Anda di halaman 1dari 9

Kedves Mentorált,

üdvözöllek a La Femme és a MATEHETSZ által szponzorált programban, ahol Mentoroddal


minimum fél éven keresztül fogsz együtt dolgozni egy közös cél érdekében: tehetségednek
megfelelő területed fejlesztésén.

A mentoráltak számára a program kivételes lehetőséget nyújt képességeik, lehetőségeik


kiaknázására, önmaguk fejlesztésére. Egyedülálló alkalom, hogy kapcsolatba kerülj egy,
számodra új és eddig jobbára elérhetetlen szakmai közeggel.

Mivel elképzelhető, hogy még nem vettél részt mentor-mentorált kapcsolatban, szeretnénk ha
megismerkednél a mentorálás folyamatával és működésével. Tippeket és támpontokat
nyújtunk, hogy Te és a Mentorod is ugyanazt értsétek a mentorálás folyamata alatt és hogy
lehetőleg mindkettőtök azt kapja, ami ebbe a kapcsolatba „belefér”.

Hogyan is jutottál el idáig és milyen lépések várnak még Rád?

Először is Téged egy szakértői csapat, többszáz jelentkező közül, kiválasztott, majd egy
illesztésnek nevezett eljárás keretén belül Mentort keresett számodra a programban résztvevő
50 mentor közül. Ez nem is volt olyan könnyű, mint gondolnád, mindenesetre a Mentorok
egyéni gondolataikkal és elképzeléseikkel hozzájárultak ennek a folyamatnak a sikeréhez.

Mire ezt a kiadványt a kezedben tartod, már a chemistry meeting-en veszel részt (esetleg már
túl is vagy rajta), azaz az első találkozáson, melyen összeismertetnek Mentoroddal…akit
talán Te már ismersz is valamilyen formában, hiszen mindegyikük szakterülete kiemelkedő
képességű, híres és magasan elismert szakembere.

Gondolnád, hogy Ők is izgulnak kikkel és milyen típusú mentoráltakkal találkoznak és hogy


esetleg miről beszélgessenek veled?

Az első találkozás a mentorálás szakirodalma szerint kulcsfontosságú a későbbi közös munka


során, itt már működik az első benyomások „kémiája”, az egyéni szimpátia és az a bizonyos
közös hang és rezgés.
Gondoltad volna, hogy ilyen szimpatikus lehet egy igazán sikeres és híres ember? Jó volt vele
beszélgetni, esetleg már most érdekes (talán meg lehet kockáztatni: elképesztő) lehetőségek
bontakoztak ki számodra?

Akkor hogyan tovább? Megbeszéltétek a következő találkozó időpontját, kereteit, egymás


elérésének módját, a „ki mit hoz magával legközelebbre” kérdést?

Nos, akkor itt az idő felkészülni a legközelebbi találkozásig egy kis mentorálás-tannal:
Fontosnak találtuk ugyanis, hogy megismerkedj a mentorálás működésével, hogy lehetőséget
kapj saját szereped és elvárásaid tisztázására és átgondolására, és esetleg új ismeretekkel
bővítsd tudástáradat ezen a területen.

Kezdjük rögtön a mentor-mentorált kapcsolat szempontjából a legfontosabbak egyikével: a


BIZALOMMAL.

A mentor-mentorált kapcsolatban a megfelelő működés alapfeltétele, hogy kialakuljon


