Anda di halaman 1dari 31

PERANCANGAN STRATEGIK

2019 ~ 2023
SJKT LADANG SABRANG
SJKT LADANG SABRANG
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC) SEKOLAH

KEKUATAN (STRENGTH – S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W)


S1. Guru Besar mempunyai asas pengurusan dan tamat NPQEL W1. Peratus pencapaian UPSR masih berada di tahap kualiti yang rendah (GPS 3.14)
S2. GPK yang komited dan berpengalaman W2. Tiada guru opsyen Bahasa Inggeris
S3. 3 orang guru berinovasi W3. Guru berinovasi sering keluar
S4. 100% guru terlatih dan bertauliah W4. Guru sering diarah menghadiri kursus / mesyuarat
S5. 100% staf mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang W5. Kelemahan akses internet
S6. Pengurusan kewangan cemerlang 2 tahun W6. Kekurangan peralatan sukan
S7. Pengurusan kewangan tanpa teguran W7. Bilik dan kemudahan asas tidak mencukupi
S8. Sekolah satu sesi W8.
S9. Pencapaian semua subjek UPSR - 100% W9.
S10. Tiada kes disiplin atau salah laku yang berat W10.
S11. Pencapaian dalam bidang permainan hingga ke peringkat negeri
S12. 95% Guru hadir ke sekolah
S13. Pengurusan buku teks yang cekap
S14. Pengurusan kebajikan pelajar yang baik
S15.

PELUANG (OPPORTUNITIES – O) CABARAN / ANCAMAN (CHALLENGERS / THREATS – C/T)


O1. Sokongan komuniti setempat yang baik T1. Tahap kesedaran ibubapa terhadap pelajaran anak-anak masih rendah
O2. Hubungan baik dengan PIBG T2. Kerosakan padang sekolah tidak rata (Air bertakung)
O3. Hubungan dengan ahli politik baik T3. Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak
O4. Ibu bapa yang suka menolong T4. 90% keluarga murid berpendapatan rendah
O5. Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat T5. Kawasan persekitaran terdedah dengan asap dan abuk
O6. Hubungan baik dengan sekolah-sekolah berhampiran T6.
O7. Sumber maklumat daripada internet dan media elektronik T7.
O8. Khidmat daripada pakar luar T8.
O9.
O10.
SJKT KAMPUNG SIMEE
ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)
SEKOLAH

(S) KEKUATAN (W) KELEMAHAN

DALAMAN

LUARAN

(O) PELUANG Strategik SO Strategik WO


(S4,S3,S6,O2,O3) (S3, S4,O1,O3,W6)

( C ) CABARAN Strategik SC Strategik WC

(S3,O3,S7,)
SJKT KAMPUNG SIMEE
SJKT LADANG SABRANG

PELAN STRATEGIK
SJK(TAMIL) LADANG SABRANG
TAHUN 2019-2021

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1

Sub - NKRA Literasi dan Numerasi JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran

KPI Sekolah 80% murid lulus matpelajaran Bahasa Inggeris

Sekolah SJKT Ladang Sabrang

Bidang / Unit Bahasa Inggeris

TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN


STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN

Huraian isu/masalah TOV 2019 2020


Berdasarkan 4 Teras Berdasarkan 25à101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh
tentang BK atau Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur
fungsi organisasi

Meningkatkan 80 % murid masih Memastikan setiap Pelaksanaan HOTS (High Order 1. 50% murid mencapai
pembelajaran murid lemah dalam murid menguasai Thinking Skills) dalam kurikulum, sekurang-kurangnya B (Tahap
kemahiran membaca kemahiran Bahasa pentaksiran dan latihan Baik) dalam Bahasa Inggeris.
dalam Bahasa Inggeris 2. 50%
Inggeris murid mencapai sekurang-
kurangnya C (Tahap
40% 65% 80%
Memuaskan) dalam Bahasa
Inggeris.

6 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT Ladang Sabrang]


SJKT LADANG SABRANG

TERAS ISU-ISU PELAN SASARAN


STRATEGIK KPI
STRATEGIK STRATEGIK TINDAKAN

Huraian isu/masalah TOV 2019 2020


Berdasarkan 4 Teras Berdasarkan 25à101 inisiatif atau Pernyataan indikator yang boleh
tentang BK atau Berdasarkan 11 anjakan PPPM atau fungsi organisasi/SWOC
Strategik pelan tindakan di JPN/PPD/Sekolah diukur
fungsi organisasi

Guru dan pemimpin Guru yang tidak Mentransformasi Peningkatan kemahiran guru 1. 90% guru dapat menunjukkan
sekolah beropsyen BI profesien keguruan dalam (Trends in International peningkatan dalam prestasi
mengalami menjadi profesien Mathematics and Science matapelajara BI.
kesukaran dalam pilihan Study)TIMMS dan PISA (The 2. Semua guru terlibat
melaksanakan PDP. Programme for International Student secara aktif dalam program- 30% 45% 70%
Assessment Tests). program BI yang dijalankan
dalam sekolah dan PPD.

