ASAL

No:

Tarikh: INVOIS Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : 2.5% 7 hari Syarat: Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

SALINAN

No:

Tarikh: INVOIS Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : 2.50% 7 hari Syarat: Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

ASAL

BIL TUNAI SYARIKAT HASSAN 4A, JALAN MELAWATI 32000 SITIAWAN PERAK

No:11

Tarikh: 27/01/2010 Kepada
KEDAI PERABOT KUKAMU A7 LORONG 3, TAMAN AMAN MAJU,

32000 SITIAWAN PERAK

Kuantiti 15 ALAS MEJA 15 Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM) 10.00 20.00 150.00 300.00 450.00 450.00

Ringgit Malaysia : Empat Ratus Lima Puluh Sahaja

Tunai/ No Cek

: Siti Pengurus

SALINAN

No:

Tarikh: BIL TUNAI Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia :

Tunai / Nombor Cek

:

Penerima

Pengurus

ASAL

No:

Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : (Diskaun tunai RM RM Tunai / No. Cek: )

Pengurus

SALINAN

No:

Tarikh: RESIT RASMI Diterima daripada Ringgit Untuk bayaran : : : (Diskaun tunai RM RM Tunai / No. Cek: )

Pengurus

ASAL

No:

Tarikh: NOTA KREDIT Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia :

Penerima

Pengurus

SALINAN

No:

Tarikh: NOTA KREDIT Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia :

Penerima

Pengurus

ASAL

No:

Tarikh: NOTA DEBIT Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Syarat: 2.5% 7 hari Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

SALINAN

No:

Tarikh: NOTA DEBIT Kepada

Kuantiti

Butir

Harga Jumlah (RM) Seunit (RM)

Jumlah Kasar Tolak Diskaun Niaga Jumlah Bersih Ringgit Malaysia : Syarat: 2.5% 7 hari Serahan: Angkutan dibayar K&KDK

Penerima

Pengurus

Tarikh: MEMO

bernilai RM

Pengurus

Tarikh Kerana

:

Penerima :
: Ringgit Sen 0 0 0 0 0 0 0 KERATAN CEK

Baki terakhir Dimasukkan Jumlah Cek ini Baki

No:

Tarikh: BAUCER PEMBAYARAN Kepada: Bil 1 Keterangan Jumlah(RM) Tandatangan

Ringgit Malaysia : Tunai / No. Cek :

Pengurus

BANK
BORANG TUNAI MASUK

Tarikh : NAMA NO. AKAUN Butir Tunai Dimasukkan RM10 RM5 RM2 RM1

RM100

RM50

Jumlah (RM)

Ringgit :

Disahkan oleh

SALINAN

MAKLUMAT DEBIT Tarikh: Kepada

Sila ambil perhatian bahawa kami telah mendebitkan akaun tuan seperti berikut: Ringgit Perkara : :

RM

Disahkan oleh

Pengurus

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful