Anda di halaman 1dari 33

PERANCANGAN STRATEGIK 2017 – 2019

SK TAMAN NUSA PERINTIS

Sasaran
Matlamat Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggungjawab
TOV 2017 2018 2019

1.Pencapaian 1.1 % Murid Memperoleh Band 3 N/A 80 90 100 PENGURUSAN KURIKULUM


prestasi Meningkatkan Dalam Semua Mata Pelajaran PK Pentadbiran
akademik yang pencapaian 1. Meningkatkan Prestasi Akademik Ketua Panitia
tinggi murid % Murid Memperoleh Band 6 N/A 60 70 90
berdasarkan Semua Mata Pelajaran Program Peningkatan Akademik
Panduan
Pembelajaran 1.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang
Murid (PBS) 1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu
1.3 Modul Latihan – Kerja Rumah
1.4 e-Latihan/VLE
UPSR 1.5 Pencerapan P&P
% Murid Lulus 70 80 85 90
2. Mengaplikasi Headcount Akademik
% Murid Memperoleh 5A 20 23 25 28
3. Meningkatkan penguasaan LINUS 2.0 (Literasi
Gred Purata Sekolah (GPS) 2.10 1.85 1.70 1.60 ,Numerasi dan BI)

4. Meningkatkan kualiti penyemakan hasil kerja


murid
PKBS ( Tahun 1 – 5 )
% Murid Menguasai Semua 70 75 80 85 5. Meningkatkan Budaya Membaca dalam
Mata Pelajaran kalangan murid-murid Guru Perpustakaan
5.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/ dan Media
% Murid Memperolehi ‘A’ 20 23 25 28 perpustakaan
Semua Mata Pelajaran 5.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap
kelas
Gred Purata Sekolah (GPS) 2.10 2.00 1.80 1.70 5.3 Meningkatkan pelaksanaan program
sekolah.
% Murid Murid Yang melepasi 5.4 Mengadakan kerjasama dengan
Tahap Penguasaan Minimum 60.00 70.00 80.00 90.00 Perpustakaan Daerah
5.5 Program Nilam
Sasaran
Matlamat Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2019

Guru Bimbingan dan


Kaunseling
Guru Besar

PK Pentabiran
Ketua Panitia

PK Pentabiran
Ketua Panitia

PK Pentabiran
Ketua Panitia

PK Pentabiran
Ketua Panitia
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2019

1. Memantapkan kefahaman guru terhadap Guru Besar


Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PK Pentadbiran
(PBS) Ketua Panitia
Penyelaras PBS

2. Meningkatkan kualiti P&P guru. PK Pentadbiran


2.1 Latihan Dalam Perkhidmatan /LDP
2.2 Kajian Tindakan
2.3 PLC /Lesson Study/Learning Walk/Peer
Coching
PK Pentadbiran
3. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI Ketua Panitia
3.1 Buddy Support System
3.2 Learning English Together
3.3 Mentor Mentee
Guru Penyelaras ICT
4. Meningkatkan KPI penggunaan Portal VLE Penyelaras VLE
4.1 Bengkel /Latihan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

5. Membangunkan program jaringan dan PK Pentadbiran


jalinan dengan komuniti. PK HEM
5.1 Program Penanda Aras PK KoKurikulum
5.2 Lawatan IPTA/IPTS
5.3 Jaringan dengan Badan Korperat/NGO

PENGURUSAN KEWANGAN
Guru Besar
6. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata
Pelajaran mengikut prosedur kewangan.
16.1 Taklimat/ Bengkel ABM

PENGURUSAN KOKURIKULUM
PK Kokurikulum
7. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan
aktiviti koakademik.
17.1 Bengkel Choral Speaking
17.2 Menyertai program PPD/JPN/KPM/ NGO
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2019

