Anda di halaman 1dari 10

MPU 3412

FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE (FEL)

SEMESTER MEI 2018

MPU3412

COMMUNITY SERVICE

NO. MATRIKULASI : 790724015611001


NO. KAD PENGNEALAN : 790724015611
NO. TELEFON : 010-4076369
E-MEL : smaiva@oum.edu.my

PUSAT PEMBELAJARAN : JOHOR LEARNING CENTRE


HBEF3503
AKTIVITI 1
1.0 Tema

“Generasi Penyayang Generasi Cemerlang”

2.0 Nama Projek

Program Gotong Royong membersihkan kawasan rekreasi permainan

3.0 Latar Belakang Khidmat Masyarakat

Program Perkhidmatan Komuniti adalah tugasan yang diberikan kepada pelajar


OUM yang ambilan Januari 2017. Melalui mata pelajaran ini pelajar dikehendaki
merancang, melaksanakan dan melaporkan projek yang sedang dilaksanakan. Oleh itu,
kertas kerja ini direka untuk memenuhi keperluan kursus yang memerlukan pelajar
menjalankan perkhidmatan masyarakat.
Peserta program ini adalah mereka yang berdedikasi untuk berkhidmat di
kawasan taman rekreasi di Taman Desa Cemerlang. Idea ini telah dicetuskan pada
kesedaran dan kesedaran bahawa kawasan taman permainan telah ditinggalkan untuk
masa yang lama dan tidak dijaga dengan baik.
Di samping itu, pelaksanaan projek ini juga merupakan salah satu cara untuk
menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Program ini adalah program yang
bertujuan untuk sentiasa mencintai alam sekitar
Guru adalah pembina generasi yang cemerlang, pembuat identiti dan orang
yang teladan. Oleh itu, guru mesti dapat menyesuaikan diri dengan semua situasi dan
situasi dan menangani cabaran era globalisasi dan sosialisasi.
Diharapkan melalui program ini kita mempunyai kemahiran untuk merancang,
mengurus dan melaksanakan program khidmat masyarakat. Ia juga menjangkakan
bahawa program ini akan dapat memberi kesan positif kepada masyarakat tempatan
atau secara global ke negara ini.

1
HBEF3503
4.0 Tarikh, Masa dan Tempoh pelaksanaan projek

14 Julai 2018 (Sabtu)

9.00 Pagi – 11.00 Pagi (2 Jam)

5.0 Ahli Kumpulan Projek

Siva a/l Ramasamy


Christina a/p Latsoomanan
Kalaiyarasan a/l Samy
Saranraj a/l Guna

6.0 Matlamat Projek

Projek ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada aplikasi pengetahuan,


kemahiran dan kewarganegaraan di kalangan pendidik, ibu bapa, pelajar dan sekolah
mengenai pelaksanaan sesuatu projek. Selain menyumbang kepada komuniti dan
negara, ia juga bertujuan untuk menghasilkan rakyat patriotik, penyayang dan
bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Program ini juga sedang
dilaksanakan untuk mendidik pelajar sekolah rendah tentang kepentingan
mengekalkan dan mengekalkan bahan sains dan agama. Katakan daun-daun itu
membongkok buluh.

7.0 Objektif Projek

Selepas mengikuti projek ini, peserta dapat;

• Menunjukkan pemahaman tentang kepentingan perkhidmatan kepada masyarakat


dan mendekati masyarakat.
• Memaparkan dan menghargai ciri-ciri nilai mulia dan mulia.
• Merancang, melaksanakan, memimpin program, bekerjasama dan mengambil
peranan dalam peranan aktif dalam kumpulan.
• Mewujudkan semangat cinta untuk budaya bantuan, membantu komuniti dan
menyertai pertubuhan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menjaga
kebersihan alam sekitar.
2
HBEF3503
8.0 Maklumat Projek

Nama Projek : Projek Khidmat Masyarakat


Tarikh Projek : 14 Julai 2018
Tempat Projek : Kawasan Rekreasi Taman Desa Cemerlang
Jumlah Peserta : 4 Orang

9.0 Jadual Projek

14 Julai 2018 (Sabtu)

9.00 pagi : Berkumpul, sarapan pagi dan taklimat.


