Anda di halaman 1dari 5

KONSEP TRANSFORMASI DESA

Perubahan ruang fizikal dan sosioekonomi sesebuah petempatan desa melalui proses pemodenan, pembangunan
dan pembandaran desa.

INDIKATOR TRANSFORMASI DESA


1. Perubahan fizikal
 Perubahan guna tanah dan perubahan landskap
 Daripada kawasan hutan/pertanian mengalami perubahan sebagai tapak perindustrian, kawasan
perubahan, sekolah
2. Perubahan Ekonomi
 Perubahan ekonomi daripada sektor pertanian kepada industri desa, perniagaan dan perkhidmatan.
3. Perubahan sosial
 Peningkatan taraf pendidikan, kadar celik huruf, kadar celik ICT, taraf kesihatan.
 Peningkatan pemilikan kenderaan
 Taraf kesihatan meningkat kerana terdapat kemudahan hospital, poliklinik, klinik desa
4. Perubahan infrastruktur dan kemudahan sosial
 Perubahan yang melibatkan pembinaan atau pertambahan infrastruktur yang sedia ada.
 Misalnyan: bank, sekolah, klinik, stesesn minyak, balai polis, pejabat pos
5. Perubahan tahap teknologi
 Perubahan daripada teknologi tradisional kepada teknologi moden dalam sektor ekonomi terutamanya
pertanian dan IKS
 Misalnya, dlm pertanian menggunakan jentera membajak, baja kimia, teknik pertanian moden dgn
menggunakan benih bermutu tinggi
6. Pengangkutan moden dan komunikasi
 Perubahan pengangkutan darisegi jalan raya yang baik dan berturap serta kemudahan perhentian bas
dan teksi,
 Terdapatnya kemudahan komunikasi di desa spt penggunaan teknologi ICT dan ASTRO.
7. Demografi
 Berlaku peningkatan kadar kelahiran;kekurangan kematian bayi;jangka hayat penduduk
meningkat;aliran migrasi golongan muda ke bandar berkurang

PROSES –PROSES PERUBAHAN DESA


 Transformasi desa berlaku melalui proses-proses berikut:
i. Saling kebergatungan antara desa dan bandar
ii. Pembandara desa
iii. Perancangan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
iv. Permodenan sosioekonomi desa
I. SALING KEBERGANTUNGAN ANTARA DESA DENGAN BANDAR

Bandar sebagai pusat Hasil pertanian penduduk desa dikumpulkan di bandar untuk dipasarkan oleh
pengumpulan pengeluaran hasil pengedar sebelum diedarkan ke bandar-bandar lain.
desa
Bandar sebagai pusat pembekal Petani bergantung kpd bandar untuk mendapatkan keperluan pertanian spt
keperluan penduduk desa baja kimia, racun serangga, alatan dan perkakas pertanian.
Bergantung juga kepada bandar untuk mendapatkan barang keperluan harian
spt peralatan dapur, ubat-ubatan, surat khabar
Bandar sebagai pusat pentadbiran Penduduk desa perlu berurus dengan pejabat daerah dan tanah yang terdapat
daerah di bandar untuk segala urusan berkaitan tanah pertanian mereka.
Pejabat daerah dan tanah dgn kerjasama agensi lain spt FAMA dan RISDA
memajukan kawasan desa melalui pelbagai program spt “satu kampang satu
produk” , ‘homestay’ , dan ekopelancongan.
Bandar sebagai pusat Penduduk desa terpaksa ke desa untuk mendapatkan perkhidmatan yang tidak
perkhidmatan dapat di desa spt perbankan, urusan tanah, jual beli tanah, hospital dan
sebagainya.
Desa sebagai pembekal tenaga Bandar memerlukan tenaga buruh yang banyak untuk bekerja di gerai-gerai
kerja kepada bandar makanan, restoran, hotel dan sebagainya.
Begitu juga penduduk desa terutamanya golongan muda bergantung kepada
peluang pekerjaan yang terdapat di Bandar sebagai sumber pendapatan.
Desa sebagai pasaran tersedia Barangan dan perkhidmatan yang disediakan di Bandar memerlukan
kepada Bandar pasaran/pembeli daripada desa.

Bukti yang menunjukkan saling kebergantungan antara desa dan Bandar:-


a. Kewujudan rangkaian kedai runcit di desa yang baranganya dibekalkan oleh pembekal di Bandar
b. Jaringan pengangkutan yang menghubungkan Bandar dengan desa seperti jalan raya, jalan kereta api dan jalan
air.
c. Ulang-alik penduduk dari desa ke Bandar untuk bekerja
d. Desa membekalkan bahan mentah spt hasil pertanian kepada bandar

