Anda di halaman 1dari 12

SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

BAHAGIAN A
[ 35 markah ]

Aspek : Tatabahasa ( 5.6.1 - Menganalisis dan membetulkan kesalahan kata dalam sesuatu
ayat)

1 Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan
bahasa tersebut dan tulisan jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i) Kem Jati Diri yang dianjurkan oleh Unit Kaunseling SMK Tawau II ialah untuk
membina jati diri dan mengukuhkan semangat kerjasama para peserta.

__________________________________________________________________

(ii) Walaupun sukan floorball sudah tahun-bertahun bertapak di Malaysia namun


penglibatan golongan remaja masih kurang memberangsangkan.

__________________________________________________________________

(iii) Keberanian dan hebat Sharif Masahor menentang penjajahan Keluarga Brooke di
Sarawak amat disanjung tinggi oleh rakyat Sarawak.

__________________________________________________________________

(iv) “ Sekolah kita akan menubuhkan Kelab Sepak Takraw. Saya bercadang untuk
menyertai kelab ini pada bila-bila masa,” beritahu Azlan dan Sabaruddin kepada
Mr. Alex.

__________________________________________________________________
[ 8 markah ]

Kemahiran : Menulis ( 3.7.1 – Mengedit ejaan dengan betul tanpa mengubah maksud asal )

2 Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
ejaan tersebut dan tulisan ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.
Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Keistimewaan dan Aktiviti :


PULAU TIOMAN, PAHANG
Tambang ke pulau :
# Pantai cantik
Tiket ferry RM
# Bermain golf
70.00/orang dua
# Selam sekuba dan bersnorkel
hala
# Air Terjun Asah
Beli dalam talian
# Mengelilingi pulau
# Membeli-belah
Sesuai untuk para penyelam, rakan-rakan dan keluarga. Pra sarana yang lengkap

i) _________________________________________
ii) _________________________________________
iii) _________________________________________ [ 3 markah ]

WIN 8 1
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

Aspek : Tatabahasa ( 5.5.1 – Memahami dan membina jenis ayat dengan betul dan tepat
mengikut konteks.)

3 Susun perkataan di bawah agar membentuk ayat yang gramatis kemudian tentukan
jenis ayat sama ada Ayat Penyata, Ayat Perintah, Ayat Seruan, dan Ayat Tanya.

pelajar Jati Diri terbuka semua ini kepada Kem


(i)
a)_________________________________________________________________
b) Jenis Ayat : ______________________________________________________

Jati Apa Kem objektif SMK ? Darul kah


Diri Ehsan
(ii)
a) _______________________________________________________________
b) Jenis Ayat : _____________________________________________________

! anda kelebihan banyak menanti Wah,


(iii)
a)________________________________________________________________
b) Jenis Ayat : _____________________________________________________

bawa ke secukupnya Jati Diri Tolong Kem pakaian


(iv)
a) ______________________________________________________________
b) Jenis Ayat : ____________________________________________________

ini kem kerjasama untuk mengukuhkan adalah semangat Objektif


(v)
a) ______________________________________________________________
b) Jenis Ayat : ____________________________________________________

[ 10 markah ]

Aspek : Seni Bahasa ( 4.2.1 – Memahami dan menerangkan kata-kata hikmat , peribahasa
dengan betul dan mengikut konteks. )

4 Lihat gambar di bawah ini dengan teliti kemudian tulis kata-kata hikmat yang sesuai.

(i) _______________________________

(ii) _______________________________

[ 4 markah ]

WIN 8 2
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

BAHAGIAN B
[ 30 markah ]

Aspek : Seni Bahasa ( 4.1.1- Memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek sinopsis,
watak dan perwatakan dengan memberikan respon yang betul dan rasional)

5 Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pernyataan sekali gus kata-kata motivasi daripada mulut pegawai pertanian separuh usia
itu dalam menukik ke hati Alif. Dan patah kalimat pegawai yang berpengalaman itu yang
seterusnya membuatkan dia berasa tambah seru dan bersemangat.
“Orang berdarah muda seperti kamulah yang patut ambil bahagian kerana masa depan
negara di tangan kamu…”
Jelas dalam mindanya akan petak-petak sawah berbuah emas di Seberang Perak yang
pernah dikunjunginya dalam usaha mengumpul pengalaman dan maklumat. Betapa perasaan
bangga menusuk hati ketika menggenggam buah padi keemasan itu. Waktu menghidu harum
wangi padi yang baru dituai, ingatannya melayang kepada abah. Kenangan dia membantu abah
menuai padi pada waktu kecil-kecil dahulu masih ranai dalam ingatan. Abah, anak abah ini
akan kembali menyambung tugas abah tetapi dengan kaedah yang lebih canggih dan terancang.

