Anda di halaman 1dari 9

Tingkatan : Lima

Masa : 40 minit
Tajuk : Songket Berbenang Emas
Genre : Novel
Fokus Utama : 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan,
idea utama, isi penting, dan isi relevan tentang bahan yang
didengar, dibaca dan ditonton.
Fokus Sampingan : 7.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan sukar
berdasarkan konteks.
7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan
lanjut. .
Objektif : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan maksud frasa atau kata yang sukar difahami
berdasarkan petikan.
ii. Menjelaskan isi-isi penting berdasarkan petikan
iii. Menghuraikan peranan guru kaunseling.
iv. Menghuraikan dua peribahasa yang bersesuaian dengan
konteks petikan.
Kemahiran Bahasa : Mendengar, Bertutur, Membaca, Menulis
Sistem Bahasa : Kosa kata dan Peribahasa
Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran Berfikir, Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (ICT), Belajar Cara Belajar (BCB)
BBM : Gambar, Borang LPG (Jadual)

1
Aktiviti Pembelajaran dan
Langkah Isi Pelajaran Catatan
Pengajaran
Set Induksi Tayangan Gambar - Guru menayangkan gambar Aktiviti
(5 minit) mengenai perbezaan dua sikap Tayangan gambar
guru terhadap murid.
Kemahiran ICT
- Guru meminta murid-murid Kemahiran Berfikir
melihat
gambar itu dengan teliti.
Lampiran 1
- Guru bersoal jawab dengan - Teknik
murid Sumbang Saran /
tentang pandangan mereka soal jawab
berkaitan dengan gambar
tersebut.

- Guru mengaitkan perbincangan


dengan tajuk pelajaran yang
akan
diajarkan.

Langkah 1 Persembahan -Guru memilih dua orang murid Teknik


(10 minit) Murid untuk melaksanakan aktiviti Kerusi Panas/
kerusi panas berdasarkan kad Soal jawab
arahan bermaklumat yang diberi
oleh guru. Kemahiran Berfikir

- Murid tersebut akan diberi Lampiran 2


watak BBM : Kad Arahan
Dahlia dan Cikgu Salwani. Bermaklumat

-Dahlia dan Cikgu Salwani akan


duduk di hadapan kelas dan akan
menjawab secara spontan

2
soalan-
soalan yang akan diajukan oleh
murid-murid.

-Murid-murid akan mengajukan


soalan berdasarkan ruang
lingkup
petikan yang dipilih oleh guru.

Langkah 2 Perbincangan -Guru membahagikan murid- Teknik


(10 minit) Kumpulan murid kepada beberapa Sumbang saran
kumpulan kecil.
Kemahiran Berfikir
-Guru meminta ketua kumpulan Kemahiran BCB
untuk mengedarkan lembaran
kerja (latihan pemahaman) BBM : Borang LPG
kepada ahli kumpulan. 1

-Setiap murid diminta


membincangkan jawapan latihan
pemahaman tersebut.
Langkah 3 Perbincangan -Guru meminta wakil daripada Teknik
(10 minit) jawapan setiap kumpulan secara sukarela Sumbang saran/
untuk menyatakan jawapan bagi Soal jawab
latihan pemahaman.

-Guru meminta pandangan murid Kemahiran Berfikir


lain terhadap jawapan yang
diberi.

-Guru membuat ulasan


berdasarkan jawapan yang
diberikan oleh wakil murid.

3
-Guru meminta murid membuat
pembetulan jawapan.

Penutup Latihan Membina -Guru merumuskan isi pelajaran. BBM : Borang LPG
(5 minit) ayat 2
-Guru merakamkan ucapan
penghargaan kepada semua
murid atas kerjasama yang
diberikan.

-Guru mengedarkan lembaran


kerja kepada murid sebagai
aktiviti pengukuhan di rumah.

4
Lampiran 1

Tayangan Gambar (situasi 1)

Tayangan Gambar (situasi 2)

Soalan Set Induksi:

1. Apakah yang kamu lihat dalam gambar sebentar tadi?


(Berkenaan dua sikap atau situasi guru yang berlainan)

2. Nyatakan perbezaan antara kedua-dua gambar tersebut?


(Situasi 1 : guru garang, Situasi 2 : guru penyayang)

5
3. Nyatakan ciri-ciri guru yang tidak disukai dan disukai murid-murid serta
Berikan sebabnya.
CIRI-CIRI GURU YANG TIDAK DISUKAI CIR-CIRI GURU YANG DISUKAI
i. Garang. i. Suka tersenyum.
ii. Tidak mengambil berat. ii. Penyayang.
iii. Bersikap dingin dengan murid. iii. Mengambil berat.
iv. Tidak membantu murid-murid. iv. Membantu murid-murid
Sebab : Merenggangkan hubungan antara Sebab : Merapatkan/Memupuk hubungan
guru dan murid. mesra antara guru dan murid.
Lampiran 2

