Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Pokok Pembersih Udara
Standard Kandungan 1.1
Standard Pembelajaran 1.1.2(iv)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap (iv) permintaan
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 22-23
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid diminta mendengar dengan memberikan respons terhadap
permintaan.
3. Murid melakukan simulasi berdasarkan dialog yang diberikan.
4. Guru memberikan rumusan terhadap simulasi murid.
5. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
25)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat mendengar, memahami, dan memberikan respons terhadap
(iii)pesanan
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Sena Terselamat
Standard Kandungan 2.3
Standard Pembelajaran 2.3.2 (ii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai (ii) cerita
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 24
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid membaca petikan yang disediakan
3. Murid mempersembahkan cerita dengan gaya yang menarik.
4. Murid dibimbing memahami cerita untuk membuat persembahan degan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
5. Guru memberikan rumusan terhadap persembahan murid.
6. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
26)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat membaca dan mempersembahkan karya sastera dan bukan sastera
dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai (ii) cerita
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Gembira di Tasik Biru, Sarawak
Standard Kandungan 3.3
Standard Pembelajaran 3.3.2 (iii)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek (iii)penggunaan kata
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 25
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid membaca petikan yang disediakan
3. Murid mengedit dan memurnikan teks dari aspek penggunaan kata.
4. Murid dibimbing mengenalpasti dan mengedit penggunaan kata yang kurang
tepat dalam teks.
5. Murid melengkapkan jadual yang diberikan.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
7. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
27)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek
penggunaan kata
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Indahnya Alam
Standard Kandungan 4.3
Standard Pembelajaran 4.3.1(i)
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan (i) pantun empat kerat
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 26
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid membaca pantun yang disediakan
3. Murid memadankan pembayang maksud dan maksud pantunyang sesuai
dengan pantun yang disediakan.
4. Murid mencipta pantun secara terkawal dan mempersembahkannya dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
28)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat encipta secara separa terkawal dan mempersembahkan pantun
empat kerat
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Sayangi Air Terjun Kita
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.2
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 27
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid membaca petikan yang disediakan.
3. Guru menerangkan tentang Kata Majmuk.
4. Murid dibimbing mengenalpasti kata majmuk yang terdapat dalam gambar.
5. Murid bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks.
6. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
7. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
29)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan pantun
empat kerat
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU
TAHUN 2
Minggu Choose an item.
Hari Choose an item.
Tarikh 01.01.2018
Masa
Kelas
Tema ALAM SEKITAR DAN TEKNOLOGI HIJAU
Unit Alamku Sayang
Tajuk Parkir di Hutan Lipur Bukit Wang, Jitra, Kedah
Standard Kandungan 5.2
Standard Pembelajaran 5.2.3
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut konteks
Aktiviti Buku Teks Muka Surat 28
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran
2. Murid membaca petikan yang disediakan.
3. Guru menerangkan tentang Kata Ganda.
4. Murid dibimbing mengenalpasti kata ganda yang terdapat dalam teks.
5. Murid membina ayat dengan menggunakan kata ganda mengikut konteks.
6. Murid melengkapkan peta pokok yang disediakan.
7. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
8. Murid menjawab latihan yang diberi guru pada buku aktiviti(Buku Aktiviti 2:
30)
Strategi Pengajaran dan Choose an item.
Pembelajaran Abad ke-21 Peta iThink : Choose an item.
Pengisian Kurikulum Kemahiran Abad Ke-21 Choose an item.
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Choose an item.
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Pendekatan Tematik Choose an item.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) EMK - Choose an item.
Nilai Murni – Kerjasama
BBM Buku teks, buku aktiviti, buku latihan , Choose an item.
Pentaksiran Choose an item.
Kriteria Kejayaan Murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata ganda mengikut
konteks
Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda kerana………………………………………………………………………………………..

Anda mungkin juga menyukai