Meningkatkan Kapasiti dan Bekerjasama dengan Peningkatan penguasaan 30% murid dapat
pembelajaran murid Kebolehupayaan ibu bapa dan kemahiran berbahasa Inggeris berkomunikasi dalam Bahasa
Penyampaian komuniti sekolah dalam kalangan murid dengan Inggeris
dalam BI masih untuk berkomuikasi mengadakan pelbagai jenis aktiviti
lemah dalam dalam bahasa Bahasa Inggeris
kalangan murid. Inggeris 30% 45% 60%

7 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT Ladang Sabrang]


SJKT LADANG SABRANG

JADUAL 1

JPS/SJK-PS/01

RAN

2021

90%

8 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT Ladang Sabrang]


SJKT LADANG SABRANG

RAN

2021

85%

80%

9 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT Ladang Sabrang]


SJKT LADANG SABRANG

PELAN TAKTIKAL
SJK (T) LADANG SABRANG
TAHUN 2017 - 2020

NKRA Peluasan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub - NKRA Literasi dan Numerasi JPS/SJK-PS/02
Bidang
Keutamaan PPPM Memantapkan kualiti kurikulum dan pentaksiran

KPI Sekolah 80% murid lulus dalam matapelajaran BI

Sekolah SJKT LADANG SABRANG

Bidang / Unit PANITIA BAHASA INGGERIS

1. Menganjurkan Pogram Let's Read English


Strategik 2. Menganjurkan Program PLC
3. Menganjurkan Program English Week

Pelan Kontigensi /
Program / Tarikh / Kos /
Bil Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran Pengurusan
Projek Tempoh Sumber
Risiko

Ketua Panitia
Bahasa Inggeris & Murid dapat
3/7 murid
Semua guru bahasa membaca 1
Meningkatkan membaca 1 7/7 murid membaca 1
Program Let's Inggeris Januari - perenggan
kemahiran membaca perenggan perenggan dengan
1 Read November RM50 dengan
dalam kalangan murid dengan sebutan sebutan dan intonasi
English" 2018 sebutan dan
tahun 1 hingga 6 dan intonasi yang betul.
intonasi yang
yang betul.
betul

10 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT LDG SABRANG]


SJKT LADANG SABRANG

Pelan Kontigensi /
Program / Tarikh / Kos /
Bil Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran Pengurusan
Projek Tempoh Sumber
Risiko

30 % mencapai 95 % mencapai skor


skor keseluruhan sekurang-
Kemahiran keseluruhan kurangnya 90%
Programme Meningkatkan pedagogi sekurang- peningkatan prestasi
Mac, Jun, kurangnya 70% matapelajaran BI
Profesional kemahiran pedagogi Ketua Panitia dalam
2 September RM100
Learning semua guru dalam Bahasa Inggeris kalangan guru peningkatan
2018 prestasi
Community matapelajaran BI yang tidak
beropsyen BI matapelajaran
BI

Untuk
menggalakkan murid
dan semua warga Ketua Panitia Semua murid 5/7 murid dapat
3/7 murid dapat
Program sekolah Bahasa Inggeris & dapat betutur bertutur dalam Bahasa
3 Mei 2018 RM80 bertutur dalam
English Week menggunakan Semua guru bahasa dalam Bahasa Inggeris dengan
Bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Inggeris Inggeris. intonasi yang betul.
sebagai bahasa
pertuturan seharian.

* Jadual OPPM (one page project manager) jika disediakan dan diletakkan sebelum Jadual 2 boleh menyokong skor peroleh skor 6
dalam SKPM.

11 Perancangan Strategik 2019 ~ 2021 [SJKT LDG SABRANG]


SJKT LADANG SABRANG

PELAN OPERASI
SEK. JEN. KEB. TAMIL LADANG SABRANG
TAHUN 2019 - 2021

Sektor/PPD/Sekolah PPD HILIR PERAK JADUAL 3

Bidang / Unit BAHASA INGGERIS JPS/SJK-PS/03

Program / Projek

Objektif

Tempoh

Kumpulan Sasaran

Tanggungjawab
Proses Kerja 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

12 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG
(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Contoh : 22/4/14: Masih ada 5 orang murid tidak hadir.

