Anda di halaman 1dari 2

HARSCO

Nhược điểm

Độ chính xác không cao vì trong quá trình thi công phải điều khiển máy chính xác sao cho kim định vị
định hướng đi đúng vào đường kẻ sẵn.

Phải làm công tác rải đá và san đá trước khi đặt tà vẹt và ray

Phải có thêm thao tác căn chỉnh tà vẹt cho đúng vị trí.

Ưu điểm

Thi công nhanh gọn

Máy móc dễ vận hành.

Năng suát cao

Không cần nhiều nhân công

Phạm vi áp dụng

TECSA

NHƯỢC ĐIỂM

Sử dụng nhiều nhân công và máy móc kèm theo để vận chuyển ta vẹt và ray

Tốn nhiều thời gian để lắp đặt và di chuyển ray tạm

Khó thi công trong mặt bằng hẹp vì cần sử dụng các thiết bị lắp đặt và di chuyển ray tạm và tà vẹt

Ưu điểm

Thi công nhanh chóng và hiệu suất cao

Độ chính xác cao và thi công tới đâu thì xong tới đó .

Phạm vi áp dụng

Những địa điểm có mặt bằng lớn .


TẤM BẢN

Nhược điểm

Nhiều mối hàn hiện trường.

Yêu cầu độ chính xác rất cao

Thao tác định vị và điều chỉnh cự li ray phức tạp

Công tác thi công phức tạp, nhiều công đoạn

Ưu điểm

Đáp ứng dc yêu cầu về tốc độ của tàu

Độ êm thuận khi chạy tàu cao

Độ chính xác cao