Anda di halaman 1dari 3

Kelas 5 ARIF

Masa 0800 – 0830


Modul Kemahiran (Kategori Memadang)
Tajuk 22. Mari Membaling
Berkebolehan membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan pusingan
Fokus
jam ke petak sasaran dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan 1.8, 2.8, 5.4
Standard Pembelajaran 1.8.2, 2.8.1, 5.4.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan pusingan jam ke
Objektif Pembelajaran petak sasaran.
2. Menyatakan teknik membaling bola dengan tangan lurus ke petak sasaran.
3. Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan..
1. Memanaskan badan
2. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 3. Permainan kecil atau persembahan
4. Menyejukkan badan
5. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Bola pelbagai jenis, skital, gelung, tiang, dan tali.
Murid dapat melakukan membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan
Penilaian P&P
pusingan jam ke petak sasaran dengan lakuan yang betul
Pada akhir pengajaran;
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan
Tarikh 25 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
Kelas 5 ARIF
Masa 0900 – 0930
Modul Kemahiran (Kategori Memadang)
Tajuk 23. Memukul dan Bergerak
Fokus Memukul bola ke pelbagai arah dan bergerak ke kawasan yang ditetapkan.
Standard Kandungan 1.8, 2.8, 5.4
Standard Pembelajaran 1.8.3, 2.8.3, 5.4.1
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Memukul bola ke pelbagai arah dan jarak serta bergerak ke kawasan yang
ditetapkan.
Objektif Pembelajaran
2. Menyatakan perkaitan antara kedudukan permukaan alatan pemukul dengan
arah pergerakan bola semasa memukul atau menahan dengan alatan pemukul.
3. Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
6. Memanaskan badan
7. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 8. Permainan kecil atau persembahan
9. Menyejukkan badan
10. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
BBM Skital, bola kriket foam, bet kriket plastik, gelung, stump plastic dan bails.
Murid dapat melakukan membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan
Penilaian P&P
pusingan jam ke petak sasaran dengan lakuan yang betul
Pada akhir pengajaran;
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.

Tarikh 28 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)


Kelas 5 ARIF
Masa 0800 – 0830
Modul Kemahiran (Kategori Memadang)
Tajuk 24. Menahan Bola
Fokus Menahan bola dengan alatan pemukul ke pelbagai arah.
Standard Kandungan 1.8, 2.8, 5.2
Standard Pembelajaran 1.8.4, 2.8.3, 5.2.4
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
1. Menahan bola ke pelbagai arah dengan alatan pemukul dan bergerak ke
kawasan yang ditetapkan.
Objektif Pembelajaran
2. Menyatakan perkaitan antara kedudukan permukaan alatan pemukul dengan
arah pergerakan bola semasa memukul atau menahan dengan alatan pemukul.
3. Menerima cabaran dan berasa seronok semasa melakukan aktiviti.
11. Memanaskan badan
12. Penyampaian standard pembelajaran
Aktiviti 13. Permainan kecil atau persembahan
14. Menyejukkan badan
15. Pentaksiran
EMK Kreativiti dan inovasi
Skital, bola kriket foam, alat pemukul pelbagai jenis, tali skipping, stump plastik, dan
BBM
gelung.
Penilaian P&P Murid dapat menahan bola dengan alatan pemukul ke pelbagai arah.
Pada akhir pengajaran;
Refleksi
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan