Anda di halaman 1dari 1

DATA HASIL PENCAPAIAN KOMPETENSI INTI 1 & 2 PESERTA DIDIK

Nama Sekolah : SMP


SMP Plus
SMP
PLUSNuurul
NEGERI
NUURUL 1 BARRU
MUTTAQIIN
Muttaqiin
Alamat : DATA PADA KOLOM PUTIH INI
Kelas : VII -C
VII.1
DICOPY-PASTE-SPECIAL-VALUE
Semester : Ganjil
Tahun Pelajaran : 2018/2019
2016/2017
PADA APLIKASI RAPOR

Butir Spiritual Butir Sosial

Tanggung

Ingin tahu
Kesantu
Sikap

Dsisiplin

Percaya
Bersyukur

Royong
Tawakkal

Gotong
Toleransi
Sikap Sosial

jawab
Taqwa

Jujur

Rasa
No NIS NAMA L/P Spiritual

diri
an
Mapel
Mapel

1 16034 AGNIA ROBBIATUL P 3 2 2 3 Sangat Baik 2 2 2 2 2 2 2 Baik

2 16035 AULIA NURUL FEBRIANTI P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik menU Utama

3 16036 BILQIS AGISNI P 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

4 16037 CARLA AZZAHRA FITANA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

5 16038 DESTI DAVIRA P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

6 16039 HIPNI NUR RAMDHANI P 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

7 16040 KEISYA DEANDRA SOFAYANA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

8 16041 KHAIRUNNISA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

9 16042 LAYSA AULIA ROSA P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

10 16043 LIESTIA RACHMAWATI P 1 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

11 16044 NAUVAL ZAKI L 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

12 16045 MUHAMMAD RESKI L 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

13 16046 MUHAMMAD ZULKHAER SAM L 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

14 16047 OGI PAWILOI L 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

15 16048 RAFLI L 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

16 16049 RIFALDY P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

17 16050 A. ALFIAH ZAHRAHTUNNISA AP. P 1 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

18 16051 AINUN NAQIA P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

19 16052 ALIANA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

20 16053 ANGGI LUTFIYANI P 1 2 2 2 Baik 1 2 2 2 2 2 2 Baik

21 16054 LULY DZULFIANI P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

22 16055 MUTIARA P 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

23 16056 NADYA DWI MUTHIA P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

24 16057 NUR AFIFAH AL MAGFIRA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

25 16058 NUR SYELA P 1 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

26 16059 NURUL NADIA P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

27 16060 PITRIANA IDRIS P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

28 16061 PUTRI RAHAYU RAMADHANI P 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

29 16062 RINDANI PUTRI TAMRIN P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

30 16063 SARMILA P 2 2 2 3 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

31 16064 SRI WAHYUNI P 1 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

32 16065 SYALIKA ANANTA BAHARUDDIN P 2 2 2 2 Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

33 MUH. IMAL TAQWA 3 2 2 3 Sangat Baik 2 2 2 1 2 2 2 Baik

34

35

36

37
Abdul Zakaria, S.Pd., M.Pd.
SMPN 1 Barru Kabupaten Barru