Kad Arahan Bermaklumat

WATAK DAHLIA WATAK CIKGU SALWANI


- Pelajar perempuan Tingkatan 6. - Seorang guru perempuan berumur 30-an.
- Mempunyai ibu yang sakit bernama - Warden asrama Dahlia.
Saleha. - Guru yang tidak memahami masalah
- Merupakan anak sulung dan memiliki Dahlia.
lima orang adik iaitu Abu Bakar, Mawar, - Berkonflik dengan Dahlia gara-gara
Kiambang, Melati dan Anggerik. masalah yang dicetuskan oleh Dahlia.
- Tinggal di asrama. - Mendapat tekanan daripada guru disiplin
- Ingin keluar dari asrama kerana akibat sikap Dahlia yang selalu lewat ke
inginmenjaga adik-adiknya disebabkan sekolah.
ibunya sakit. - Cuba menasihati Dahlia tetapi
- Mempunyai konflik dengan cikgunya pendekatannya tidak sesuai.
(Cikgu Salwani) disebabkan masalah - Usaha untuk mengatasi masalah Dahlia
yang ditanggungnya. semakin rumit apabila Dahlia rasa benci
- Awalnya menyayangi Cikgu Salwani kepadanya gara-gara sikap yang acuh tak
namun bertukar kepada rasa benci acuh terhadap masalah Dahlia.
apabila Cikgu Salwani memperlekehkan - Memandang masalah Dahlia sebagai
masalah dan tindakannya. masalah biasa dan kecil.
- Seorang pelajar yang bijak dalam
akademik dan ilmu agama.
- Seorang yang perahsia dan memendam
perasaan.

6
- Seorang yang tabah mengharungi
kehidupan.

Borang LPG 1 (Soalan Pemahaman)

Berdasarkan petikan di bawah, jawab soalan-soalan berikutnya.

“Saya ada masalah, cikgu.”


“Setiap manusia, sejak dilahirkan sentiasa berhadapan dengan masalah. Saya
juga tidak terlepas daripada masalah.”
“Masalah keluarga, cikgu. Berat.”
“Berapa kilogram? Apakah saya tidak ada masalah keluarga?”
Dahlia mengetap bibir. Hati, sabarlah. Manusia memang mudah berkata, tetapi
untuk berkongsi derita, apalagi takungan air mata, tiada yang sudi.
“Emak saya sakit. Tak ada siapa nak jaga adik.”
“Dengan menepikan pelajaran, awak mahu sakit seperti emak awak?”
Bibit-bibit kebencian mula bersarang di dada Dahlia. Mengapa orang lain tidak
mahu mengerti? Dia tidak pernah berkelakuan seperti ini; adalah mustahil tanpa
sebab perangainya berubah. Benci!
“Cikgu tak faham…,” kata-kata Dahlia terputus-putus. Air mata, keluarlah untuk
mencairkan ketulan derita. Tetapi tidak mampu keluar lagi.
“Susah macam ini,” luah Cikgu Salwani, bosan.
“Cakap sahaja masalah awak, biar saya senang ambil keputusan dan awak
bolehlah berfikir, sama ada hendak terus tinggal di asrama atau tidak.”
“Biarlah saya keluar sahaja, cikgu….”
(Dipetik daripada Novel Songket Berbenang Emas,
Khairuddin Ayip, DBP)

1. Nyatakan maksud bagi setiap frasa di bawah :

7
Frasa Maksud
i. takungan air mata : menangis/menanggung kesedihan
ii. Bibit-bibit kebencian : menimbulkan rasa kurang senang/tidak suka
iii. bersarang di dada : memenuhi/melekat di hati/sanubari/jiwa/kalbu
iv. mencairkan ketulan derita : menyejukkan/mengurangkan rasa sakit hati/kecewa

2. Apakah masalah yang ditanggung oleh Dahlia?


i. Emaknya sakit.
ii. Adiknya tiada siapa yang menjaga.
iii. Cikgu Salwani tidak memahami masalah yang ditanggung olehnya.

3. Pada pendapat anda, nyatakan tindakan yang perlu dimainkan oleh seorang guru
apabila menghadapi pelajar yang bermasalah seperti Dahlia.
i. Cuba mengetahui isu yang sebenar terlebih dahulu sebelum bertindak.
ii. Tidak terlalu emosi dalam usaha membantu.
iii. Menggunakan pendekatan mesra pelajar dengan bahasa yang lemah lembut.
iv. Membantu dengan penuh keikhlasan.

4. Senaraikan dua peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam petikan.

Peribahasa Situasi dalam petikan


i. Berat mata memandang, berat lagi bahu Manusia memang mudah berkata, tetapi
memikul. untuk berkongsi derita, apalagi takungan
air mata, tiada yang sudi.
ii. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan/ “Setiap manusia, sejak dilahirkan
Laut mana yang tidak bergelora. sentiasa berhadapan dengan masalah.
Saya juga tidak terlepas daripada
masalah.”

8
Borang LPG 2 (Lembaran kerja rumah)

Bina satu ayat bagi tiap-tiap frasa di bawah.


i. takungan air mata
ii. Bibit-bibit kebencian
iii. bersarang di dada
iv. mencairkan ketulan derita