2. Pencapaian 2.1 PENGURUSAN KOKURIKULUM;


prestasi Pencapaian
kokurikulum Markah 1. Memantapkan pelaksanaan kegiatan PK Kokurikulum
yang tinggi oleh Keseluruhan kokurikulum
semua murid. Kokurikulum 1.1 KEJOLA Tahunan
Murid Bil. Penyertaan Yang 1.2 Merentas Desa
Mencapai Sekurang- 1.3 Karnival Sukan dan Permainan
kurangnya Tempat Ketiga di 4 6 8 10 1.4 KOT MSSM Daerah
Peringkat Daerah
2. Meningkatkan peratus kehadiran dalam PK Kokurikulum
2.2 pelaksanaan 1Murid, 1Sukan
Pencapaian Bilangan Penyertaan Yang 2.1 Pengiktirafan kepada murid
Sukan dan Mencapai Tempat Pertama di
Permainan Peringkat Daerah 5 6 8 10 3. Memantapkan pelaksanaan PAJSK PK Kokurikulum
3.1 Taklimat/Bengkel pemantapan kepada
guru yang terlibat

2.3 Bilangan Penyertaan Yang 4. Memantapkan pelaksanaan kegiatan PK Kokurikulum


Pencapaian Mencapai Sekurang- Kokurikulum
KoAkademik kurangnya Tempat Ketiga di 1 1 2 2 4.1 Kejohanan Olahraga Tahunan Sekolah
Peringkat Daerah 4.2 Kejohanan Merentas Desa
4.3 Pertandingan Sukan dan Permainan
2.4 4.4 Kejohanan Olahraga Tahunan MSSD
Pencapaian Unit Bilangan Penyertaan Yang
Pakaian Mencapai Tempat Pertama di 1 2 3 4 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
Seragam Peringkat Daerah
5. Meningkatkan motivasi kepada murid PK HEM
4.1Kem Motivasi Murid
2.5
Pencapaian Bilangan Penyertaan Yang 6. Meningkatkan kehadiran dan penyertaan PK HEM
Skor PAJSK Mencapai Sekurang- 2 2 3 4 murid secara aktif
meningkat kurangnya Tempat Ketiga di 6.1 Program Cinta Akan Sekolah
Peringkat Daerah

2.6 PENGURUSAN KEWANGAN


Pencapaian
dalam 7. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan Guru Besar
Kokurikulum oleh kewangan mengikut prosedur kewangan. PK Kokurikulum
Agensi Luar 7.1 Audit Dalaman
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2019

PENGURUSAN KEWANGAN

8. Mengoptimumkan penggunaan peruntukan Guru Besar


kewangan mengikut prosedur kewangan. PT
8.1 Audit Dalaman

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN


FIZIKAL

9. Menyediakan kelengkapan sukan dan Guru Besar


alatan kokurikulum yang mencukupi.
19.1 Membuat Analisis Keperluan peralatan
sukan dan kokurikulum

PENGURUSAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

10. Memberikan latihan kepada guru berkaitan PK Kokurikulum


pengurusan kokurikulum.
10.1 LDP
10.2 Kursus luaran yang berkaitan

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR


11. Membangunkan program jaringan dan PK Kokurikulum
jalinan dengan komuniti.
11.1 Briged Komuniti
11.2 Lawatan Penanda Aras

3. Pencapaian 3.1 % Murid Memperlihat-kan 3.1 Meningkatkan sikap dan tingkahlaku positif
kemahiran Sikap dan Sikap dan Perlakuan Positif murid
insaniah yang Tingkah Laku (Instrumen Mengukur
tinggi oleh Positif Murid Berdasarkan SKPM S5) 3.1.1Pengurusan Hal Ehwal Murid
semua murid.  Program sekolah penyayang PK
 Program SMART solat HEM/Kurikulum/Ko
3.2 % Murid Melakukan Kes 3.1.2 Pengurusan Organisasi Kurikulum
Salah Laku Ringan  Program sekolah unggul
Disiplin  Program Peningkatan Inter Personal
% Murid Melakukan Kes  Program Peningkatan Intra Personal Penyelaras Program
Sederhana 3.1.3 Pengurusan HEM & Kokurikulum
 Program membangunkan bakat
kepimpinan pelajar
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2018
 Memperbanyakkan program dan
3.3 % Murid Melakukan Kes 0 0 0 0 pertandingan menyelesaikan masalah
Kehadiran Ke Berat  Program Peningkatan Keterampilan diri
Sekolah

3.2 Meminimakan salahlaku disiplin


3.4 % murid hadir sekolah 3.2.1 Pengurusan HEM
Kemahiran melebihi 95 % peratus 90 93 95 97  Program salah laku disiplin (Merit
Insaniah kehadiran setahun setiap demerit)
murid  Program pembugaran – Program RIMUP
 Program Bridget Komuniti