köztetek egy bizalmi kapcsolat, amely során az egymásról kapott információk, a tudás, a
know-how „nem megy ki”. Azaz köztetek marad, nem jelenik meg más kommunikációs
felületen és nem fűződik hozzá anyagi haszonszerzés…
Bizalom, melyben megjelenhetnek előnyeid és hátrányaid, tudásod és képességeid, esetleges
hiányosságaid, úgy, hogy tudod, mindez azért van, hogy fejlődj, jobbá válj szakmailag,
érettebbé személyiségedben, nagyobb rálátást kapj a világ működésére, és ahogy egyik
mentorunk fogalmazott „lehetőséget kaphass hosszútávra”.
Kérünk, tehát, hogy vigyázz erre, mint ahogy a Mentorod is vigyázni fog Rád.
A mentor szerep rövid története
A mentorálás története az ókori görögökig, kb.: i.e 800-ig, nyúlik vissza, ekkor játszódik
ugyanis a Homérosz által írt eposz, az Odüsszeia. Ebben Ithaka királya a trójai háborúba
indulván barátját Mentort kéri meg, hogy tanítója és barátja legyen fiának Telemachusnak, aki
sikerrel hajtja végre feladatát.
Az idősebb, megbízható segítő alakja, így vált a történelem részévé és egyben a mentorálás
folyamatának névadójává.

A mentorálás fogalma
A humán szolgáltatások terén alkalmazott elnevezés, mely egy idősebb, tapasztalt felnőtt és
egy nem rokon, fiatalabb személy kapcsolatát jelenti, mely kapcsolatban az idősebb személy
folyamatos tanácsadást, útmutatást, bátorítást ad a fiatalabb számára, alkalmassága-
kompetenciája és személyiségfejlődése növekedése érdekében.
A közösen eltöltött tanulási idő során a mentor és a mentorált gyakran alakít ki a kölcsönös
elköteleződésen, tiszteleten, hűségen és közös személyiségjegyeken alapuló kapcsolatot
egymással, mely elősegíti a fiatal személy átlépését a felnőttkorba.

A mentor szerep és a mentorálás fogalmi spektruma

Bár az elmúlt közel húsz évben több definíció is született a mentor-mentorált kapcsolatának
leírására, de teljes egyetértés nem alakult ki a szakirodalomban.
Leginkább azok a megközelítések tűnnek célra vezetőnek, melyek a mentorálást egyszerre
tekintik személyek közötti és rendszerben zajló folyamatnak.
Ennek megfelelően a mentor szerep és a mentorálás fogalmi kontinuuma az alábbiak szerint
alakul

1. A mentor és mentorált között olyan érzelmi kötelék alakul ki, melynek alapja a
bizalom
2. A mentorálás segítő kapcsolat, melynek célja, hogy a segített elérjen hosszútávú
célokat
3. A mentorálás gyakran fókuszál egyszerre a szakmai fejlődésre és a pszichológiai
támogatásra is
4. A mentorálás kölcsönös, mivel mindkét fél előnyöket szerez belőle
5. A mentorálás kapcsolata inkább személyes, semmint formális
6. A mentorálás diádikus viszonyában a mentor nagyobb szakmai tapasztalattal,
befolyással és teljesítménnyel bír
7. A mentorálás egyszerre bír karrier és pszichoszociális funkcióval
8. A jó mentorálás kapcsolata kölcsönös, bizalomteli, empátia központú és érthető

A mentor-mentorált kapcsolat jellemzői és működése

Azokban a programokban ahol komoly szerepet szánnak egy fiatalokból álló csoport egyéni
vagy csoportos „edzésére”, a mentorokkal való személyes találkozást előkészítés előzi meg a
szervezők részéről. Ezt a kulcsfontosságú lépést Illesztésnek nevezik, és a mentor, valamint a
mentorált személyiségjellemzőinek, habitusának, képességeinek, szakértelmeinek ismeretével
rendelkezve végzik.
Az illesztés jelentősen megnöveli az esélyét a mentor-mentorált közötti kötődés létrejöttének,
mely, mint látni fogjuk érzékeny a kapcsolat kezdeti szakaszában, de sikere esetén
tulajdonképpen bevonzza a bizalmi kapcsolat létrejöttét.

Ez a bizalmi kapcsolat azonban multifaktoriális tényezők együtthatása révén működik csak


optimálisan, melynek egyik része „csak” a mentor-mentorált kapcsolat, másik oldala viszont
a mentor személyisége, a mentorált pszicho-szocio-kulturális múltja és háttere.

