Anda di halaman 1dari 12

SEKOLAH KEBANGSAAN SANDAU KINABATANGAN

PETI SURAT 60449, 91114 LAHAD DATU, SABAH

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : EN. AMER FAIZ BIN OSMAN Kelas : 4 BAIDURI

PENGETAHUAN MATEMATIK
KEMAHIRAN DAN PROSES
NO. SURAT JANTINA
BIL NAMA MURID
BERANAK (L/P) SIKAP & NILAI
KEMAHIRAN
PENYELESAIAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 PENAAKULAN PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN
MASALAH BERFIKIR INSANIAH
TEKNOLOGI

1 ABBY ALVINA VIA JAMES 60803121872 P 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2

2 AMANDA JOY 60215120814 P 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2

3 EDLINA NOVALENE MAJANAP 61106120166 P 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2

4 FARAHNAZWA AYUNI BINTI HARIANTO 60602120072 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

5 FENDY BIN MUHAMAD AMIN 60725120099 L 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

6 GLORIENA JAILUS 61219120648 P 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

7 LORENNA 60331120926 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

8 MOHAMAD AIDIL AZHAR BIN ABDULLAH 60109121733 L 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2

9 MOHAMAD JUMAIDIL BIN ALI 61102120521 L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

10 MOHAMAD ZULMIN BIN ABDUL RAHIM 60417120337 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3

11 MOHAMMAD ABDUL RAHMAN BIN AZALIMI 61204120127 L 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

12 MOHAMMAD ADZLI BIN ABDUL KADAL 60930120223 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3

13 MOHAMMAD AIMAN AZRISHAM BIN SAMSUL 60921120133 L 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

14 MOHAMMAD HAIRUL NIZAM BIN JAKARIA 60312120023 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

15 MUHAMAD AZRIL BIN MASHON 61108121453 L 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

16 MUHAMMAD DANIEL HAKIM BIN ABUDUS 60818120215 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

17 MUHAMMAD ILYAS BIN SYAMSUL AKMAL 60305121191 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

18 MUHAMMAD NAEIM BIN MOHD NOOR 60317120495 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

19 MUHAMMAD YUSRIZAN BIN YUSSUF 60105120352 L 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

20 NOR AZZA AZWA EZZANY BT MUDOSAMUD 60831120500 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

21 NUR HAFISAH BINTI BUHARI 60428121052 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

22 NUR HIDAYAH BINTI KADIR 60905121726 P 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

23 NUR SYAKIRAH FARHANAH 60804120310 P 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

24 NUR WAFA IZZYANI BINTI SAMSUDIN 60120120344 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

25 NURAFIFAH NATASHA BINTI ABDUL MU'MIN 60511120974 P 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2

26 NURINA BINTI YADA 60601120230 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

27 NURSAMIHAH SUMMAIYAH BINTI SAMSI 60805120128 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

28 NURUL AIDILA BT AMBO 60111121468 P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3

29 NURUL IZATUL FATIHAH BINTI SAKKA 61217120054 P 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3

30 NURUL MAIZATUL AQMA'A BINTI SAHAR 60324120186 P 4 5 5 5 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3

31 RABIATUL ADAWIYAH BINTI ROMANSA 60522120224 P 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2

32 SAIDATUL RASHIDAH BINTI SAPRI 60613120174 P 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 2 3

33 SHAH RAZIQ BIN RASIDI 60213120247 L 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2

34

35

36

37
SEKOLAH KEBANGSAAN SANDAU KINABATANGAN
PETI SURAT 60449, 91114 LAHAD DATU, SABAH

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4

NAMA GURU MATA PELAJARAN : EN. AMER FAIZ BIN OSMAN Kelas : 4 BAIDURI

PENGETAHUAN MATEMATIK
KEMAHIRAN DAN PROSES
NO. SURAT JANTINA
BIL NAMA MURID
BERANAK (L/P) SIKAP & NILAI
KEMAHIRAN
PENYELESAIAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 PENAAKULAN PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN
MASALAH BERFIKIR INSANIAH
TEKNOLOGI

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
51
52
53

……………………………………………………………………………….. Tarikh Pelaporan : 30 Mac 2016


PN SALMAH BINTI MOHD. YUNUS
GURU BESAR
DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

PENGETAHUAN MATEMATIK

TAJUK 1: NOMBOR BULAT DALAM LINGKUNGAN 100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan sebarang nombor hingga 100 000.