( Dipetik daripada cerpen “ Menuai Emas”,


antologi Baik Budi, Indah Bahasa, Tingkatan 2, Kementerian Pendidikan Malaysia)

(i) Apakah perasaan Alif sewaktu berkunjung ke petak-petak sawah di Seberang


Perak?
[ 3 markah]
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ii) Nyatakan dua perwatakan Alif yang terdapat dalam petikan di atas.
[ 3 markah ]
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(iii) Pada pendapat anda, ,mengapakah anak-anak muda lebih suka bekerja di kawasan
bandar berbanding mengusahakan sawah padi di kampung ?
[ 4 markah ]
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

WIN 8 3
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

Aspek : Seni Bahasa ( 4.1.2- Memahami dan menghayati karya puisi dengan memberikan
penekanan aspek maksud dan persoalan dengan betul.)

6 Baca bait-bait pantun di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PANTUN KASIH SAYANG

Buah mengkudu kusangka kandis,


Kandis terletak di dalam puan,
Gula madu kusangka manis,
Manis lagi senyuman tuan.

Asap api di Tanjung Tuan,


Kuala Linggi bakaunya rendah,
Harap hati kepada tuan,
Langit tinggi kupandang rendah.

Anak udang meniti batang,


Berasa dahan terlampai,
Melihat bulan dipagar bintang,
Bagaikan rasa hendak dicapai.

Jalan-jalan sepanjang jalan,


Singgah-menyinggah di pagar orang,
Pura-pura mencari ayam,
Ekor mata di anak orang.

Bila masa dipanggil maut,


Cinta tidak berharga lagi,
Asam di darat ikan di laut,
Sampai masa berjumpa lagi.

( Dipetik daripada antologi Baik Budi Indah Bahasa,


Tingkatan 2 )

(i) Berdasarkan sajak di atas, berikan maksud rangkap kelima. [ 3 markah ]


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(ii) Berikan dua persoalan yang terdapat dalam sajak di atas. [ 3 markah ]
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

WIN 8 4
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

(iii) Pada pendapat anda, apakah kebaikan sekiranya kita mengamalkan sifat kasih
sayang dalam kalangan masyarakat? [ 4 markah ]
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aspek : Seni Bahasa ( 4.1.1- Memahami dan mengapresiasi karya prosa dari aspek watak
dan perwatakan dengan memberikan respon yang betul dan rasional)

7 Jawapan anda hendaklah berdasarkan Novel Jalan Ke Puncak yang anda kaji di
Tingkatan 2.
Berdasarkan novel yang telah anda kaji, jelaskan dua watak dan satu perwatakan
bagi setiap watak beserta contoh yang sesuai dengan menggunakan bahasa yang
gramatis.

JAWAPAN LENGKAP ;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

WIN 8 5
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

BAHAGIAN C
[ 15 markah ]

Kemahiran : Menulis ( 3.5.1 – Menulis ringkasan bahan prosa dengan betul menggunakan
bahasa yang gramatis. )

8. Baca petikan di bawah ini dengan teliti. Kemudian, ringkaskan kepentingan menguasai
ilmu dalam pelbagai bidang pada masa ini yang terdapat dalam petikan tersebut. Panjang
ringkasan aspek-aspek penting itu mestilah tidak melebihi 80 patah perkataan.