A mentor tehát szerepénél fogva tekintélyszemély, referenciaminta, akivel könnyen lehet


azonosulni.
A mentorált könnyen átveszi-átveheti a mentorálás folyamatában a mentor stílusát, érték és
normarendszerének részeit, de akár világlátását is. Éppen ezen magas fokú érzelmi bevonódás
lehetősége miatt fontos, hogy a mentorálás keretekkel rendelkezzen, melyek világosak,
kiszámíthatóak és mindkét félre nézve kötelezőek, valamint hogy a mentor és mentorált
szóbeli megállapodást (a hivatalos megfogalmazás szerint szerződést) kössenek.

Hagyományosan téri és idői keretekről beszélünk, melyek a mennyiségi feltételeket


szabályozzák és szóbeli szerződést említünk, mely a közös munka tartalmi, minőségi részét
jelenti.

A keretek és a szerződés létrejötte jelenti azt a csatornát, amely bármely mértékű érzelmi
bevonódást képes a helyén kezelni, megtartani. Lehetővé teszi, hogy akkor is együtt tudjon
működni a mentorált és a mentor, ha sikeres szakaszban van a mentorált, de akkor is, ha
éppen nehézségekkel küzd.

Támpontok, hogy miről szóljon a szerződés

 megszólítás (keresztnév), esetleg tegeződés,


 időkeret tisztázása, mind a teljes mentorálásra, mind a külön alkalmakra
 találkozás helyszínének egyeztetése (állandó és változó helyszínek)
 rövid összefoglalása, hogy mi fog történni a mentorálás során, akár közös terv
készítése
 célok kitűzése, értékelő rendszerek megbeszélése (eredmények, hova jutottunk együtt
stb)
 jelzések: ki mikor hogyan szól a másiknak, ha valamit nem tud elfogadni a
kapcsolatban
 esetleges lezárása a mentori kapcsolatnak mikor és hogyan történjen

A mentorált számára jelentkező előnyök a mentorálás során:

 egyénre szabott támogatás és bátorítás


 szakmai területen jelentkező önbizalom
 magabiztosság a célok kitűzésében és az új lehetőségek feltárásában
 az adott munkaterület realisztikus ismerete
 tanácsok a magán és munka szféra, valamint a különböző felelősségterületek
kiegyensúlyozására és megtartására
 háttértudás megszerzése a munka kapcsán: „mit tehet, mit nem”
 kapcsolati tőke építése és használatának képessége

Mielőtt a mentor és a mentorált újból találkozik egymással érdemes megfogalmazni


elvárásaikat eljövendő kapcsolatukkal és feladataikkal kapcsolatban, most már az egymásról
meglévő személyes információk / benyomások / tapasztalatok birtokában.

 Miért van szükségem mentorra?


 Mit szeretnék tanulni a mentoromtól?
 Milyen, a Te képességeiddel vagy szakmai kompetenciáiddal összefüggő készséggel
vagy képességgel „kell” a mentorodnak rendelkeznie?
 Milyen szociális készségekkel rendelkezzen a mentor?
 Számítasz-e rá / Elvárod-e, hogy a mentorod munkát szerezzen Neked?
 Van bármilyen specifikus tevékenység, amit a mentoroddal szeretnél csinálni?
 Milyen gyakran szeretnél találkozni a mentoroddal?
 Milyen és mennyire bizalmi kapcsolatot szeretnél kiépíteni a mentoroddal a közös
munkátok során?
 Miért pont ti találkoztatok ebben a mentori kapcsolatban, hogyan került sor a
kiválasztásra?
 Milyen szerepekkel vesztek részt a kapcsolatban?
 Ki mit hoz a mentori kapcsolatba, tudás és képességek és erőforrások szempontjából?