% murid memperoleh Skor > 3.3 Meningkatkan kehadiran murid ke sekolah


4.0 Kemahiran Insaniah 3.3.1 Pengurusan HEM
(Instrumen Mengukur  Program ponteng sifar
Kemahiran Insaniah)  Program Headcount Kehadiran

3.4 Meningkatkan kemahiran insaniah


3.4.1 Pengurusan kurikulum
 Program Usrah
 Program Mengimarahkan surau
3.4.2 Pengurusan Kurikulum/HEM
 Program Mentor –Mentee
 Habits of Mind (sikap pemikiran)
 Thinking Classroom
 Kelas Bertema

3.4.3 Pengurusan Organisasi/Kurikulum/HEM/Koko


 Membugarkan majlis perwakilan pelajar
 Program Jalinan
 Program Jaringan
 Program Pengantarabangsaan
 Program Lawatan dan Penandaras.
Pengurusan Kurikulum/HEM/Koko
 Program Kerohanian
 Program Khidmat Masyarakat
 Program tokoh Maal Hijrah
 Program Imam Muda
Pengurusan HEM
 Anugerah Kesantunan
Pengurusan Kurikulum
Matlamat Sasaran Bidang / Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung jawab
TOV 2017 2018 2019

 Program Kerja berkumpulan (kajian


 Kes)- cth (Pencemaran sungai)
 Lakonan /Sketsa/ Bercerita / Berkarya
Pengurusan Kokurikulum
 Program Keusahawanan
 Pemantapan budaya pengucapan
awam (BM & BI)
Bidang /
Sasaran
Matlamat Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung
TOV 2017 2018 2019 jawab

4. Pencapaian 4.1 Sekolah Mencapai Laporan Audit: Memuaskan Baik Baik Cemerlang PENGURUSAN KEWANGAN
prestasi Meningkatkan GB/ Pentadbir/Pt
pengurusan Prestasi 1. Meningkatkan peranan audit dalaman Kewangan.
yang Kewangan sekolah
cemerlang 2. Meningkatkan kemahiran pengurusan
kewangan:
4.2 . Kekerapan menerima latihan: 2.1 Kursus kewangan
Meningkatkan i. Instruksional. 1 2 2 2 2.2 Lawatan Benchmarking sekolah
kompetensi ii. Transformasional. 1 2 2 2 pengurusan kewangan cemerlang.
pemimpin iii. Teragih 0 1 2 2
pelapis. PENGURUSAN KURIKULUM

3. Mengoptimumkan Penggunaan PCG


4.3 Kekerapan menerima latihan matapelajaran.
Meningkatkan profesionalisme
profesionalisme Guru (LDP ) PENGURUSAN KO- KURIKULUM
guru. i. Pedagogi 2 3 3 3
ii. ICT/ frog vle 2 3 3 3 4. Mengoptimumkan Penggunaan
iii. KBAT 2 3 3 3 BKK(bantuan kokurikulum sekolah) dan
iv. PBS 2 3 3 3 BBTP( bayaran tambahan sekolah
v. Inovasi 1 2 3 3 Menengah/Rendah). Untuk aktiviti ko
vi. Kajian Tindakan 1 2 2 2 akademik bagi meningkatkan prestasi
matapelajaran
Kekerapan melaksanakan kajian 1 2 2 3
tindakan dan inovasi PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

5. Meningkatkan kompentesi penolong


4.4 Kadar kerosakan kemudahan 20% 15% 10% 5% kanan
Mengopimum (Tandas, Perabot,pintu , cermin dll) 5.1 Kursus Instruktional, Trasformasional
kan 5.2 Kepimpinan Teragih
penggunaan 1. Penarafan kendiri 85% 90% 93% 95%
kemudahan sekolah-SKPM PENGURUSAN KURIKULUM
fizikal dan 2. Band sekolah
persekitaran 3 2 2 1 6. Mengingkatkan kompentensi guru
sekolah. 3. Markah penarafan kendiri kanan matapelajaran/ketua panitia
-SPSK 85% 90% 92% 93% 6.1 Kursus Instruktional.
1. Peratus kes diuruskan
mengikut SOP
95% 96% 97% 98%
Bidang /
Sasaran
Matlamat Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung
TOV 2017 2018 2019 jawab
4.5. Skor min Tahap Kepuasan 2.6 >3.0 >3.50 >4.0 PENGURUSAN KO-KURIKULUM
Meningkatkan Pelanggan
tahap 7. Mengingkatkan kompentensi guru
pengurusan Peratus penglibatan ibu-bapa 20% 40% 50% 60% pemimpin kokurikulum
sekolah 8. Kursus kejurulatihan
berasaskan Bilangan NGO yang terlibat . 3 4 5 7 9. Kursus pengurusan kokurikulum
kualiti.
3. Bilangan program 0 1 1 2 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
pengantarabangsaan
10. Meningkatkan Profesionalisme guru
melalui kursus/ LDP
10.1 Pedagogi
10.2 ICT/ frog vle
10.3 KBAT
10.4 PBS
10.5 Inovasi
10.6Kajian Tindakan

PENGURUSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

11. Meningkatkan penglibatan guru dalam


menghasilkan kajian tindakan dan
inovasi.

PENGURUSAN HALEHWAL MURID (HEM)


1.Mengurangkan kadar vandalisme ;
i. Prpgram sekolahku sayang.

PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN


KEMUDAHAN FIZIKAL

2.Mengamalkan budaya penyelenggaraan


i. Bengkel Kesedaran 3K dan 5S

PENGURUSAN KURIKULUM

3. Menyediakan persekitaran pembelajaran


kondusif.
i. Keceriaan Kelas
ii. Sudut informasi.
iii. Pondok Bacaan.
Bidang /
Sasaran
Matlamat Pegawai
Objektif Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Strategi
Strategik Bertanggung
TOV 2017 2018 2019 jawab

PENGURSAN KEPIMPINAN DAN ORGANISASI

1.Melaksanakan pengurusan kualiti SKPM


dan SPSK secara menyeluruh. PK Kurikulum

i. Perlantikan jawatan kuasa kerja. Penyelaras


ii. Melaksanakan audit dalaman SPSK/SKPM
iii. Membuat penambahbaikan
selepas audit dijalankan.

2.Melaksanakan pengurusan aduan


mengikut SOP:

i. Melayan semua aduan


pelanggan mengikut SOP.
ii. Hari bertemu pelanggan.
iii. Piagam Pelanggan

3.Mentadbir soalselidik tahap kepuasan


pelanggan.

PENGURUSAN PERHUBUNGAN LUAR DAN


KOMUNITI

1.Meningkatkan Kebertanggungjawaban
ibubapa kepada prestasi sekolah

2.Program perkongsian pintar ibubapa dan


NGO.

3.Memberi pendedahan kepada pelajar


agar lebih glokal
i. lawatan,
ii. benchmarking,
iii. Pertandingan-permainan, kuiz
dll
Pelan Taktikal
2018
PELAN TAKTIKAL 1-2018

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S1 Program Peningkatan Akademik

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kelas Tambahan – Guru B & K Sepanjang RM1,000.00 / Pencapaian ujian Gred Purata Semua murid Tahun Modul Mengikut
Lanjutan Penyelaras Tahun 6 tahun SUWA / PIBG bulanan Sekolah 6 dan 5 dalam Aras
Petang(UPSR/Tahun 5 ) (mulai Feb 2016) kelompok
pencapaian
sederhana dan
rendah

2 PK Pentadbiran Sepanjang RM 5,00.00 / PIBG Pencapaian ujian Gred Purata Semua murid Tahun Set Soalan Sebenar
Kelas Tambahan – Hujung Penyelaras Tahun 6 tahun / Sabtu bulanan Sekolah 6 dan 5 dalam Tahun Lepas/
Minggu Minggu 1 & 3 kelompok Negeri Lain
(Mulai 10 Feb pencapaian tinggi
2016)

3 PK Pentadbiran Sepanjang RM 1,000.00 Murid % pelajar Semua murid


Modul Latihan – Kerja Penyelaras Tahun 6 tahun menyempurnakan menyempurna-
Rumah modul kan modul

4 Pelajar murid Murid yang BBM Komputer


PK Pentadbiran Sepanjang Tiada menggunakan menggunakan mempunyai
e-Latihan/VLE Penyelaras tahun 6 tahun e-Latihan/Frog VLe e-Latihan?Forg kemudahan
Penyelaras VLE VLe komputer dan akses
internet di rumah
Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 5,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua murid
Penyelaras Th PIBG keyakinan murid Keyakinan Murid
a. Tahun 6 6/LINUS/Tahun 5 Feb 2016 dalam
b. Tahun 5 Mac 2016 pembelajaran
c. Murid LINUS Apr 2016
May 2016
Ogos 2016

