Anda di halaman 1dari 1

Alat pengukur kecepatan angin adalah :

A. Barometer
B. Anemometer
C. Termometer
D. Seismograph
ANSWER: B

SOAL KEDUA:
Berakit rakit ke hulu
Berenang renang ke tepian
Bersakit sakit dahulu
bersenang senang kemudian
Puisi di atas termasuk:
A. Pantun
B. Gurindam
C. Talibun
D. Soneta
ANSWER: A