Anda di halaman 1dari 13

Peperiksaan Akhir Tahun 2018

Bahasa MelayuTingkatan 1

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu
soalan Bahagian D.

BAHAGIAN A

(25 markah)

1. Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan
kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i. Dia memperisterikan Alina kerana ketinggian budi bahasanya.

______________________________________________

ii. Ketika kami sampai di tasik itu, Zahari sedang masih memancing.

______________________________________________

iii. Banyak perbezaan di antara Hadif dan Haziq meskipun mereka dilahirkan
kembar.

______________________________________________

iv. Alia dan Sunita menjerit kegembiraan bila diumumkan sebagai johan
pertandingan reka cipta itu.

______________________________________________

(8 markah)

2. Dalam iklan di bawah ini, terdapat tiga kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan
tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak
perlu menyalin iklan itu semula.

PROGRAM SIHAT CERIA

Jawatan kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Taman Selasih akan


mengadakan program sihat ceria. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kesedaran penduduk tentang kepentingan penjagaan kesihatan diri.

Butir-butir program : Aktiviti yang dijalankan:

 Tarikh : 14 Mac 2018  Senam robik


 Masa : 7.30 pagi hingga  Pemeriksaan
10.30 pagi kesihatan
 Tempat : Dewan Taman Selasih  Memasak makanan
sihat

Semua penduduk digalakan untuk menyertai program yang diadakan.

ANDA SIHAT ANDA CERIA

1
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

i. ______________________________________________

ii. ______________________________________________

iii. ______________________________________________

(3 markah)

3. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kenal pasti subjek dan predikat dalam ayat-
ayat tersebut. Kemudian tulis subjek dan predikat pada ruang yang disediakan.

i. Cikgu Hasnah berharap agar murid-murid Tingkatan Satu Harmoni dapat


menunjukkan prestasi yang baik dalam peperiksaan akhir tahun.

SUBJEK

PREDIKAT

ii. Lori yang rosak itu telah dihantar ke bengkel untuk dibaiki.

SUBJEK

PREDIKAT

iii. Akan dihukum murid-murid yang suka melakukan vandalisme di sekolah.

SUBJEK

PREDIKAT

iv. Tidak terangkat adik meja yang sangat berat itu.

SUBJEK

PREDIKAT

2
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

v. Para cendekiawan di negara ini perlu memberikan sumbangan yang positif


bagi membina generasi pemikir yang hebat.

SUBJEK

PREDIKAT

(10 markah)

4. Lihat gambar di bawah dengan teliti. berdasarkan gambar tersebut, tulis satu
peribahasa yang sesuai.

Nila Susu

i. ______________________________________________________________

ii. ______________________________________________________________

(4 markah)

3
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

BAHAGIAN B

(30 markah)

5. Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan
yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Maka dijawab orang kayangan itu,"Jikalau demikian kehendakmu, baiklah.


Akan tetapi jangan lagi kamu selalu ingin mencuba untuk mencuri dan membawa
lari padiku." Kemudian anak yatim piatu itu mengikut di belakang orang kayangan
itu pulang ke kampungnya. Setelah berada kembali dan menjejakkan kakinya di
kayangan, terasalah oleh anak yatim piatu itu betapa pedihnya luka yang
dideritainya pada tumitnya.
Sejak berada kembali di kampung halaman orang kayangan itu, anak yatim
piatu itu tidak diperkenankan lagi melakukan pekerjaan lain selain menjaga dan
mengawasi padi yang sedang dijemur.
Tidak berapa lama kemudian, luka pada tumit anak yatim piatu itu pun
sembuhlah. Ia pun berfikir,"Jikalau saya kembali ke bumi dengan diam-diam tanpa
diketahui oleh yang empunya padi ini, nescaya orang kayangan itu akan mengejar
dan menangkap saya lagi." Kemudian anak yatim piatu itu berkata lagi kepada
dirinya sendiri,"Biarlah kucari akal yang sebaik-baiknya untuk membawa padi itu ke
bumi. Saya akan menyembunyikan beberapa butir padi di dalam lubang yang ada
pada lukaku. Kemudian saya akan minta diri dengan baik-baik. Cara ini lebih baik
dan tidak akan menimbulkan curiga kepada orang kayangan itu."

