Anda di halaman 1dari 5

Tarikh 19 SEPTEMBER 2018 (RABU)

Masa 1150 – 1250


Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Perkembangan Penternakan
Standard Kandungan 1.3
Standard Pembelajaran 1.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap soalan tanpa
kata tanya secara lisan dengan betul.
Aktiviti 1. Murid berbual dberdasarkan bahan
2. Murid mengenal pasti soalan anpa kata tanya
3. Murid membina dan menulis jawapan pemahaman berdaarkan soalan
yang diediakan oleh guru
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 20 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS)


Masa 1020 – 1120
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Perkembangan Penternakan
Standard Kandungan 2.4
Standard Pembelajaran 2.4.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan
tepat daripada pelbagai bahan untuk membuat penilaian dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca untu memahami maklumat
2. Murid berbincang untuk mengenal pasti maklumat tersurat
3. Murid berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang
tajuk
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 21 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)
Masa 0900 – 1000
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Perkembangan Penternakan
Standard Kandungan 3.7
Standard Pembelajaran 3.7.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif
dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan berbincang tentang teks untuk mengenal pasti isi
keterangan
2. Murid membaca dan memahami maklumat daripada teks untuk
menjanakan idea
3. Murid mencari maklumat dan membandingbezakan antara penternakan
ayam belanda dengan ayam daging
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 24 SEPTEMBER 2018 (ISNIN)


Masa 0900 – 1000
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Perkembangan Penternakan
Standard Kandungan 4.3
Standard Pembelajaran 4.3.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Mengujarkan dialog yang dihasilkan daripada bahan rangsangan untuk
menyampaikan nilai dan pengajaran dengan bahasa badan yang sesuai
melalui lakonan secara didik hibur.
Aktiviti 1. Murid membaca , memahami dan berbincang untuk menghasilkan skrip
dialog merujuk bahan ransangan
2. Murid menyenaraikan nilai dan pengajaran yang diketahui
3. Murid membaca dan memahami maklumat daripada bahan untuk
menjanakan idea dengan betul
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 25 SEPTEMBER 2018 (SELASA)
Masa 1150 – 1250
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Perkembangan Penternakan
Standard Kandungan 5.3
Standard Pembelajaran 5.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Memahami dan membina ayat tunggal dengan peluasan subjek dan
predikat yang betul dalam pelbagai situasi.
Aktiviti 1. Murid membaca petikan teks
2. Murid mengesan dan membaca ayat tunggal yang ada peluasan subjek dan
tanpa peluasan subjek
3. Murid mencatat maklumat yang betul mengikut urutan
4. Murid menyalin ayat tunggal semula dengan peluasan subjek merujuk
petikan
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 26 SEPTEMBER 2018 (RABU)


Masa 1150 – 1250
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Hasil Serba Guna
Standard Kandungan 2.5
Standard Pembelajaran 2.5.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada
bahan prosa dengan betul.
Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat dalam teks
2. Murid berbincang tentang maksud tersurat dan tersirat yang terkandung
dalam petikan
3. Murid berbicara untuk menyampaikan maklumay dengan tepat tentang
sesuatu perkara
4. Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 27 SEPTEMBER 2018 (KHAMIS)
Masa 1020 – 1120
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema PERTANIAN DAN PENTERNAKAN
Tajuk Hasil Serba Guna
Standard Kandungan 1.4
Standard Pembelajaran 1.4.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
menggunakan ayat yang gramatis dalam situasi formal dan tidak formal
secara bertatasusila.
Aktiviti 1. Murid membaca bahan untuk mendapatkan maklumat
2. Murid mengujarkan ayat secara bertatasusila
3. Murid menulis ayat dalam perenggan
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Tarikh 28 SEPTEMBER 2018 (JUMAAT)


Masa 0900 – 1000
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema EKONOMI BERWAWASAN
Tajuk Mengurus Wang
Standard Kandungan 1.6
Standard Pembelajaran 1.6.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat
tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.
Aktiviti 1. Murid berbincang tentang maklumat yang terdapat dalam bahan grafik
2. Murid menyatakan maklumat tersirat berdasarkan bahan
3. Murid membaca maklumat yang tersurat untuk membuat penilaian
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Tarikh 01 OKTOBER 2018 (ISNIN)
Masa 0900 – 1000
Kelas 4 ARIF
Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Tema EKONOMI BERWAWASAN
Tajuk Mengurus wang
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.1
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
a) Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara
mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
Aktiviti 1. murid mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis ayat dalam teks
2. murid bercerita tentang sesuatu perkara menggunakan ayat yang
megandungi wacana
3. murid membina pelbagai jenis ayat berdasarkan konteks
Sistem Bahasa Pola Ayat
PdP Abad 21 Think Pair Share, pembentangan
I THINK Peta Pokok
KBAT Menilai
Pengisian Kurikulum Ilmu: Pend. Moral
Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama
EMK Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan
BBM Buku teks, buku tulis
Refleksi Pada akhir pengajaran;
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.