Anda di halaman 1dari 1

Tugasan individu ( 30 markah)

PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL DIRI SAYA

- Nyatakan di tahap manakah perkembangan anda sekarang


- Apakah peristiwa yang signifikan yang pernah berlaku kepada diri anda sehingga menjadikan diri
anda sekrang
- Adakah anda percaya wujudnya hubungan anatra tugas-tgas perkembangan dan krisis
psikososial terhadap kehidupan anda sekarang?
- Sekiranya ada jelaskan dengan terperinci.
- Sekiranya tidak ada, jelaskan peringkat manankah yang anda paling suka dan nyatkan harapan
anda.

Penulisan adalah dalam bentuk buku skrap / folio. Markah diberikan kepada bagaimana pelajar
membuat olahan teori dan perkaitannya dengan perkembangan diri sendiri.

Tugasan Kumpulan 1 ( 30 markah)

REALITI KEHIDUPAN

- Tugasan ini melibatkan 2 atau 3 orang dalam satu kumpulan


- Pelajar diminta untuk memilih mana-mana peringkat kehidupan dan mencari 4 individu yang
sedang berada dalam peringkat tersebut.
- Temubual secara mendalam dilakukan terhadap individu yang dipilih
- Pelajar perlu menghantar laporan dan pembuktian untuk penilaian
- Markah tambahan diberikan sekiranya pelajar dapat memberikan artikel jurnal yang berkaitan
untuk menyokong hasil tugasan

Tugasan kumpulan 2 (15 markah)

PEMBENTANGAN

- Pelajar dikehendaki membentang tugasan berdasarkan topik yang diberikan dalam kelas.
Markah dinilai dari aspek kandungan, kreativiti dan refleksi kumpulan