Anda di halaman 1dari 1

TA : 2018

Nomor Bukti : 000001/UP/APBN/2018


Mata Anggaran : 09.5090.004.001.053.B .521115.A

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen


Satker Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
(190757)

Jumlah Uang : Rp. 8.270.000,00


Terbilang : ***DELAPAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH***

Untuk Pembayaran : Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi
Melalui Dana Tugas Pembantuan TA 2018 pada Lingkup Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kab Maros

Maros/01-11-2018
Pejabat Pembuat Komitmen

ROSDIATY, ST

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan


An. Kuasa Pengguna Anggaran lunas dibayar Tgl. .................
Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Rosdiaty, ST. Irma


NIP. 196708051995032001 198609032014122001
Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik
Pejabat yang bertanggungjawab

ROSDIATY, ST
196708051995032001