2 Menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000.

Menganggar dan membundarkan sebarang nombor kepada puluh, ratus, ribu dan puluh ribu yang
3
terdekat.

4 Mengelas dan melengkapkan pola nombor.

5 Menyelesaikan masalah yang rutin bagi sebarang nombor dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin bagi sebarang nombor dengan kreatif dan inovatif.

TAJUK 2: TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

2 Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit tanpa mengumpul semula.

3 Menambah sebarang dua hingga empat nombor hingga lima digit dengan mengumpul semula.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan hingga tiga nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 3: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Mengenal pasti anu dan menulis ayat matematik.

2 Menolak sebarang dua nombor hingga 100 000.

3 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dua nombor

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penolakan dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penolakan secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 4: DARAB HINGGA 100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula.
2 Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan satu digit dengan mengumpul semula.

3 Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan dua digit, 100 dan 1000.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dua nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pendaraban dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pendaraban secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 5: BAHAGI HINGGA 100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit tanpa baki.

2 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan satu digit dan berbaki.

3 Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor dua digit, 100 dan 1000.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dua nombor.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pembahagian dengan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pembahagian secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 6: OPERASI BERGABUNG


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor
1
dengan satu digit tanpa baki dalam lingkungan 100 000.
Operasi bergabung tambah dan tolak dengan mengumpul semula, darab dan bahagi sebarang nombor
2
dengan satu digit berbaki dalam lingkungan 100 000.
Operasi bergabung tambah dan tolak tanpa dan dengan mengumpul semula, darab dan bahagi
3
sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit tanpa dan berbaki dalam lingkungan 100 000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan
4
bahagi.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan
5
bahagi dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung tambah dan tolak,
6
darab dan bahagi secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 7: PECAHAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan pecahan tak wajar dan nombor bercampur penyebutnya hingga 10.

2 Menukar pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.

Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi
3
bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut sama hingga 10.
Menambah hingga tiga pecahan wajar, menolak hingga dua pecahan dan melakukan operasi
4
bergabung tambah dan tolak melibatkan penyebut tak sama hingga 10.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan pecahan secara kreatif dan inovatif
TAJUK 8: PERPULUHAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan sebarang nombor perpuluhan berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.

2 Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya.

Menambah, menolak hingga tiga tempat perpuluhan dan mendarab, membahagi dengan satu digit, 10,
3
100 dan 1000, hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat
4
perpuluhan dalam penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat
5
perpuluhan dengan mengguna-kan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan nombor perpuluhan hingga tiga tempat
6
perpuluhan secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 9: PERATUS
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan perpuluhan dan peratus berdasarkan bahan konkrit dan gambar rajah.

2 Menukar peratus kepada perpuluhan.

3 Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
4
sebaliknya.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
5
sebaliknya dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penukaran perpuluhan kepada peratus dan
6
sebaliknya secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 10: WANG HINGGA RM100 000


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Menyatakan a) mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia, b) instrumen
1 pembayaran, c) nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain.

2 Menyatakan sebarang nilai gabungan wang hingga RM100 000.

Melakukan a) penambahan hingga tiga nilai wang, hasil jumlah hingga RM100 000, b) penolakan hingga
dua nilai daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000, c) pendaraban dan pembahagian nilai wang
3
hingga dua digit, 100 dan 1000, dan d) operasi bergabung tambah dan tolak nilai wang hingga RM100
000.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
4
pembahagian wang.
Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
5
pembahagian wang dengan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan penambahan, penolakan, pendaraban dan
6
pembahagian wang secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 11: MASA DAN WAKTU


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan perkaitan antara unit masa.

2 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa tanpa penukaran unit.
3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit masa dengan penukaran unit.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit masa dengan menggunakan pelbagai
5
strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit masa secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 12: PANJANG


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan perkaitan antara unit panjang.

a) Mengukur objek dalam unit milimeter;


2
b) Menganggar jarak dalam kilometer.

3 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan unit panjang.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan unit panjang dengan menggunakan pelbagai
5
strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan unit panjang secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 13: JISIM


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan jisim.

Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram
2
tanpa penukaran unit.
Melakukan operasi bergabung tambah dan tolak,darab dan bahagi melibatkan kilogram dan gram
3
dengan penukaran unit.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim dengan
5
menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim secara
6
kreatif dan inovatif.

TAJUK 14: ISI PADU CECAIR


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menambah, menolak, mendarab dan membahagi melibatkan isi padu cecair.

Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter tanpa penukaran
2
unit.
Operasi bergabung tambah dan tolak, darab dan bahagi melibatkan liter dan mililiter dengan penukaran
3
unit.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair
5
dengan menggunakan pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu
6
cecair secara kreatif dan inovatif.
TAJUK 15: RUANG
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan jenis-jenis sudut dan garis-garis pada bentuk dua dimensi.

2 Menyatakan maksud perimeter, luas dan isi padu dengan menggunakan rumus.

3 Menghitung perimeter, luas dan isi padu.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu.

Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu dengan
5
pelbagai strategi.
Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan sudut, garis, perimeter, luas dan isi padu
6
secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 16: KOORDINAT


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan perbendaharaan kata berkaitan paksi mengufuk dan paksi mencancang.

2 Menyatakan objek berdasarkan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang.

3 Menentukan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan koordinat dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan koordinat secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 17: NISBAH DAN KADARAN


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menyatakan maksud unitari.

2 MemTAHAP PENGUASAANing nilai untuk satu unit.

3 Mencari nilai menggunakan kaedah unitari.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari.

5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan kaedah unitari menggunakan pelbagai strategi.

6 Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin melibatkan kaedah unitari secara kreatif dan inovatif.

TAJUK 18: PERWAKILAN DATA


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menamakan piktograf, carta palang dan carta pai.

2 Menyatakan maklumat daripada piktograf, carta palang dan carta pai.

3 MemTAHAP PENGUASAANingkan maklumat daripada piktograf atau carta palang atau carta pai.

4 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data.


5 Menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan perwakilan data menggunakan pelbagai strategi.

Menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin yang melibatkan perwakilan data secara kreatif dan
6
inovatif.

KEMAHIRAN PROSES

PENYELESAIAN MASALAH
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Boleh menyatakan langkah-langkah penyelesaian masalah tanpa melakukan proses penyelesaian.

2 Boleh menyelesaikan masalah yang diberi dengan bimbingan.

3 Boleh menyelesaikan masalah mudah yang mellibatkan satu langkah pengiraan tanpa bimbingan.

Boleh menyelesaikan masalah yang rutin yang lebih kompleks serta melibatkan lebih satu langkah
4
pengiraan.

5 Boleh menyelesaikan masalah rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.

6 Boleh menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

PENAAKULAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik melalui bimbingan.

2 Boleh menunjukkan justifikasi bagi aktiviti matematik secara logik tanpa bimbingan.

3 Boleh menjelaskan justifikasi dengan betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan satu pengiraan.

Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik yang melibatkan lebih daripada satu
4
pengiraan operasi.

5 Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah rutin.

Boleh menjelaskan justifikasi yang betul bagi aktiviti matematik melibatkan penyelesaian masalah bukan
6
rutin secara kreatif dan inovatif.

MEMBUAT PERKAITAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian melalui
1
bimbingan guru.
Boleh membuat perkaitan kemahiran yang dipelajari dengan topik lain dan kehidupan harian tanpa
2
bimbingan guru.

3 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan ayat matematik.

4 Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan
5
menggunakan pelbagai strategi.
Boleh mengaitkan konsep dan prosedur bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara
6
kreatif dan inovatif.
MEMBUAT PERWAKILAN
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik secara terbimbing.

2 Boleh menggunakan perwakilan bagi menyelesaikan ayat matematik.

3 Boleh menjelaskan konsep dan prosedur matematik dengan menggunakan perwakilan.

4 Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan pelbagai
5
strategi.

6 Membuat perwakilan bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

KOMUNIKASI
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual secara
1
terbimbing.

2 Boleh menyatakan secara lisan, penulisan, penggunaan simbol atau perwakilan visual tanpa bimbingan.

Boleh menyatakan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
3
betul.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
4
betul bagi penyelesaian masalah yang rutin.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
5
betul bagi penyelesaian masalah yang rutin dengan menggunakan pelbagai strategi.
Boleh menjelaskan secara sistematik dengan menggunakan laras bahasa dan simbol matematik yang
6
betul bagi penyelesaian masalah yang bukan rutin secara kreatif dan inovatif.

KEMAHIRAN BERFIKIR
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik secara terbimbing dengan menggunakan alat
1
berfikir.

2 Boleh menyatakan konsep dan prosedur matematik tanpa bimbingan dengan menggunakan alat berfikir.

3 Boleh menjelaskan aktiviti matematik secara sistematik dengan menggunakan alat berfikir yang betul.

4 Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin.

Boleh menggunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang rutin dengan menggunakan
5
pelbagai strategi.
Boleh menngunakan alat berfikir bagi menyelesaikan masalah harian yang bukan rutin secara kreatif
6
dan inovatif.

KEMAHIRAN INSANIAH
TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Menunjukkan minat dan mahu belajar.

2 Berusaha untuk memahami sesuatu masalah.

3 Boleh berkomunikasi dengan betul dan berminat dengan pembelajaran.

4 Boleh berkerja sama dalam pasukan bagi menyelesaikan masalah yang diberi.
5 Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang rutin.

Mampu memimpin dan membimbing rakan sebaya bagi menyelesaikan masalah matematik yang bukan
6
rutin.

KEMAHIRAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI


TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Kenal dan boleh menyatakan alat matematik.

2 Berkebolehan mengguna dan mengendalikan alat matematik yang asas.

Boleh mengguna dan mengendali alat matematik, membentuk dan memahami konsep matematik serta
3
meneroka idea matematik.

4 Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin.

Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah yang rutin dengan menggunakan
5
pelbagai strategi.
Boleh menggunakan alat matematik bagi menyelesaikan masalah bukan rutin secara kreatif dan
6
inovatif.

SIKAP DAN NILAI

TAHAP PENGUASAAN PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN

1 Murid dapat menyatakan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam Matematik dengan bimbingan guru.

Murid menjelaskan salah satu item bagi sikap dan nilai dalam matematik dengan memberikan contoh
2
yang munasabah.

3 Murid menunjukkan sikap dan nilai dalam matematik bagi sesuatu situasi dengan bimbingan guru.

4 Murid dapat mendemostrasikan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam pelbagai situasi.

Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai berkaitan matematik dalam proses pengajaran dan
5
pembelajaran.
Murid sentiasa mengamalkan sikap dan nilai yang positif berkaitan Matematik dalam kehidupan
6
seharian serta menjadi pembimbing dan teladan kepada rakan lain.
SEKOLAH KEBANGSAAN SANDAU KINABATANGAN
PETI SURAT 60449, 91114 LAHAD DATU, SABAH

PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 4

Nama Murid : 0
No. Surat Beranak : 0
Jantina : 0
Kelas : 4 BAIDURI
Nama Guru Matematik : EN. AMER FAIZ BIN OSMAN
Tarikh Pelaporan : 30 Mac 2016

TAHAP PENGUASAAN
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:

TAJUK PENGETAHUAN MATEMATIK TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

T1 Nombor Bulat hingga 100 000 0 #N/A


T2 Tambah dalam lingkungan 100 000 0 #N/A
T3 Tolak dalam lingkungan 100 000 0 #N/A
T4 Darab hingga 100 000 0 #N/A
T5 Bahagi hingga 100 000 0 #N/A

T6 Operasi Bergabung 0 #N/A

T7 Pecahan 0 #N/A
T8 Perpuluhan 0 #N/A
T9 Peratus 0 #N/A
T10 Wang hingga RM100 000 0 #N/A
T11 Masa dan Waktu 0 #N/A
T12 Panjang 0 #N/A
T13 Jisim 0 #N/A
T14 Isi Padu Cecair 0 #N/A
T15 Ruang 0 #N/A
T16 Koordinat 0 #N/A
T17 Nisbah dan Kadaran 0 #N/A
T18 Perwakilan Data 0 #N/A

KEMAHIRAN & PROSES TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Penyelesaian Masalah 0 #N/A


Penaakulan 0 #N/A
Membuat Perkaitan 0 #N/A
Membuat Perwakilan 0 #N/A

Komunikasi 0 #N/A

Kemahiran Berfikir 0 #N/A


Kemahiran Insaniah 0 #N/A
Kemahiran Menggunakan Teknologi 0 #N/A

SIKAP & NILAI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Sikap dan Nilai dalam Matematik 0 #N/A

………………………………..…............ ………………………………..…............
EN. AMER FAIZ BIN OSMAN PN SALMAH BINTI MOHD. YUNUS
(Guru Mata Pelajaran Matematik) GURU BESAR
PENGETAHUAN MATEMATIK
KEMAHIRAN DAN PROSES Isikan NAMA SEKOLAH
(60%)
(35%) KEMAHIRAN
BIL PENYELESAIAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 PENAAKULAN PERKAITAN PERWAKILAN KOMUNIKASI MENGGUNAKAN SIKAP & NILAI
MASALAH BERFIKIR INSANIAH
TEKNOLOGI
1 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
2 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
3 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
5 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
6 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
7 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
8 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
9 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
10 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
11 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
12 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
13 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
14 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
15 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
16 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
17 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
18 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
19 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
20 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
21 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
22 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
23 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
24 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
25 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
26 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
27 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
28 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
29 5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
30 4 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
31 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
32 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 3
33 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 4 2 2
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30
Pengetahuan
1 2 3 4 5 6 Jumlah
T1 0 0 5 26 2 0 33
T2 0 0 5 24 4 0 33 25 T1
T3 0 0 5 24 4 0 33 T2
T4 0 0 5 24 4 0 33 T3
T5 0 10 15 8 0 0 33 T4
T6 0 0 0 0 0 0 0 20 T5
0 0 0 0 0 0 T6
T7 0
T7
T8 0 0 0 0 0 0 0
T8
T9 0 0 0 0 0 0 0 T9
15
T10 0 0 0 0 0 0 0 T10
T11 0 0 0 0 0 0 0 T11
T12 0 0 0 0 0 0 0 T12
T13 0 0 0 0 0 0 0 10 T13
T14 0 0 0 0 0 0 0 T14
T15 0 0 0 0 0 0 0 T15
T16
T16 0 0 0 0 0 0 0
5 T17
T17 0 0 0 0 0 0 0 T18
T18 0 0 0 0 0 0 0

Kemahiran dan Proses 0


Penyelesaian Masalah 0 0 33 0 0 0 33 1 2 3 4 5 6
Penaakulan 0 0 33 0 0 0 33
Perkaiatan 0 0 33 0 0 0 33
Perwakilan 0 0 33 0 0 0 33
Komunikasi 0 0 33 0 0 0 33
Kemahiran Berfikir 0 33 0 0 0 0 33
Kemahiran Insaniah 0 0 0 33 0 0 33
Kemahiran Menggunakan Teknologi 0 33 0 0 0 0 33

Sikap dan Nilai


Sikap dan Nilai 0 27 6 0 0 0 33