Anda di halaman 1dari 2

REFERAT

EDEMA PARU

Disusun untuk Melaksanakan Tugas Kepaniteraan KlinikLab/SMF


Ilmu Penyakit Dalam RSD dr. Soebandi Jember

Disusun oleh:
Novera Denita
NIM 142011101010

Dokter Pembimbing:
dr. Angga Madro Rahardjo Sp.P

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JEMBER


KSM ILMU PENYAKIT DALAM
RSD DR. SOEBANDI JEMBER
2018
DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI…........................................................................................................II

PENDAHULUAN...................................................................................................1
TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................................3
2.1. Anatomi Ginjal................................................................................................3
2.2. Fisiologi............................................................................................................8
2.3. Definisi..............................................................................................................9
2.4. Etiologi................................................................................................................9
2.5 Epidemiologi....................................................................................................10
2.6 Patogenesis.......................................................................................................11
2.7 Manifestasi Klinis............................................................................................15
2.8 Pemeriksaan Penunjang...................................................................................16
2.9 Penatalaksanaan...............................................................................................18
2.10 Diagnosis Banding.........................................................................................25
2.11 Komplikasi.....................................................................................................28
2.12 Pencegahan.....................................................................................................28
2.13 Prognosis........................................................................................................30

DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................31