Hari Anugerah Pembelajaran PK Pentadbiran RM 2,000.00 / Pertambahan Bilangan Murid Semua murid
Cemerlang PIBG bilangan murid Menerima
menerima Hadiah
anugerah

3 Potret Gemilang Guru B & K Sepanjang Tiada Pertambahan Bilangan Murid Semua murid
tahun bilangan pelajar Kelompok
kelompok Gemilang
gemilang
Semua murid

Hadiah dan Sijil Pencapaian Guru B & K Setiap kali RM 500.00 Pertambahan Bilangan murid
4 selepas ujian / bilangan murid menerima Murid cemerlang
peperiksaan menerima hadiah hadiah dan sijil
dan sijil
INISIATIF / STRATEGI S5 Meningkatkan motivasi , keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid

Program/ Tempoh/ Kos/


Bil Tanggungjawab Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek Hari / Kekerapan Sumber
PELAN TAKTIKAL 3-2016

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S6 Mewujudkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Meningkatkan keceriaan bilik Guru Pusat Sumber Februari RM 5,000.00 / Kehadiran murid % Kehadiran -
sumber / perpustakaan PIBG dan guru
menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

2 Mewujudkan mini Guru Kelas Januari – April Mohon Tahap kepuasan Skor Tahap Semua murid
perpustakaan di setiap kelas sumbangan murid terhadap Kepuasan
daripada ibu bahan bacaan
bapa meningkat

3
Menggiatkan pelaksanaan KP Bahasa Januari – Tiada Bilangan murid % Murid Semua murid
program Nilam November yang mencapai Mencapai
anugerah Nilam Anugerah Nilam
meningkat

4 Mengadakan kerjasama Guru Pusat Sumber Januari - RM 1,000.00 Bilangan % Murid Semua murid
dengan Perpustakaan Disember murid yang Meminjam Buku
Daerah meminjam buku
meningkat
PELAN TAKTIKAL 4-2016

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S7 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Membina Pondok Bacaan Guru Besar Jun RM 5000.00 / Pondok bacaan Bilangan Semua warga
PK Pentadbiran Peruntukan dIbina ikut bacaan dibina sekolah
Kerajaan, keperluan
PIBG/perseorang
an

2 Kebersihan dan Keceriaan Penyelaras Sepanjang RM 5,000.00 / Kesedaran Skor Tahap Semua warga
Tandas Kebersihan dan Tahun Peruntukan murid terhadap Kepuasan Murid sekolah
- Memantapkan Operasi Keceriaan Sekolah Kerajaan, PIBG pentingnya Terhadap
Pengurusan Tandas menjaga Kebersihan dan
kebersihan Keceriaan
meningkat

3 Mewujudkan Ruang Informasi PK Pentadbiran Sepajang Tahun RM 1,000.00 / 10 tempat yang Skor Tahap Semua warga
Peruntukan dikenal pasti Kepuasan Murid sekolah
Kerajaan, PIBG disediakan ruang Terhadap Ruang
untuk dilekatkan Informasi
informasi

4 Pertandingan Kebersihan PK HEM Sepanjang RM 1,200.00 / Kelas Bersih dan Kelas Semua murid dan
dan Keceriaan Kelas Tahun PIBG Ceria Memperolehi guru
Markah Melebihi
90.00 %
PELAN TAKTIKAL 5-2016

Matlamat 1: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam KBAT dan PdP

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Melaksanakan Komuniti PK Pentadbiran 1 Bulan Sekali Tiada Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Pembelajaran (Januari – pengetahuan dan Keupayaan Guru
Profesionalisme/PLC Oktober) kemahiran guru
dalam
penyelesaian
masalah

2 Menggunakan Pendekatan Guru Besar Sepanjang Tiada Guru berupaya Skor Tahap Semua guru
Coaching dan Mentoring Tahun menyelesaikan Keupayaan Guru
Dalam Membangunkan masalah sendiri
Profesionalisme Guru

3 Lawatan Penanda Aras PK Pentadbiran Mac dan April RM 1,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Sumbangan keupayaan guru Pencerapan
Guru dalam PdP
PELAN TAKTIKAL 6-2018

