Anda di halaman 1dari 2

1.

Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan - soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat sendiri.

(i) Apakah perkara yang ingin dilakukan oleh anak yatim piatu sebelum pulang ke bumi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Nyatakan dua perwatakan empunya padi yang terdapat dalam petikan tersebut.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu bersikap jujur dan amanah?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(iv) Jelaskan dua nilai yang terdapat dalam petikan tersebut.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(v) Berikan dua pengajaran terdapat dalam petikan tersebut.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Baca sajak di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.
KUNCI BAHASA
Bahasa bermaruah
tidak berbilur bahasa di lidah

Bahasa berbuah
tidak kering bahasa diperah

Bahasa bersejarah
tidak luput bahasa bertingkah

Bahasa berwasilah
tidak putus jambatan ukhwah

Bahasa berbudi sudah


tidak lokek pada ummah

Bahasa begitu indah


tidak habis berbahasa bermadah

(i) Apakah pendapat penyajak tentang bahasa dalam rangkap terakhir sajak ini?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) Jelaskan tiga bentuk sajak Kunci Bahasa.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii) Pada pendapat anda, bagaimanakah caranya untuk meningkatkan penguasaan bahasa
Melayu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tiga perwatakan yang boleh dicontohi
daripada watak utama beserta contoh peristiwa yang terdapat dalam novel tersebut
secara ringkas.