Dalam era globalisasi ini, penguasaan ilmu dalam pelbagai bidang memang penting dan perlu
diberikan perhatian utama. Hal ini demikian kerana, tuntutan zaman telah membuktikan ilmu atau
pengetahuan akan menjamin kejayaan seseorang itu jika digunakan dengan bijaksana. Oleh itu, semua
orang hendaklah berusaha untuk mencari seberapa banyak ilmu yang mungkin untuk kesejahteraan
hidup seperti kata-kata hikmat, “Ilmu pelita hidup”. Jadi, semua orang khususnya para remaja
hendaklah menggunakan masa ketika muda ini untuk mencari ilmu sebanyak mana yang mungkin.
Dengan adanya ilmu, sudah tentu seseorang itu akan mendapat manfaat yang banyak terutamanya
dalam era globalisasi ini.
Dengan adanya ilmu, seseorang itu boleh mencipta inovasi baru dalam pelbagai bidang
kehidupan manusia hari ini. Ciptaan baharu yang berupa inovasi itu akan memberikan kemudahan
kepada kehidupan seharian manusia. Sebagai buktinya, banyak inovasi baharu yang dicipta pada masa
ini, contohnya telefon bimbit, komputer riba dan pelbagai alat canggih yang lain. Hal ini sudah tentu
memerlukan ilmu dan kemahiran yang tinggi dalam teknologi. Jadi, pada masa akan datang sudah
pasti budaya yang mementingkan ilmu dalam pelbagai bidang akan menguasai budaya masyarakat.
Ilmu yang dimiliki juga membolehkan kita menguasai bidang perniagaan yang semakin
kompleks dan bercorak global. Perkara ini demikian kerana, dalam era globallisasi, k-ekonomi
merupakan trend baru dalam perniagaan. Jadi, ekonomi yang berasaskan pengetahuan sudah
menguasai dunia perniagaan pada masa ini. Oleh itu, jika seseorang tidak dapat mengikut arus k-
ekonomi ini, sudah pasti orang itu akan ketinggalan zaman iaitu, seperti katak di bawah tempurung
dan pastinya akan gagal untuk memajukan diri dalam bidang perniagaan pada masa ini.
Jika seseorang itu menguasai ilmu sudah pastilah dia akan dapat memajukan diri dan
negaranya sendiri. Hal ini demikian kerana, negara kita memerlukan pemimpin yang berilmu
pengetahuan tinggi selaras dengan era globalisasi pada masa ini. Seseorang pemimpin yang berilmu
akan membawa perubahan yang positif untuk kemajuan rakyat dan negara. Jika pemimpin tidak dapat
menguasai ilmu, sudah pastilah negara kita akan tertinggal di belakang negara-negara maju yang lain.
Jadi, seperti kata pepatah, “Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih”, para pemimpin juga perlu
menguasai pelbagai ilmu terutamanya ilmu teknologi maklumat dan komunikasi.
Sekiranya rakyat negara ini dapat menguasai ilmu, sudah pasti hal ini akan melahirkan
masyarakat yang proaktif. Perkara ini demikian kerana, masyarakat yang berilmu sentiasa berfikir
secara positif atau optimis tentang sesuatu masalah dan tidak berfikir secara pesimis dan mudah pula
berputus asa. Sebagai contohnya, seseorang yang berfikir secara positif sudah tentu akan menjadikan
masalah itu sebagai cabaran dan bukannya halangan untuk mencapai objekifnya. Oleh itu, kita
hendaklah mengamalkan budaya yang sentiasa dahaga akan ilmu dan menjadikan budaya
pembelajaran sepanjang hayat atau “life long learning” sebagai amalan dalam kehidupan.
Oleh hal yang demikian, ungkapan orang yang menguasai ilmu akan menguasai dunia
perlulah diberikan perhatian oleh semua orang. Dengan berdasarkan ungkapan itu, janganlah kita suka
membuang masa kerana masa itu emas dan masa tidak akan menunggu kita. Sekiranya kita lalai dan
tidak menggunakan masa dengan bijaksana, sudah tentu kita akan termasuk dalam golongan yang
berada dalam kerugian. Jadi, gunakanlah masa yang ada untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang,
terutamanya bidang teknologi maklumat yang sentiasa berubah hampir setiap hari.

WIN 8 6
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

JAWAPAN ;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

( _________________ patah perkataan )

WIN 8 7
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

BAHAGIAN D
[ 30 markah ]

Kemahiran : Menulis
( 3.4.2 – Menulis perenggan isi dengan membina pelbagai ayat topik, ayat huraian, ayat
contoh dan ayat penegas secara terancang )
( 3.4.3 – Menulis perenggan pendahuluan dan kesimpulan karangan menggunakan Bahasa
yang gramatis )

KONSERVASI PENYU

Kawal Pencemaran Tubuh Pusat Penerangan Lancar Kempen


dan Kajian Cintai Penyu

Sambut Hari Penyu Sedunia


Kuatkuasakan undang-undang Isytihar Pantai
Sarang Penyu

9. Pilih satu daripada soalan di bawah ini. Tulis sebuah karangan yang panjangnya
tidak kurang daripada 180 patah perkataan.

(i) Kewujudan penyu di perairan negara kita telah menarik para pelancong ke
negara kita namun habitat penyu telah terancam akibat pembangunan yang
tidak terancang.

Berikan pendapat anda, tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan supaya


habitat penyu terpelihara.

(ii) Sekolah anda telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Pusat Konservasi
Penyu di Rantau Abang, Terengganu.

Gambarkan suasana lawatan itu.

WIN 8 8
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

*Pastikan karangan anda mengandungi pendahuluan, isi ( ayat topik, ayat huraian, ayat
contoh dan ayat penegas ) dan penutup.

NOMBOR SOALAN : ____________

JAWAPAN LENGKAP ;

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

WIN 8 9
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1
WIN 8
0
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SOALAN TAMAT

1
WIN 8
1
SULIT PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018

1
WIN 8
2