Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEKOLAH SJKC BATANG KALI TARIKH 13 November 2018


KELAS 3H BIL.MURID 29 Orang
WAKTU 9.00 – 10.00 pagi TEMPOH 60 minit
MATA Bahasa Melayu
PELAJARAN
TEMA 10 – Sains dan Teknologi
UNIT Melawat ke Pameran
STANDARD 5.1-Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
KANDUNGAN mengikut konteks.
STANDARD 5.1.4-Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul
PEMBELAJARAN mengikut konteks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyebut kata kerja terbitan yang betul berdasarkan klu yang
OBJEKTIF
diberi.
PEMBELAJARAN
2. Membina ayat dengan menggunakan kata kerja terbitan
dengan betul.
Pada akhir pembelajaran, murid dikira berjaya sekiranya dapat:
1. Meneka kata kerja terbitan dengan betul berdasarkan gaya
KRITERIA
yang dibuat oleh rakan mereka.
PEMBELAJARAN
2. Membina tiga ayat dengan menggunakan kata kerja terbitan
dengan betul.
KB- Mengecam,
PENGISIAN
KP- Verbal-linguistik,
KURIKULUM
Kontekstual- Menghubungkaitkan
NILAI Daya usaha
EMK Kemahiran Berfikir, Sains dan Teknologi
BBM Power point, kad gambar kata kerja, ECO Smart
Menyebut kata kerja dan membina ayat menggunakan kata kerja
PENILAIAN PDP
dengan betul.
PENDEKATAN Berpusatkan murid, kolaboratif
PENGAJARAN
1. Murid ditunjukkan gambar kata kerja. Murid perlu meneka
gambar tersebut dengan kata kerja yang betul.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang kata kerja
terbitan.
3. AKTIVITI KUMPULAN : PERMAINAN TEKA KATA
4. Wakil setiap kumpulan akan tampil ke hadapan. mereka akan
diberi satu kad gambar kata kerja.
5. Ahli kumpulan yang lain perlu meneka kata kerja tersebut
AKTIVITI PDP
berdasarkan gaya yang dibuat oleh wakil mereka.
6. Kumpulan yang berjaya meneka mendapat ganjaran.
7. Berdasarkan kata kerja yang telah diteka, murid akan
membina ayat dengan betul menggunakan kata kerja
tersebut.
8. GALLERY WALK* : Murid melihat dan membaca kata kerja
yang dibina oleh kumpulan lain.
9. Guru mengucapkan tahniah kepada murid-murid.

IMPAK/REFLEKSI
PENAMBAHBAIKAN
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
SEKOLAH SJKC BATANG KALI TARIKH 14 November 2018
KELAS 3M BIL.MURID 29 Orang
WAKTU 11.20 pagi – 12.20 tengah hari TEMPOH 60 minit
MATA Bahasa Melayu
PELAJARAN
TEMA 10 – Sains dan Teknologi
UNIT Melawat ke Pameran
STANDARD 5.1-Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul
KANDUNGAN mengikut konteks.
STANDARD 5.1.4-Memahami dan menggunakan kata kerja terbitan dengan betul
PEMBELAJARAN mengikut konteks.
Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. Menyebut kata kerja terbitan dengan sebutan yang betul
OBJEKTIF
berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru.
PEMBELAJARAN
2. Membina ayat yang betul dengan menggunakan kata kerja
terbitan.
Pada akhir pembelajaran, murid dikira berjaya sekiranya dapat:
1. Menyebut lima kata kerja dengan sebutan yang betul
berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru.
KRITERIA
2. Meneka sekurang-kurangnya dua kata kerja terbitan dengan
PEMBELAJARAN
betul berdasarkan gaya yang dibuat oleh rakan mereka.
3. Membina tiga ayat dengan menggunakan kata kerja terbitan
dengan betul.
KB- Mengecam,
PENGISIAN
KP- Verbal-linguistik,
KURIKULUM
Kontekstual- Menghubungkaitkan
NILAI Daya usaha
EMK Kemahiran Berfikir, Sains dan Teknologi, KB - BCB
BBM Power point, kad gambar kata kerja, ECO Smart
Menyebut kata kerja dan membina ayat menggunakan kata kerja
PENILAIAN PDP
dengan betul.
PENDEKATAN Berpusatkan murid, kolaboratif
PENGAJARAN
1. Guru berlakon dengan membuat gaya kata kerja yang sesuai.
Murid meneka perbuatan atau kata kerja yang ditunjukkan
oleh guru.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang kata kerja
terbitan.
3. Murid menyebut kata kerja dengan betul mengikut sebutan
guru berdasarkan gambar yang ditunjukkan.
AKTIVITI PDP 4. AKTIVITI PAK21 : GUESS WHO AM I?*.
5. Langkah-langkah :
 Di dalam kumpulan, murid perlu memilih seorang wakil
tampil ke hadapan untuk menunjukkan gaya yang
sesuai berdasarkan gambar kata kerja yang akan
ditunjukkan oleh guru.
 Ahli kumpulan yang lain akan meneka kata kerja
dengan betul.
 Setiap kumpulan diberi tiga keping kad gambar yang
berwarna. Wakil murid akan melihat kad tersebut dan
membuat gaya.
 Setiap jawapan yang betul akan diberi 10 markah.
Bagi jawapan yang salah, murid diberi satu peluang
untuk menjawab sekiranya salah, kumpulan lain boleh
meneka kata kerja tersebut. Jika jawapan mereka
betul, mereka akan mendapat 10 markah.
 Masa meneka bagi setiap kumpulan ialah 3 minit.
 Sebelum meneka, setiap kumpulan akan membuat
sorakan kumpulan. Setiap kali mereka meneka
dengan betul, mereka akan membuat sorakan.
6. Kumpulan yang mendapat markah tertinggi dikira sebagai
pemenang.
7. Berdasarkan tiga kata kerja yang telah diteka, murid akan
membina ayat dengan betul menggunakan kata kerja
tersebut.
8. GALLERY WALK* : Murid akan bergerak dari satu kumpulan
ke kumpulan yang lain untuk melihat dan membaca kata kerja
yang dibina oleh kumpulan lain. Murid akan mengedit ayat
yang telah dibina sekiranya terdapat kesalahan.
9. Guru mengucapkan tahniah kepada murid-murid kerana telah
bekerjasama. Murid menyebut kata kerja yang telah dipelajari.

IMPAK/REFLEKSI