Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN PROSES SAINS

Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan


terhadap satu anak pokok.

1. Ramalkan arah pertumbuhan pucuk anak pokok selepas


seminggu.
_____________________________________________________________

2. Nyatakan alasan bagi jawapan kamu di 1.


_____________________________________________________________

3. Berdasarkan jawapan kamu di 2, nyatakan faktor pucuk anak


pokok tersebut mengambil tindakan tersebut.
_____________________________________________________________

4. Ramalkan arah pertumbuhan anak pokok jika anak pokok


tersebut diletakkan di luar kotak.
_____________________________________________________________