Anda di halaman 1dari 1

UNIT PRAKTIKUM DAN AMALAN PROFESIONAL, IPG KAMPUS RAJANG

FORMAT & CONTOH CATATAN REFLEKSI

Mesti ditulis tangan. Diesediakan sebaik sahaja tamatnya setiap sesi pengajaran & pembelajaran dan lampirkan bersama RPH yang berkenaan

ISU/PERKARA BUKTI/ANALISIS/PENJELASAN CADANGAN TINDAKAN SUSULAN


YANG DIBERI (PENCEGAHAN/PENAMBAHBAIKAN)
FOKUS

KEKUATAN/ Dengan menggunakan teknik bercerita saya telah berjaya Eloklah jika saya guna “puppet” semasa menyampaikan cerita agar
KELEBIHAN: mewujudkan kesediaan dan memotivasikan murid-murid saya. ianya lebih realistik dan dapat menarik lebih perhatian dan tumpuan
Certita tentang Dua Sekawan yang saya sampaikan dengan iringan semua murid.
Pelaksanaan muzik latar telah berjaya menarik tumpuan dan perhatian semua
Set Induksi murid. Nampaknya saya telah berjaya memotivasikan mereka. Saya juga perlu pergi ke Pusat Sumber Sekolah untuk mengenal pasti
Cerita tersebut juga sememangnya amat berkaitan dengan tajuk jenis-jenis bahan sumber yang ada dalam pusat sumber tersebut.
yang saya ajar hari ini.

KELEMAHAN/ Pemilihan kemahiran berfikir iaitu kemahiran Membanding Beza Saya hendaklah memastikan bahawa kemahiran berfikir yang dipilih
KEKURANGAN: adalah kurang berkaitan dengan isi kandungan pelajaran yang mestilah sesuai dan berkaitan dengan tajuk dan isi pelajaran yang
saya ajar pada hari ini. Nampaknya saya kurang memberi saya akan sampaikan.
Penyebatian perhatian tentang penerapan unsur kemahiran berfikir semasa
Unsur merancang Rancangan Pembelajaran Harian. Di samping itu, saya Saya harus menyediakan bahan rangsangan yang relevan dengan
Kemahiran juga lupa menyediakan alat berfikir dan bahan rangsangan yang kemahiran berfikir yang hendak diterapkan dan bahan rangsangan
Berfikir sesuai dengan kemahiran berfikir tersebut. tersebut juga seharusnya berkaitan dengan isi pelajaran

Disemak oleh Guru Pembimbing Disemak oleh Pensyarah Penyelia

Tandatangan: Tandatangan:

Nama: Tarikh:_______ Nama: Tarikh:_______