Matlamat 2: Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Kejohanan Olahraga SU Sukan Februari RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Tahunan Sekolah (KEJOLA) Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

2 Kejohanan Merentas Desa SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

3. Karnival Sukan dan SU Sukan April - Mei RM 10,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Permainan Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

4. Kejohanan Olahraga SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Tahunan MSSD Peruntukan dalam kejohanan Pencapaian
Kerajaan, PIBG Emas; Perak; dan
Gangsa

5. Perkhemahan Unit Beruniform Penyelaras Unit Ogos RM 3000.00 Penglibatan murid % penglibatan Murid Tahap 2
Beruniform Peruntukan badan Beruniform pelajar
PIBG/Murid dalam
perkhemahan

6. Pertandingan Kawat Kaki Penyelaras Unit RM 500.00 Penglibatan murid % penglibatan Murid Tahap 2
Beruniform Peruntukan Ko dalam murid
Kurikulum pertandingan
kawat kaki
INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber
7. Pertandingan Robotik Penyelaras robotik RM 1000.00 Penglibatan murid % penglibatan Murid Tahap 2
Peruntukan ko ko dalam murid
pertandingan
robotik
INISIATIF / STRATEGI S2.1 Memantapkan pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

PELAN TAKTIKAL 7-2016

MATLAMAT STRATEGIK 3 : Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.
INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Program Sekolah Penyayang Penolong Kanan Sepanjang PCG/ PIBG Menambahbaik Peratus Semua Murid
Hal Ehwal Murid tahun sikap dan tingkah peningkatan
(Sepanjang laku postif murid dalam elemen 5
Tahun) melalui SKPM
peningkatan
kemenjadian
murid dalam SKPM
Penolong Kanan
2 Program Ketrampilan Hal Ehwal Murid Mulai Januari PCG / PIBG Meningkatkan Sifar dalam Semua Murid
Peningkatan Diri dan Kokurikulum 2016 amalan pelanggaran
berketrampilan peraturan
melalui aktiviti- sekolah
aktiviiti sekolah
sehingga menjadi
budaya

3 Program membangunkan Penolong Kanan 2 kali setahun Peruntukan Meningkatkan Semua pihak Semua Pemimpin
bakat kepimpinan pelajar Kokurikulum Kokurikulum amalan dalam lapisan dan ahli dalam
kepimpinan yang kepimpinan persatuan dan
mantap dalam dapat kelab
persatuan dan menjalankan
kelab tugas dan
tanggungjawab
dengan
cemerlang

4 Mentor-Mentee SIPartner+ Sepanjang Meningkat tahap Guru Besar Prestasi


tahun kemahiran Tinggi dan Guru
pengurusan Besar Prestasi
personel Rendah
INISIATIF / STRATEGI 3.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

PELAN TAKTIKAL 8-2016

Matlamat 3: Pencapaian kemahiran insaniah yang tinggi oleh semua murid.


S11Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab sosial.
INISIATIF / STRATEGI
S16 Meningkat tahap kesihatan murid.

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1 Bebas Denggi PK HEM Februari RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Denggi Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

2 Anti Dadah Guru B & K Mac RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Dadah Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

3 Anti Rokok Guru B & K April – Mei RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Rokok Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

4 Penyakit Berjangkit PK HEM Ogos RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Penyakit Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Berjangkit Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

5 Pemeriksaan Kesihatan PK HEM Okt RM 500.00 / Kesedaran murid, Skor Semua murid, guru
Peruntukan guru dan Tanggungjawab dan kakitangan
Kerajaan, PIBG kakitangan Sosial [Indikator
terhadap Kemahiran
pentingnya Insaniah]
penjagaan
kesihatan
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid Tahun 6 untuk menghadapi


peperiksaan UPSR meningkat dari 60% kepada 90%
selepas program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 2 hari

Tempat : Dewan Sekolah/Kem Motivasi

Sasaran : Semua murid Tahun 6

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 3,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG/Yuran Tahun 6

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Jawatankuasa Guru yang dilantik

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan


halatuju masa depan dan langkah-langkah yang
perludiambil menjelang peperiksaan UPSR
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
Mesyuarat Jawatankuasa: Kertas cadangan PK
1 PK Kurikulum/HEM diluluskan PK KOKU
- Bentang kertas kerja April 2016 Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa Ketua Panitia
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Penerangan
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program April 2016 program Semua guru/murid
disampaikan