(Dipetik daripada prosa tradisional, "Asal Padi"


Antologi Kuingin Berterima Kasih,
Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Nyatakan strategi yang telah dirancang oleh anak yatim piatu untuk
membawa pulang padi ke bumi.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(3 markah)

ii. Nyatakan dua pengajaran yang dapat dijadikan iktibar dalam diri pembaca
berdasarkan petikan prosa tradisional di atas.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(3 markah)

4
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

iii. Pada pandangan anda, mengapakah seseorang manusia harus


menggunakan kebijaksanaan seperti anak yatim piatu dalam melakukan
sesuatu perkara?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(4 markah)

6. Baca pantun di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya
dengan menggunakan ayat anda sendiri.

PANTUN DUA KERAT (NASIHAT)

Berapa jauh wujud dengan sifat,


Sejauh lutut dengan pelipat.

Sarang semut dalam gelap,


Orang selimut selalu lelap.

Hitam-hitam pucuk kawa,


Sungguh hitam di pandang lawa.

Emas, perak, tembaga, suasa,


Malas bergerak tidak merasa.

Buah sintang buah senikul,


Satu memegang satu memikul.

(Dipetik daripada Antologi Kuingin Berterima Kasih,


Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka)

i. Apakah maksud rangkap keempat Pantun Dua Kerat (Nasihat)?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(3 markah)

5
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

ii. Nyatakan dua nilai yang terdapat dalam Pantun Dua Kerat (Nasihat).

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(3 markah)

iii. Pada pendapat anda, bagaimanakah seseorang murid dapat menunjukkan


kesungguhannya bagi mencapai kejayaan yang cemerlang?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

(4 markah)

7. Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di
Tingkatan 1.

i. Pelari Muda oleh Ghazali Ngah Azia


ii. Destinasi Impian oleh Mohd Ismail bin Sarbini
iii. Sejambak Bakti oleh Rejab F.I
iv. Formula Termodinamik oleh Obasiah Haji Usman

Berdasarkan sebuah daripada novel yang anda pelajari, kemukakan tiga nilai
berserta contoh peristiwa yang sesuai. (10 markah)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

7
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

BAHAGIAN C

(15 markah)

8. Lihat rajah di bawah dengan teliti, kemudian tulis ulasan yang panjangnya antara 80
hingga 100 patah perkataan.

Faktor Penentu Kejayaan


Sukan Negara

 Disiplin diri para atlet

 Jurulatih yang
berwibawa

 Latihan yang
mencukupi

 Insentif yang ditawarkan

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(15 markah)

9
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

BAHAGIAN D

(30 markah)

9. Gambar di bawah berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Teliti


gambar-gambar tersebut. Kemudian pilih satu daripada tiga soalan yang
dikemukakan. Anda boleh memilih untuk menjawab sama ada Soalan 1, Soalan 2
atau Soalan 3. Panjang karangan anda hendaklah lebih daripada 180 patah
perkataan.

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PEMBELAJARAN YANG LEBIH MENARIK ALAT PEMBELAJARAN MULTIMEDIA


DAN INTERAKTIF

MELAKUKAN URUS NIAGA DALAM MERAMAL CUACA DAN PANDUAN


TALIAN PELAYARAN DAN PENERBANGAN

MELUASKAN PERHUBUNGAN MELALUI MENJAGA KEAMANAN DAN


JARINGAN SOSIAL KESELAMATAN NEGARA

10
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

i. Pada cuti sekolah yang lepas, anda dan rakan-rakan telah berpeluang mengunjungi
Pameran dan Galeri Jualan Komputer yang berlangsung di ibu kota.

Tulis suasana dan pengalaman anda sepanjang berada di sana.

ii. Kelab Komputer sekolah anda telah mengadakan minggu Teknologi Maklumat dan
Komunikasi. Sebagai setiausaha kelab, anda dikehendaki menulis satu laporan
lengkap tentang aktiviti yang dijalankan sepanjang minggu tersebut.

Tulis laporan tersebut selengkapnya.

iii. Sebagai rakyat Malaysia, kita harus bersedia dengan ledakan maklumat yang silih
berganti dengan begitu pantas.

Huraikan peranan teknologi maklumat dan komunikasi kepada masyarakat kita.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

11
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

12
Peperiksaan Akhir Tahun 2018
Bahasa MelayuTingkatan 1

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

.............................................. ..................................... .........................................


(PN. FARHANA MASTURA BT (TN. HJ. ABANG ALI B (PN. HJH. NORMAH BT
HJ. MAZLAN) ABANG OBENG) ROSLAN)
Guru Mata Pelajaran B. Melayu Ketua Panitia B. Melayu GKMP Bidang Bahasa
SMK Tunku Syed Idrus SMK Tunku Syed Idrus SMK Tunku Syed Idrus

13

Anda mungkin juga menyukai