay lalo itong naging

mapagmataas, utos at bilin ng magulang ay hindi nito pinakikinggan,sa halip kung ano ang pinagbabawal
at masamaay sya nitong ginagawa. Anak,

iwasan mo si Don Segundo,baka ikaw ay mapahamak,pagpapaalaala ng nangangambang ina. Tse,anong


pakialam nyo?Bakit maibibigay ba ninyo

ang naibibigay sa akin ni Don Segundo?,sagot ni Aya.Upang huwag nang lumaki ang gulo ay tumahimik
na lang si Busyang,nagpatuloy naman sa

pakikipagtagpo sa mayamang Don Segundo ang ambisyosang anak.Hanggang isang araw,natuklasan nila
na nagdadalantao si Aya,sa pagkakataong

ito ay nagawa pa ring magtimpi ng ama,hindi sinumbatan ang dalagang nagkamali.Masakit para sa isang
ina ang sinapit ng kanyang anak ngunit

masaya sa kaloobang tinanggap iyon ni Busyang.Baka sakaling magbago si Aya kung ito ay isa na ring
ina.Dtapwat mali sila ng akala,sapagkat ang
anak ay hindi nagbago,nangyari pa nagmistulang itong reyna kung utusan ang ama at ina.madalas ang
anak pa ang nagagalit kapag ang pagkaing

maibigan ay hindi agad maibigay.Isang araw,kararating pa lang ng mag-asawa mula sa psgtitinda ng


gulay,galing sa kuwarto ay lumabas si Aya at

hiningi ang ipinagbiling prutas,humingi ng paumanhin ang inang makakalimutin subalit nagsiklab sa galilt
ang anak na sutil at Puwee!,pangit na

nga kayo ay mangmang pa!walang silbi,bumalik ka sa bayan ngayon din!,bulyaw nito sa ina,kagyat
nasumagot ang amang nangingitngit,ngunit sya

man ay pinagwikaan din ni Aya.Ang kasamaan ng anak ay kaya pa nilang pagtiisan ngunit ang paglalait at
paghamak sa kanila bilang magulang ay

hindi na nya mapalampas,labis-labis na ang ginawa nilang pagbibigay,hindi naman sila nagkulang ng
pangaral at pagtuturo kay Aya subalit bakit

lumaki itong matigas ang ulo?Sa sama ng loob ng ama,ang irog na anak ay kanyang naitulak,sa
pagkakatumba ni Aya,nanlilisik pa ang mga

matang tumingin sa ama. Paaptayin ko kayo! pagbabanta nito habang tumatayo. Kung kasamaan pa rin
ang nasa iyong pagiisip,sanay huwag ka

nang makatayo. Ito ang nabigkas ni Waldo,mga katagang mula sa kanyang puso na punom-puno ng
hinanakit.Dinig ng langit ang hiling ni Waldo

upang ang paghihirap nila ay mabigyan ng wakas.Ang parusang angkop sa suwail na anak ay
iginawad,hindi na nga nakatindig si Aya at sa

inis nito ay gumapang patungong hagdanan. Lumayo kayo sa akin.wala akong magulang tulad
ninyo!,lalayas na ako sa bahay na ito.Tandaan

ninyo,kapag nagkaroon ako ng pagkakataon,papatayin koo kayo! Pagapang na bumaba ng hagdanan ang
anak,sa pagsayad ng mga kamay

nito sa lupa ay unti-unti itong nagbago,Nagkataon namang may mga nagdaraan at kltang-kita nila ang
nagaqanap na nagdadalan-taong si Aya,

parang itinulos sa pagkakatayo ang mag-asawa at di malaman ang gagawin. Diyos ko,ano po itong
nangyayari sa aming anak? Napasigaw ang mga

naguusyoso ng Dambuhalang bayawak!Subalit sa kabangisang ipinakita nito ng sakmalin ang nakataling


kambing ay napagtanto nilang hindi bayawak

kundi mabangis na hayop.sa takot mamatay ay nagmadaling tumakas si Aya,mula noon buwaya na ang
tawag sa ito,ang galit ng unang buwaya sa

kanyang mga magulang at sa tao ay nagpasalin-salin sa lahat ng buwaya hanggang sa kasalukuyan na


panahon.
ALAMAT NG UNGGOY

Noong unag panahon, ang mag-inang


Mara at Karim ay naninirahan sa isang
nayon malapit sa gubat. Si Karim ay
sampung taon gulang na at ito’y may
kakaibang ugali. Sutil siya, matakaw,
maninira, mang-uumit, anumang bagay na
kanyang mahawakan ay nasisira matapos
butingtingin. Kahit gaano karaming
pagkain ang itago ng kanyang ina ay
inuumit at inuubos niya. Si Karim ay
maharut, magulang at may katusuhan.
Iniiwan siya ng mga bata. Madals makikita
mo siyang nasa taas ng puno na may
kinakain na saging o mabulo.

Dahil sa nag-iisang anak, kahit anuman


ang gawin ni Karim’y mahal pa siya ng ina
ang katunayan si Mara lang ang
gumagawa sa loob ng bahay. Si Kiram ay
hindi niya inuutusan dahil maghapon
siyang wala. Naroon siya sa bakuran, kung
di naman ay sa loob ng gubat at naglalambitin sa mga baging. Si Karim ay kinamumuhian ng kanilang
kanayon dahil puro kabuwisitan ang ginagawa niya. May nagsasabing inubos daw ni Karim ang bunga ng
kanilang saging. May nagsusumbong na kinagat daw at kinalmot ni Karim ang kanyang anak.

Isang araw ay si Mara ay nagtungo sa kaingin upang humukay ng kamote. Bago siya umalis ay
pinagbilinan ang anak na magsaing ng kanilang pananghalian. “Huwag mong lalakasan ang apo’y,
mahirap na ang masunugan.” Bilin ng ina. Pag-alis ng ina’y nagsaing na si Karim. Habang binabantayan
nang iniluluto, siya’y nakatulog. Nasunog ang kanin. Isang kapirasong gatong ang natikwas at nalaglag sa
sahig at ito’y nagliyab at nagsimulang masunog ang bahay. Nagising si Karim at tumakbo patungo sa loob
ng gubat. Hindi makapaniwala si Mara nang makita ang nangyari sa bahay. Nagtungo siya sa gubat
subalit talagang wala si Karim. Sa matinding galit ay naisumpa niya ang anak. “Karim, dahil sa kasamaan
mo’y isinusumpa kita! Sanay maging isang hayop ka.” Samantala’y unti-unting nagbago ang anyo ni
Karim. Ang buong katawan niya’y tinubuan ng mababang balahibo. At nagkaroon siya ng buntot.
Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Mara at laking gulat niya ng makita niyang isa nang unggoy si
Karim. Nagsisi at napaluha siya subalit huli na ang lahat.