Anda di halaman 1dari 1

TATA TERTIB LABORATORIUM PEMASARAN

SMK MALNU PUSAT MENES

1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang Laboratorium Pemasaran tanpa seijin


guru/laboran.
2. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan/ minuman ke ruang Laboratorium
Pemasaran, kecuali untuk praktikum. Siswa dilarang makan dan minum di ruang
Laboratorium.
3. Siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat/bahan praktikum ke luar ruangan
Laboratorium tanpa seijin guru/laboran
4. Siswa dilarang mencorat-coret bangku/ ruang laboratorium.
5. Alat-alat/ bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan atau
sesuai anjuran guru.
6. Siswa dilarang bermain di dalam laboratorium.
7. Jika dalam praktikum siswa merusakkan/ memecahkan alat, maka yang bersangkutan
wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP (Standart
Operating Procedures) Kerusakan Pemakaian Peralatan Laboratorium.
8. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya.
9. Setelah selesai praktikum, alat-alat/bahan hendaknya dikembalikan ke tempat semula
dalam keadaan lengkap, bersih dan siap pakai.
10. Sebelum meninggalkan ruang Laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih
dan kering, kursi diletakkan rapi/ditata di tempat semula,

Anda mungkin juga menyukai