Kekangan

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Contoh : 22/4/14(GB), 7/5/14; GB: 10/6/14(KB) 15/8/14(PKT)


20/8/14:Didapati program berjalan lancar...silva

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan. Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Contoh : Objektif hampir dicapai dengan kelulusan UPSR 64% dan PKSR 68%.

Penilaian

13 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG
[Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan
keberkesanan program semasa dan akan datang]

Contoh : Kenalpasti murid tidak hadir supaya ........


Kelas dimulakan lebih awal.

Penambahbaikan

Program ini berimpak tinggi dan perlu diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu ditambah baik dan diteruskan pada tahun akan datang
Program ini perlu dimansuhkan dan di ganti kepada program lain

Nama Penilai Tandatangan Penilai Tarikh :

14 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

JADUAL 3

JPS/SJK-PS/03

15 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

16 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG
eningkatkan

17 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


SEK.JEN.KEB TAMIL LADANG SABRANG
TAHUN 2019 - 2021

Sekolah SJKT LADANG SABRANG JADUAL 4

Bidang / Unit BAHASA INGGERIS JPS/SJK-PS/04

Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program / Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
1

Program Let's Read Januari - November


English" 2018

Program English
Mac- November 2018
Corner

Program English Week Mei 2018

18 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

Penilaian
Tempoh Tarikh Cadangan
Bil Program / Projek Keberkesanan Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Penambahbaikan
Program
Nama Penilai : Tandatangan Penilai : Tarikh :

19 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

JADUAL 4

JPS/SJK-PS/04

Catatan

20 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

Catatan

Tarikh :

21 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

PENILAIAN & MAKLUM BALAS RRESTASI PELAKSANAAN STRATEGIK


SEKOLAH ……………………..
TAHUN 2017 - 2020

Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
MISI VISI Terdidik
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05

Sekolah

Bidang / Unit

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jun Dis Jun Dis Jun Dis Jun Dis

Ulasan :

22 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar


Inisiatif/Tindakan,
Pelan Tindakan KPI 2017 2018 2019 2020
TOV 2017 2018 2019 2020 Program/Projek
Jun Dis Jun Dis Jun Dis Jun Dis

Laporan disediakan Oleh : Tandatangan :

23 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

JADUAL 5

JPS/SJK-PS/05

CATATAN

24 Perancangan Strategik 2017 ~ 2020 [Nama Sekolah]


SJKT LADANG SABRANG

Tajuk: School Programme Check Tool (sPeCt)


Tujuan: Mengenal pasti program yang telah dilaksanakan Ž
Arahan: 1. Lengkapkan ruangan isu dengan dapatan daripada aspek SKPM
2. Lengkapkan ruangan program dengan program yang telah dilaksanakan berkaitan dengan isu yang telah dikenal pasti
3. Kenal pasti isu dengan program untuk membuat semakan program

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Alat Semakan Program Sekolah Program Kecemerlangan Sekolah Yang
Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Eliminate (Hapuskan) Raise (Tambah) Cabaran)
Mengadakan Kelas bimbingan di awal pagi dan
1 Tidak hadir kelas Bimbingan/Tambahan 1a
selepas waktu persekolahan selama I jam
Sebilangan besar murid-murid orang Asli tidak
2 1b Kelas Tambahan Hari Sabtu diteruskan
menunjukan minat dalam bidang akademik

3 Kurang mahir dalam 3M

Pelajar tidak mempamerkan kecerdasan


4 akademik pada tahap optimum
Menambah program khas bersama murid
Reduce (Kurangkan) Create (Wujudkan) 2 danmasyarakat orang asli untuk memberi
kesedaran betapa pentingnya akademik
Memperbanyak latihan menjawab soalan-soalan
3 fakta asas secara latih tubi dan bimbingan secara
klinikal
Mengadakan aktiviti panitia mata pelajaran
4
dengan lebih berfokus

Sustain (Kekalkan)
SJKT LADANG SABRANG

Kelas Bimbingan / Tambahan


Tajuk: One Page Project Manager (OPPM)
Tujuan: Pemantauan program sepanjang tahun
Arahan: 1. Senaraikan program-program di dalam ruangan Tugas Utama dan perancangan yang akan dilaksanakan
2. Lengkapkan ruangan tanggungjawab terhadap program yang telah dirancang

