Anda di halaman 1dari 4

LAM-PT-05-01

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER

PROGRAM: PISMP AMBILAN: JUN 2018 SEMESTER: SATU TAHUN: 1

Nama Pensyarah : ROSELITA BINTI ALI @ YUSOF


Jabatan/Unit : ILMU PENDIDIKAN
Kod Kursus : PAKK3303
Nama Kursus : PROFESIONALISME DALAM PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
Kredit : 3
Kumpulan Diajar : PISMP PAKK (SJKC)

Minggu/ Tarikh Topik / Tajuk JIB(S*) Catatan


1. Profesionalisme Pendidik Awal Kanak-
kanak 3
(2K , 1T)
Minggu 1
 Konsep Profesionalisme Pendidik
 Dimensi profesionalisme pendidik
25.06.2018
- Kemahiran sosial / personal
-
- Kemahiran praktikal
29.06.2018
- Kemahiran profesional

1. Profesionalisme Pendidik Awal Kanak- 3


kanak (2K , 1T)
Minggu 2
 Etika pendidik awal kanak-kanak mengikut
NAEYC
02.07.2018
 Etika Pendidik Awal Kanak-kanak
-
06.07.2018  Sahsiah dan etika pendidik awal kanak-kanak di
Malaysia.

1. Profesionalisme Pendidik Awal Kanak- 3


kanak (2K , 1T)
Minggu 3  Peranan pendidik :
- pengajar (instructor)
09.07.2018 - Fasilitator
- - penyedia permainan
13.07.2018 - pengurus
- pemerhati

1. Profesionalisme Pendidik Awal Kanak-


kanak 3
(2K , 1T)
Minggu 4
- penilai
- perancang
16.07.2018
- model
-
- pengamal reflektif
20.07.2018
- penyelidik
- penyayang

Minggu 5 2. Profesionalisme dalam Bidang Pengasuhan dan


Pendidikan Awal Kanak-kanak 3

Januari 2018
LAM-PT-05-01

Minggu/ Tarikh Topik / Tajuk JIB(S*) Catatan


(2K , 1T)
 Standard pengasuhan pendidikan awal kanak-
23.07.2018 kanak
-  Tugas dan tanggungjawab pendidik
27.07.2018
 Imej pendidik

2. Profesionalisme dalam Bidang Pengasuhan dan 3


Minggu 6 Pendidikan Awal Kanak-kanak (2K , 1T)

30.07.2018  Pengurusan tenaga kerja


-  Motivasi dan latihan
03.08.2018  Pengurusan masa

Minggu 7
3. Pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak 3
06.08.2018  Pengurusan organisasi (Organizational (2K , 1T)
- Management)
10.08.2018

3. Pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak 3


(2K , 1T)
 Pengurusan komunikasi
- Hubungan kemanusiaan (human relations)
Minggu 8 o kemahiran komunikasi formal dan tidak
formal
13.08.2018 o halangan komunikasi
- o komunikasi berkesan
17.08.2018 - Hubungan dengan alam sekitar
o Kesedaran tentang kepentingan pendidikan
alam sekitar
o Unsur-unsur alam sekitar (lestari)

3
Minggu 9 (2K , 1T) Hari Raya Korban
22- 23 Ogos 2018
18.08.2018 CUTI PERTENGAHAN SEMESTER
-
26.08.2018

3. Pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak 3


Minggu 10 (2K , 1T) Hari Kebangsaan
 Pengurusan kewangan 31 Ogos 2018
27.08.2018 fiscal management)
-  Pengurusan personel (personnel management)
31.08.2018 - Personel kanak-kanak dan pendidik

3. Pengurusan dalam pendidikan awal kanak-kanak 3


(2K , 1T)
 Pengurusan kemudahan (facilities management)
Minggu 11
 Kecekapan Pengurusan Pelaksanaan Program
Pendidikan Awal kanak-kanak
03.09.2018
- Pelaksanaan program pendidikan – Program
-
semasa pendidikan awal kanak-kanak
07.09.2018
- Sokongan keluarga / komuniti
- Program penilaian

Januari 2018
LAM-PT-05-01

Minggu/ Tarikh Topik / Tajuk JIB(S*) Catatan


Minggu 12 Hari Keputeraan
4. Strategi Peningkatan Profesionalisme Seri Paduka
10.09.2018 Baginda Yang di
 Perancangan projek-projek khas pertuan Agong 09
-
Sept 2018
14.09.2018
4. Strategi Peningkatan Profesionalisme Hari Malaysia 16
Sept 2018
Minggu 13  Jenis-jenis projek
3
- Lawatan
(2K , 1T)
17.09.2018 - Seminar
- - Sukaneka
21.09.2018 - Pameran
- alam sekitar

4. Strategi Peningkatan Profesionalisme


Minggu 14 3
 Penyediaan kertas projek (2K , 1T)
24.09.2018
 Penulisan laporan berasaskan aktiviti
-
28.09.2018

Minggu 15
5. Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Awal Kanak-
01.10.2018 kanak
-  Penderaan kanak-kanak 3
05.10.2018 - Jenis-jenis penderaan kanak-kanak (2K , 1T)
- Pengabaian

5. Isu dan Cabaran dalam Pendidikan Awal Kanak- Hari Deepavali


kanak 3 05-07 November
(2K , 1T) 2018
 Kepelbagaian budaya /warganegara
Minggu 16 - Pengenalan kepada kepelbagaian budaya
- Bangsa dan etnik
08.10.2018 - Bahasa
- - Kepercayaan dan adat resam
12.10.2018 - Kelas sosial
- Impikasi kepelbagaian budaya
- Peranan pendidik dalam peningkatan
kesedaran kepelbagaian budaya
- Tokoh dalam pendidikan awal kanak-kanak

Minggu 17

15.10.2018
MINGGU ULANGKAJI
-
19.10.2018

Minggu 18

22.10.2018
MINGGU ULANGKAJI
-
26.10.2018

Januari 2018
LAM-PT-05-01

Minggu/ Tarikh Topik / Tajuk JIB(S*) Catatan

29.10.2018 MINGGU PEPERIKSAAN


-
22.11.2018

JUMLAH JAM BERSEMUKA 45


*JIB(S) – Jam Interaksi Bersemuka (Seminggu)
Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan
Disahkan oleh Ketua Jabatan

Tandatangan Pensyarah Tandatangan

______________________________
________________________ (Nama )
(Nama: ROSELITA BT. ALI @ YUSOF ) Cop Jabatan:

Tarikh: 24/06/2018 Tarikh:

Januari 2018