Anda di halaman 1dari 3

UJIAN DAN AMALI PENDIDIKAN MUZIK

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI


SK. BANDAR TASIK SELATAN 2018
PKSR 1

Mata Pelajaran : PENDIDIKAN MUZIK


Nama Murid : _________________________________________
Kelas : EARTH

BAHAGIAN A

TAHAP PENGUASAAN

BIL KEMAHIRAN BELUM MENGUASAI MENGUASAI / CATATAN


MENGUASAI / DENGAN TARIKH
TARIKH BIMBINGAN /
TARIKH
1. 1. PERSEPSI MUZIK
1.1 Mengenal irama dalam muzik
1.1.1
Menepuk tekanan /2
detik pertama lagu
meter yang
didengar
1.1.2
Memainkan tempo /2
lagu yang didengar
i.tempo cepat
ii.tempo lambat
1.1.3
Membunyikan nilai /2
not krocet dan
minim mengikut
sistem notasi yang
dipamerkan di
dalam skor.
1.2 MENGETAHUI SISTEM NOTASI
1.2.1 Menyatakan
sistem notasi /2
mengikut rajah dan
gambar yang
ditunjukkan
1.3 MENGETAHUI MELODI DALAM MUZIK
1.3.1
Mengajuk melodi /2
mudah dengan
menggunakan
vokal
i.melodi mendatar
ii.melodi menaik

1
iii.melodi menurun
1.3.2
Mengajuk melodi /2
dalam nyanyian
lagu struktur A
1.4 MEMAHAMI EKSPRESI DALAM MUZIK
1.4.1
Mengenal pasti /2
dinamik pada lagu
yang didengar
i.dinamik lembut (p)
ii.dinamik kuat (f)
1.4.2
Membezakan lagu /2
yang didengar
mengikut dinamik
dan mud..
2.1 MENYANYI MENGIKUT MUZIK
2.1.1
Menyanyi dengan /2
gaya yang betul
2.1.2
Menyanyi dengan /2
teknik pernafasan
yang betul
2.1.3
Menyanyi dengan /2
postur badan yang
betul
i.Duduk
ii.berdiri
2.1.4 /2
Menyanyi dengan
ekspresi yang sesuai
untuk mud lagu
riang, sedih dan
semangat
2.1.5 /12
Memainkan alat
perkusi daripada
bahan persekitaran
i. peralatan
bilik
darjah
2.1.6
Memainkan alat /13
perkusi daripada
bahan persekitaran
ii.peralatan dapur

2
JUMLAH /50

Anda mungkin juga menyukai