Felelősségvállalás és elvárások a mentorálás folyamatában


A mentor elvárhatja a mentorálttól, hogy legyen:
Értékeli a
mentor rá szánt
Nyitott vágyai,
idejét és
szükségletei, Elérhető, ezért
energiáját
elvárásai és rendszeresen
visszajelzések találkozik a
kommunikálásár mentorral
a.
Reális elvárásai
vannak a Bizalommal és
mentor- titoktartással
mentorált segíti a
kapcsolattal kapcsolat
szemben működését

A mentorált
Megbízható,

Nem fél a a megbeszélt

felelősségvállalá projekteket

stól időben elvégzi

Kezdeményező,
Meghallgatja és aktívan keresi a
megfogadja a Tanul sikereiből, lehetőségeit,
mentora hibáiból, a nem fél
tanácsait kritikát tanácsot kérni
meghallgatja, és megosztja
feldolgozza és információit
beépíti

Ugyanakkor a mentoráltak gyakran elvárják a mentortól, hogy:


 legyen közvetlen és vezető típus
 ajánljon fel erőforrásokat
 hívja meg a mentoráltat a munkahelyére „körbenézni”, dolgozni
 bevonja saját munkájába
 mondja el, hogy működik a „valódi” élet
 tanácsokat adjon
 megoldja a problémákat
 nagyon tapasztalt legyen, minimum a saját munkája területén
 visszajelzéseket adjon a mentoráltról
A kapcsolat további alakulásáról
A mentor-mentorált kapcsolatban kölcsönösen sok információt szerzünk egymásról, és bár
kezdetben a mentor feladata, hogy minél alaposabban megismerje a mentoráltat, hiszen így
tud leginkább hozzájárulni kibontakoztatásához, természetesen te is aktív leszel.
Előfordulhat, hogy kezdetben kényelmetlenséget okoz beszélni magadról, de ne felejtsük el,
hogy mindez fontos cél érdekében történik: a mentorált lehetőségeinek karrierben és
személyiségben való megtöbbszörözése révén.

A kölcsönös kommunikáción keresztül történő megismerés tehát a következő találkozások


és így a mentorálás folyamatának zálogává válik.

Milyen területeken keresztül ismerheti meg mentoráltját a mentor? Igyekeztünk összegyűjteni


olyan kérdéscsoportokat, melyek felmerülhetnek a beszélgetések során:

Tanulmányi terület
Iskoláid, végzettségeid, milyen tantárgyakat szerettél, és milyeneket nem? Mennyit tanultál
pluszba, hogy idáig elérj? Milyen területeken fejlődsz tovább?

Aktivitások
Hogyan és mivel pihensz? Közösségi aktivitások, baráti kör, sport, hobbi…, és persze a
munka? Mit dolgozol, hogyan tartod el magadat?

Háttér
Család, kultúra, mi hatott rád leginkább a szocializációdban? Hogyan néz ki az otthonod?, Mit
szólt a családhoz a mentoráláshoz?, és Mit szóltak / szólnak a jelenlegi életedhez, esetleg Van-
e gyermeked?

Karrier
Ambíció és célok, elvárások? Mit szeretnél csinálni a jövőben? Milyen keretek között tudnál
maximumot hozni magadból? Vannak nagy kudarcaid? És sikereid?

Természetesen Te is kérdezhetsz, hogy jobban megismerd mentorodat, hiszen elég hosszú


ideig fogtok együtt dolgozni ahhoz, hogy kapcsolatotok személyessé váljon.

Néhány tipp és lehetőség kérdések formájában a kölcsönös ismeretség mélyítéséhez:


 Mit is dolgozik? Tudod-e mi a pontos munkája, „mivel keresi a kenyerét”?
 Milyen a munkahelye, munkahelyi klímája?
 Hogyan látja a jövőjét a mentorod, milyen karrierlehetőség foglalkoztatja leginkább?

A mentorálás folyamatával ismerkedve talán kirajzolódik előtted, mire számíthatsz a jövőben


a program során.

A következő találkozás tehát már a horizonton, és bár a mentorral közös utatokon megtettétek
az első lépést, a közös tanulás és fejlődés során mindig a következő lépés lesz a legnehezebb,
egyben legérdekesebb.
Bárhova is vezetnek ezek a lépések, reméljük, egyszer Te is leszel Mentor, aki támogat egy
fiatal tehetséges szakembert az életben.