Ketua: Guru Besar SJKT Ladang Sabrang Nama Projek: PANITIA BAHASA INGGERIS Tahun

Objektif Program: Meningkatkan pencapaian BI dalam peperiksaan dalaman dan luaran 2019
Objektif Tugasan Utama Status/Pencapaian Projek Tanggungjawab
° ° 1 Mesyuarat Panitia ¡ ¡ ¡ A B
° ° ° ° 2 Program Let's Read English ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ A B C
° ° ° 3 Program Professional Leraning Community ¡ ¡ ¡ A B
° ° ° ° ° 4 Program Minggu Bahasa Inggeris ¡ A B C
5
6
7
8
9
10
11
12

Tugas Utama (Nama Program/Aktiviti


Sahsiah Murid
Penglibatan Guru-guru

Mac

Ogos
September
Oktober
November
Disember
A
PK 1 B
Pengajaran & Pembelajaran

Januari
Februari

April
Mei
Jun
Julai

PK HEM C
PK 3 D
Pengurusan Kepimpinan

Komitmen PIBG & NGO

GB
Tarikh
Sasaran

Matlamat Bil Program/Aktiviti Kos Catatan


1 Program Let's Read English RM50
2 Program PLC RM100
Kos 3 Program Minggu BI RM80
4
5
Objektif Kursus & Harapan
6
1 Meningkatkan kemahiran membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul dalam BI
2 Meningkatkan prestasi murid yang menguasai gred B dalam BI UPSR kepada sekurang-kurangnya 60%
3 Meningkatkan bilangan murid yang menggunakan Bahasa Inggeris semasa berkomunikasi sesama rakan dan guru.
4 Mneingkatkan profesionalisme guru-guru yang tidak beropsyen BI.
Simbol A Orang Pertama dipertanggungjawabkan
™ Belum Siap B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
˜ Siap C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan
Tahun

2019
ggungjawab
E
E
E
E
GURU E

atatan
Ketua: GURU BESAR SJKT LADANG SABRANG Program Pembangunan Prestasi Seko

Objektif Program: Meningkatkan Prestasi Sekolah


SJKT LDG. SABRANG

Objektif Tugasan Utama Status/Pencapain Proje


° ° ° 1 Teknik menyemak kertas ° °
° ° 2 Program " Refleksi 5 Minit" ° ° °
° ° ° 3 Bengkel Teknik Menyoal dan Menjawab °
° ° ° 4 Kursus Penggunaan Bahan Buangan dalam PdP ° °
° ° ° ° 5 Program Peningkatan Akademik ° ° ° ° °
° ° ° 6 Cara bacaan yang effektif °
° ° ° ° 7 Gerak Gempur Tahap Dua
° ° ° ° 8 Kerja rumah terancang masa cuti. ° °
° ° ° ° 9 Program "U Do I Care" - Semakan Buku Latihan ° °
° ° ° 10 PdP yang berkesan - LDP ° °
° ° ° 11 Program '4W 1H' - LADAP cara menyoal °
° ° ° ° 12 Interaksi Akademik ° °
° ° ° 13 Peer Teaching' (Dilaksanakan semasa latihtubi) °
° ° ° 14 Bengkel Motivasi ° °
15

Tugas Utama
Sahsiah Murid
Penglibatan Guru-guru

Mach

April
Pengajaran & Pembelajaran

Januari

Februari

Mei
Pengurusan Kepimpinan

Komitmen PIBG & NGO

Tarikh
Sasaran

Objektif

Kos 0
200
Ringkasan & Ramalan

Peningkatan peratusan kelulusan UPSR sebanyak 45%


Purata kehadiran murid melebihi 85%
Penglibatan ibubapa dalam program-program sekolah adalah melebihi 80%

Simbol
° Belum Siap
Siap
embangunan Prestasi Sekolah Tarikh: JAN 2018

Status/Pencapain Projek Tanggungjawab


° B D
° ° B D
° B D
° ° A B D E
° ° ° ° ° ° A B C D E
° ° A B D
° ° ° A B C D E
° ° ° A B D E
° ° A B C D E
° A C D
° ° A B C D E
° ° A B C D E
° ° B E
° A B C E
September

Oktober

November

Disember
Ogos
Jun

Julai

E. Ketua Panitia
A. Guru Besar

C. PK Hem

D. PK 3
B. PK1

Ringgit
Anggaran Belanjaan
500
SUWA 200 200
KWKK 0 0
200 PIBG 500 500

A Orang Pertama dipertanggungjawabkan


B Orang Kedua dipertanggungjawabkan
C Orang Ketiga dipertanggungjawabkan

Anda mungkin juga menyukai