Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN KAGIATAN 17 AGUSTUSAN

Disusun Ku Kelas X MIPA 3:


1.Raudya Tuzzahra
2.Salsabila Quratu Aini
3.Rivia Aqwal Nuraeni

SMA NEGERI 1 WALED


Jalan Raya Dewi Sartika No.03 Kecamatan Waled

Kabupaten Cirebon 2018


Laporan Kagiatan 17 Agustusan
SMA Negeri 1 Waled Taun 2018
A. Bubuka
17 Agustus teh mangrupa poe nu ngandung sajarah pikeun bangsa Indonesia.
Sababna 17 Agustus teh Indonesia geus bebas ti panjajah nu geus ngajajah bangsa
Indonesia. Kagiatan 17 Agustusan ieu teh mangrupa kagiatan rutin nu diayakeun satiap
sataun sakali di unggal lembur.

B. Tujuan
Tujuan kagiatan ieu teh nyaeta:
 Ngarayakeun kamerdekaan bangsa Indonesia
 Ngahargaan jasa pajoang Indonesia
 Melakkeun rasa mikacinta ka Indonesia
 Ngahibur Warga
C. Kagiatan
1. Balap Karung
2. Balap Sendok Kaleci
3. Balap Ngopi Krupuk
4. Tarik Tambang
D. Waktu jeung Tempat
Kgiatan ieu di laksanakeun
Tanggal :
Tempat :
Waktu :
E. Pamilon
Pamilon nu ngiluan ieu kagiatan teh mangrupa siswa jeung siswi SMA NEGERI 1
WALED, diantarana:
1. Balap Karung : 1 Urang
2. Balap Sendok Kaleci :
3. Balap Ngopi Krupuk :
4. Tarik Tambang :
F. Panitia
Pupuhu :
Panata Harta :
Girang Serat :
Seksi Acara :
G. Waragad
Ieu kagiatan teh geus meakkeun waragad : Rp.

Wincikan Waragad :

Konsumsi

Hadiah

Pakakas

Riasan

Buburuh

Jumlah

H. Panutup
Alhamdulillah kagiatan 17 Agustusan ti mimiti nepi ka akhir lumangsug lancer sarta mawa
kabungahan sakaber siswa siswi SMA NEGERI 1 WALED.