II. PEMBANDARAN DESA


 Merujuk kepada proses menukar dan melengkapkan petempatan desa dengan kemudahan dan perkhidmatan
Bandar yang asas spt bekalan elektrik, bekalan air paip, jalan berturap dan kemudahan perhubungan dan
telekomunikasi.
 Proses ini akan mewujudkan Bandar-bandar baharu seperi Bandar Tun Razak di wilayah JENGKA, Bandar
Muazam Shah di Wilayah DARA, dan Bandar Al-Muktafi Billah Shah di Wilayah KETENGAH.
 Antara strategi pembandaran desa ialah melalui:
a) Membandarkan Kampung-kampung kecil yang berdekatan dikelompokan dan dijadikan Bandar
kampong-kampung kecil.
kecil Kerajaan mewujudkan IKS, perniagaan dan pertanian komersial.
b) Rancangan Dilakukan dengan mewujudkan Bandar baharu di kawasan rancangan pembangunan
pembangunan wilayah
wilayah
c) Memajukan Kawasan luar Bandar di sempadan iaitu Bandar bebas cukai spt Rantau Panjang di
kawasan Bandar Kelantan, Bukit Kayu Hitam di Perlis, Pekan Kuah di Kedah.
yang mempunyai
cir yang khusus
d) Penyebaran kilang- Peyebaran kilang-kilang perusahaan keluar dari lembah klang mempercepat proses
kilang ke desa pembandaran di kawasan perusahaan baharu.
Dengan ini peluang pekerjaan bertambah, pendapatan meningkat, kemudahan asas
bertambahbaik, ketersampaian meningkat.
e) Pembinaan pusat Kerajaan banyak membina sek menengah, kolej matrikulasi dan IPTA di kawasan
pendidikan di desa desa untuk mempercepatkan proses transformasi desa. Pembinaan IPTA akan
mempercepatkan kemasukan kemudahan prasarana dan infrastruktur di kawasan itu.
II. PUSAT PERTUMBUHAN DESA
 Antara strategi yg diaksanakan oleh kerajaan untuk memajukan dan memodenkan kawasan desa supaya
pembangunan negara seimbang.
 Dapat dilaksanakan dengan cara memusatkan dan meningkatkan fungsi dan peranan pusat petempatan desa
supaya menjadi penjana pertumbuhan sosioekonomi desa.
 Dalam program ini beberapa kawasan desa yang berpotensi dipilih dan dibangunkan.
 Pelbagai kemudahan dan infrastruktur ditambahbaikan dan mengalakkan pertumbuhan peluang baharu
ekonomi untuk menjana pendapatan dan pekerjaan.
 Contohnya, menerusi pembanguanan industry berasaskan kraf, ekopelancongan, perhutanan dan aktiviti
hiliran berasakan pertanian.

III. PEMODENAN SOSIOEKONOMI DESA

 Pelbagai program dan dasar dilaksanakan oleh kerajaan untuk meningkatkan sosioekonomi sesebuah desa.
 Ini adalah kerana kemunduran sosioekonomi desa ada kaiatan secara langsung denga n kemisikinan dan
taraf hidup yang rendah.
 Oleh itu, sejumlah besar peruntukan pembanguann disalurkan untuk membangunkan dan memodenkan
sosioekonomi desa.
 Semua kemudahan yang terdapat di Bandar juga dibangunkan di desa agar penduduk desa juga dapat
menikmatinya.
 Mislanya, pendidikan merupakan aspek penting yang mempengaruhi taraf sosial penduduk. Oleh itu,
kerjaan membina sekolah baharu di desa, memperkenalkan program pembestarian sekolah,.
 Dari segi ekonomi pula, mempelbagaikan industri terutamanya industry berasakan pertanian dan industry
beintensif modal dan teknologi tinggi.
 Pembinaan kilang kereta DRB-Hicom di Peramu

DASAR DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Pelbagai strategi dan dasar telah dilaksanakan untuk membangunkan kawasan desa di Malaysia, antaranya:

I. PROGRAM PEMBANGUNAN INSITU


 Membangun dan memajukan kawasan luar bandar yang sedia ada bagi meningkatkan produktiviti pertanian
dan pendapatan penduduk.
 Pembangunan ini meliputi pertanian dan juga bukan pertanian (pembangunan infrastruktur spt jalan raya, bekala
air, elektrik, PPRT)
 Pertanian - kemudahan pengairan, teknik saintifik, baja kimia, benih berbaka baik, R & D biji benih sintetik
oleh MARDI, klon getah.
 Penternakan – baka haiwan, bioteknologi, sistem perladangan berteknologi tinggi
 Agensi yang terlibat dalam pembangunan insitu ialah RISDA, FELCRA, MARDI, RRIM, Jabatan pertanian.
 Berjaya meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup penduduk desa.

II. PEMBANGUNAN PERTANIAN BERSEPADU


 Matlamat – menyatukan kawasan pertanian dan menambah baik kemudahan prasarana
 Menggalakkan pertumbuhan baru ekonomi berkaitan pertanian baru , industri asas tani dan sektor
perkhidmatan.
 Antara agensi yang terlibat – Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Sumber Manusia,
Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
 Pembangunan pertanian bersepadu diperkukuh oleh peningkatan infrastruktur pertanian, perkhidmatan
khidmat nasihat, latihan, teknik dan amalan pertanian moden spt penggunaan baja kimia, racun seranggah,
pengunaan jentera dan benih bermutu tinggi.
 Dengan ini dapat meningkatkan produktiviti dan pendapatan penduduk.

III. RANCANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH


 Dilaksanakan akibat wujudnya ketidakseimbangan dalam pembangunan sosioekonomi antara kawasan dalam
negara dan meningkatkan sosioekonomi penduduk di wilayah mundur. Cth: Pertanian berkelompok atau mini
estet di Mulong, Kelantan.
 Rancangnan ini dilaksanakan melalui penjanaaan sumber alam dan pembangunan tanah baharu,
pembangunan pengangkutan dan perhubungan serta Bandar baharu sebagai pusat pertumbuhan.
 Antaranya, JENGKA, KESEDAR, KEJORA, DARA DAN KETENGAH.
 Rancangan ini dapat meningkatkan peluang pekerjaan, meningkatan pendapatan, dan meningkatkan taraf
hidup.

IV. PERINDUSTRIAN DESA

 Program pembangunan industry ke kawasan luar Bandar denagn pembinaan kawasan perkilangan dan
petempatan penduduk yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan.
 Perindustrian desa - Tujuan – mewujudkan struktur ekonomi yang lebih seimbang, mempelbagaikan peluang
pekerjaan, memajukan sepenuhnya tenaga rakyat terutama di kawasan pertanian yang kurang maju dan
berpenduduk padat.
 Dijalankan dengan memajukan IKS .
 Perindustrian desa Berjaya mewujudkan peluang pekerjaan, mengurangkan pengangguran, mempelbagaikan
sector ekonomi.
 Tidak lagi menumpukan kepada pertanian sahaja.
 Perubahan ekonomi desa dapat merapatkan jurang perbezaan ekonomi Bandar dan luar Bandar.

V. PUSAT PERTUMBUHAN DESA DAN RTC


 Kerajaan membangunkan kawasan luar Bandar yang berpotensi dengan jumlah penduduk dari 2500 orang
hingga 5 000 orang.
 Menyediakan kedai niaga, pusat-pusat perkhidmatan sosial seperti balai raya, pejabat pos, klinik desa, balai
polis, kawasan industry kecil dan sederhana, sekolah, stesesn bas dan lain-lain perkhidmatan yang diperlukan.
 Pusat pertumbuhan desa berupaya meningkatkan taraf hidup penduduk penduduk desa dengan
meningkatkan pendapatan per kapita.

VI. PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL DESA

 Menempatkan IPT, sekolah berasarama penuh, politeknik, kolej komuniti di luar Bandar.
 Contoh : Maktab Rendah Sain Mara di Jeli(kelantan), Universiti Teknologi Mara di Jengka(pahang)
 Juga menaik taraf kemudahan kesihatan
 Memajukan kemudahan sistem pengangkutan dan telekomunikasi, mempeluaskan akses internet
KESAN TRANSFORMASI DESA
A. ALAM SEKITAR FIZIKAL

I. PENCEMARA N AIR
 Pembuangan sisa kumbahan dan najis ternakan ke dalam sungai, tasik - Meningkatkan bacteria E-Coli
 Pembuangan sisa domestic
 Pembuangan sisa IKS – sisa pemprosesan dan pembuatan – kandungan BOD meningkat
 Penggunaan baja kimia dan racun serangga
2. PENCEMARAN UDARA
 Pembakaran terbuka oleh petani-melepaskan gas-gas pencemar udara spt karbon dioksida, karbon
monoksida
 Kilang memproses kelapa sawit-membebaskan habuk ke udara
 Asap kenderaan yang semakin meningkat
3. PENCEMARAN BAU DAN BUNYI
 Bau busuk dpd kilang memproses getah dan kelapa sawit, sisa longgokan sampah, ladang ternakan ayam
 Pencemaran bunyi dpd jana kuasa kilang
4. HAKISAN TANIH DAN GERAKAN JISIM
 Aktiviti pertanian di kawasan bercerun tanpa berteres, tanpa tanaman tutup bumi meningkatkan air
larian permukaan – meningkatkan hakisan
5. GANGGUAN HIDROLOGI SETEMPAT
 Penebangan hutan untuk pembinaan petempatan, kilang, pertanian-mengurangkan susupan-simpanan
air bawah tanah kurang
6. GANGGUAN EKOLOGI SETEMPAT
 Transformasi desa menyebabkan penebangan hutan- habitat flora dan fauna terjejas- rantaian makanan
terganggu-ekosistem hutan musnah.
7. PENINGKATAN SUHU SETEMPAT
 Penebangan hutan untuk petempatan, perkilanga, pertanian-kurang tumbuhan-kelembapan udara
menurun- suhu mikro meningkat
8. PERUBAHAN LANDSKAP FIZIKAL
 Aktiviti penebangan hutan- hutan primer bertukar kepada tanah gondola dan berubah kepada tanaman
getah dan kelapa sawit

Anda mungkin juga menyukai