Anda di halaman 1dari 3

PROSES KERJA

Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia

PEGAWAI LAIN
UNDANG-UNDANG,
BIL TANGGUNG YANG ADA
PROSES KERJA PERATURAN DAN
. JAWAB HUBUNGAN/
PUNCA KUASA
DIRUJUK

Melantik AJK Kurikulum dan


1. PGB Ketua Panitia bagi semua mata
PK/KP
pelajaran.

Memastikan KP menerima salinan


2. PK/KP KP
Surat Pekeliling berkaitan

Mengendalikan Mesyuarat JKKS


3. PGB/PK/KP dan Panitia sekurang-kurangnya 4
PK/KP
kali setahun

Menjalankan mesyuarat
4. GKMP/KP Jawatankuasa panitia mata KP
pelajaran sekurang-kurangnya 4
kali setahun.

Memastikan dokumen berikut


disediakan.
5. GKMP/KP a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS . KP
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan
tahunan

Menjalankan aktiviti/program yang


6. AJK diputuskan di dalam mesyuarat KP
dan menyediakan laporan
pelaksanaan program.

Menerima, menyemak perolehan,


7. KPT/PT merekod dalam buku stok atau KP
inventori dengan kemaskini dari
masa ke semasa.

Memastikan kategori dan


8. KP Kandungan fail panitia
PK
berdasarkan dipatuhi

9. KP Pemantauan dan pelaporan PK

10. KP PK
Rekod dan Dokumentasi.
CARTA ALIR

Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia

TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH

MULA

60 MINIT
PGB Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia
bagi semua mata pelajaran.

PK/KP Memastikan KP menerima salinan Surat 60 MINIT


Pekeliling berkaitan

PGB/PK/KP Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia


sekurang-kurangnya 4 kali setahun 2730 MINIT

Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa


GKMP/KP panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 2730 MINIT
4 kali setahun.
120 MINIT
Memastikan dokumen berikut disediakan.
GKMP/KP a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan tahunan

Menjalankan aktiviti/program yang 1950 MINIT


AJK diputuskan di dalam mesyuarat dan
menyediakan laporan pelaksanaan program.

Menerima, menyemak perolehan, merekod 390 MINIT


KPT/PT dalam buku stok atau inventori dengan
kemaskini dari masa ke semasa.

KP Memastikan kategori dan Kandungan fail 60 MINIT


panitia berdasarkan dipatuhi

KP 280 MINIT
Pemantauan dan pelaporan

KP 60 MINIT
Rekod dan Dokumentasi.

TAMAT
SENARAI SEMAK

Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia

BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN

1. Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua


mata pelajaran.

Memastikan KP menerima salinan Surat Pekeliling


2. berkaitan

Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia sekurang-


3. kurangnya 4 kali setahun

Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa panitia mata


4. pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

Memastikan dokumen berikut disediakan.


5. a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan tahunan

Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam


6. mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan
program.

Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku


7. stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke
semasa.

8 Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia


berdasarkan dipatuhi

9 Pemantauan dan pelaporan

10 Rekod dan Dokumentasi.