Mempromosikan program Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG


3 Penyelaras program Mei 2016 diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
Siap untuk
4 Penyediaan bahan AJK April – Mei 2016 digunakan Tiada

Siap untuk
5 Penyediaan bahan dan peralatan AJK Mei 2016 digunakan Tiada

Keakuran jadual Jawatankuasa dan


6 Perlaksanaan program Penyelaras program Mei 2016 murid

Kajian Keyakinan
7 Penilaian /pelaporan /post mortem Penyelaras program Jun 2016 Murid - Pra dan Post Murid
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian Kemahiran Insaniah Yang Tinggi Oleh Semua


Murid.

Strategi : Sikap Dan Tingkah Laku Positif Murid

Nama Program / Projek : Program Membangunkan Bakat Kepimpinan Pelajar

Objektif Program / Projek : Meningkatkan Amalan Kepimpinan Yang Mantap Dalam


Persatuan Dan Kelab

Tanggungjawab : Penolong Kanan HEM

Tempoh / Hari : Januari – Disember 2016

Tempat : Sekol
ah

Sasaran : Semua Pemimpin Persatuan Dan Kelab Dan Ahli-Ahli

Kos /Anggaran Perbelanjaan : Rm 1,000.00

Sumber : Peruntukan HEM

Jawatankuasa : Guru Besar Pengerusi

Penolong Kanan Kokurikulum, Timbalan Pengerusi

Setiausaha Kokurikulum, Setiausaha

Guru-Guru, Ahli Jawatan Kuasa


Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
Mesyuarat Jawatankuasa:
1 PK HEM Kertas cadangan Guru Besar
- Bentang kertas kerja S/U HEM Jan - Jun 2018 diluluskan Penolong Kanan
- Lantikan J/Kuasa Kokurikulum,
- Tetapkan tarikh Setiausaha Kurikulum
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Penerangan Semua guru Kelab dan
2 Taklimat pada yang terlibat PK HEM Apriln 2018 program Persatuan
disampaikan

Mempromosikan program Surat makluman


3 Setiausaha HEM April 2018 diedarkan Semua guru dan
- surat pemberitahuan pemimpin pelajar

Siap untuk
4 Penyediaan Bahan AJK April 2018 digunakan Tiada

Siap untuk
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK April 2018 digunakan Tiada

Setiausaha dan AJK


6 Perlaksanaan Program HEM April-Okt 2018 Keakuran jadual Semua guru dan
pemimpin pelajar

Semua ketua-ketua
7 Penilaian/pelaporan /post mortem S/U HEM Oktober 2018 Tahap kepuasan dan pemimpin pelajar
PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi LINUS/Pemulihan

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid LINUS dan Pemulihan untuk


menghadapi pengajaran dan pembelajaran arus
perdana meningkat dari 50 % kepada 70 % selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling/Pemulihan/LINUS

Tempoh / Hari : 2 hari

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid LINUS/Pemulihan

Kos / Anggaran Perbelanjaan: RM 500.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Guru Besar Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru Pemulihan/LINUS
Guru guru yang dilantik

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan denganhala


tuju dan langkah-langkah yang perlu di ambil
menjelang Ujian Pengesanan 2
Tarikh Status / Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
Mesyuarat Jawatankuasa: PK
1 PK Kurikulum/HEM Mei 2018 Kertas cadangan PK HEM
- Bentang kertas kerja diluluskan Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa Ketua Panitia
- Tetapkan tarikh Penyelaras Program
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Penerangan Semua guru dan murid
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras program Mei 2018 program
disampaikan

Mempromosikan program Surat makluman Pengerusi dan JK PIBG


3 Penyelaras program Mei 2018 diedarkan Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
Siap untuk
4 Penyediaan bahan AJK Mei – Jun 2018 digunakan Tiada

Siap untuk
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK Mei 2018 digunakan Tiada

Keakuran jadual Jawatankuasa dan


6 Perlaksanaan program Penyelaras program Jun 2018 murid

Kajian Keyakinan
7 Penilaian/pelaporan/post mortem Penyelaras program Jun 2018 Murid - Pra dan Post Murid

Anda mungkin juga menyukai