Anda di halaman 1dari 8

Tarikh 19 OGOS 2018 (RABU)

Kelas 1 BIJAK
Masa 1220 - 1320
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.1 Wang kertas dan duit syiling.
Standard Pembelajaran 4.1.1 Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.
Kenali Wang(Buku teks – Muka surat 12-13)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas..
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 11-
14)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 21 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)


Kelas 1 BIJAK
Masa 1050 - 1150
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.1 Wang kertas dan duit syiling.

Standard Pembelajaran 4.1.2 Mewakilkan nilai wang: (i) Sen hingga RM1.
(ii) Ringgit hingga RM10.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran
1. Mewakilkan nilai wang.
Nilai Wang (Buku teks – Muka surat 14-15)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Aktiviti
2. Murid mewakilkan nilai wang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka surat 15-16)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 25 OGOS 2018 (SELASA)
Kelas 1 BIJAK
Masa 1050 - 1150
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.1 Wang kertas dan duit syiling.
4.1.3 Menukar wang: (i) Syiling hingga RM1.
Standard Pembelajaran
(ii) Ringgit hingga RM10.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Menukar wang: (i) Syiling hingga RM1.
(ii) Ringgit hingga RM10.
Tukar Wang (Buku teks – Muka surat 16-19)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran
Aktiviti
2. Murid menukar wang. Murid
melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka Surat 17-19)
3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 26 OGOS 2018 (RABU)


Kelas 1 BIJAK
Masa 1220 - 1320
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.2 Sumber kewangan dan simpanan.

4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.


Standard Pembelajaran
4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


Objektif Pembelajaran 1. Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
2. Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan.
Dapat Wang Dan Catat Wang (Buku teks Muka surat 20-21)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Aktiviti 2. Murid Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
3. Murid merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka Surat 20-21)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 28 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)


Kelas 1 BIJAK
Masa 1050 - 1150
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.2 Sumber kewangan dan simpanan.

4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.


Standard Pembelajaran
4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif Pembelajaran 1. Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
2. Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
Projek Saya-Jom Jimat (Buku teks Muka surat 22)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk
pelajaran.
Aktiviti 2. Murid Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
3. Murid merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
Refleksi ______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.3 Penyelesaian masalah.

Standard 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan


Pembelajaran penolakan wang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan
Pembelajaran
wang.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 23)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
Aktiviti penolakan wang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka
Surat 22)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1
Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.3 Penyelesaian masalah.

Standard 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan


Pembelajaran penolakan wang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan
Pembelajaran
wang.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 24)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
Aktiviti penolakan wang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka
Surat 23)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.3 Penyelesaian masalah.

Standard 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan


Pembelajaran penolakan wang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan
Pembelajaran
wang.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 25 - 26)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
Aktiviti penolakan wang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka
Surat 24-25)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
Standard Kandungan 4.3 Penyelesaian masalah.

Standard 4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan


Pembelajaran penolakan wang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan
Pembelajaran
wang.
Selesaikan (Buku teks Muka surat 27-28)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
Aktiviti penolakan wang.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka
Surat 26-28)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 1

Tarikh
Kelas
Masa
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk Wang
4.2 Sumber kewangan dansimpanan.
Standard Kandungan
4.3 Penyelesaian masalah.

4.2.1 Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.


Standard 4.2.2 Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
Pembelajaran
4.3.1 Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
penolakan wang.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
Objektif
2. Merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
Pembelajaran
3. Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan
wang
Kumpul Wang (Buku teks Muka surat 30)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid Mengenal pasti sumber kewangan dan simpanan.
3. Murid merekod simpanan dan perbelanjaan daripada sumber kewangan
Aktiviti 4. Murid menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan
penolakan wang.
5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti Muka
Surat 29-30)
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)
Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda
kerana………………………………………….............................................................
………………………………………………………………………………………………………………….