9.30 pagi : Taklimat dan pembahagian tugas
10.00 pagi : Rehat,minum pagi
11.00 pagi : Sambung gotong royong

10.0 Jawatankuasa Pelaksana

Pengarah Program : Siva a/l Ramasamy


Timbalan Pengarah Program : Christina a/p Latsoomanan

Ahli Jawatankuasa :
Kalaiyarasan a/l Samy
Saranraj a/l Guna

3
11.0 Jawatankuasa Pelaksana & Senarai Tugas

Bil Bidang Tugas


1 PENGARAH PROJEK
Siva a/l Ramasamy

1.0 Menyediakan Kertas Kerja Dasar Projek.


1.1 Memastikan kelancaran gerak kerja projek.
1.2 Menyediakan dan menyerahkan laporan akhir projek.
1.3 Menyediakan surat-surat berkenaan dengan projek.
1.4 Menyediakan minit mesyuarat projek.
1.5 Menyediakan laporan sepanjang projek berlangsung.
1.6 Menghantar dan menguruskan jika terdapat peserta yang terpaksa dihantar ke
hospital.

2 TIMBALAN PENGARAH PROJEK


Christina a/p Latsoomanan

2.1 Menggantikan tempat dan semua tugas pengarah ketika pengarah tiada.
2.2 Membantu pengarah dalam melaksanakan gerak kerja projek.
2.3 Menguruskan pendapatan dan perbelanjaan projek.
2.4 Menyediakan anggaran belanjawan projek.
2.5 Menyediakan laporan belanjawan projek.
3 Ahli Jawatankuasa
Kalaiyarasan a/l Samy
Saranraj a/l Guna

3.1 Menguruskan tempat gotong-royong.


3.2 Menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan.
3.3 Memastikan segala peralatan yang berkaitan berada dalam keadaan selamat.
3.4 Memesan makanan daripada pembekal.
3.5 Menguruskan makanan para peserta.

4
3.6 Menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap dan berfungsi.
3.7 Memberi rawatan awal jika terdapat sebarang insiden yang tidak diingini.

Pelaksanaan Aktiviti

Aktiviti akan dilaksanakan secara 3 peringkat iaitu:

Pra Program
Hari Perlaksanaan
Pasca Program

Pra Program
Semua persediaan dari segi penyediaan peralatan, penghantaran surat-menyurat,
pesanan peralatan penyediaan makanan dan minuman harus dibuat pada waktu yang
ditetapkan oleh mesyuarat.

Hari Perlaksanaan
Aktiviti tersebut akan berlangsung pada jam 9.00 pagi dan dijangka berakhir jam
11.00 pagi. Peserta akan membersihkan kawasan rekreasi Taman Desa Cemerlang.

Pasca Program
Pastikan semua peralatan yang digunakan dikembalikan, disimpan dan dikekalkan
dalam keadaan baik.

5
12.0 Anggaran Perbelanjaan

Bil. Perkara Anggaran

1. Beg Sampah 5 unit x RM 5.00 RM 25.00

2. Pita Pelekat RM 20.00

Pembersih 4 unit x RM 7.00 RM 28.00

3. Penyapu kasar 4 unit x RM 6.00 RM 24.00

Sabun cuci 1 unit x RM 15.00 RM 15.00

4. Makanan dan minuman 5 orang x RM 13.50 RM 67.50


(Sarapan pagi & Makan Tengah hari)

Jumlah RM 179.50

13.0 Senarai Nama Peserta

1. Siva a/l Ramasamy


2. Christina a/p Latsoomanan
3. Kalaiyarasan a/l Samy
4. Saranraj a/l Guna

6
14.0 Penghargaan

Terdapat banyak faedah yang datang dari projek ini. Projek Perkhidmatan
Komuniti ini dapat memberikan rasa kerjasama dan saling mendukung antara satu sama
lain dalam kehidupan masyarakat setempat. Matlamat saya adalah untuk melaksanakan
projek ini untuk melindungi dan memelihara keindahan kawasan rekreasi supaya tempat
itu bersih, kemas dan ceria.
Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang ikhlas kepada semua yang
terlibat dalam projek ini secara langsung atau tidak langsung. Saya juga ingin
mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa saya yang telah menyokong saya
dalam menyiapkan projek ini
Saya juga ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada peserta-peserta program ini dan juga kepada masyarakat setempat kerana
memberi sokongan untuk menjayakan projek ini.
Akhir kata, saya mengharapkan projek khidmat masyarakat pada masa depan
benar-benar memberikan sumbangan kepada masyarakat. Saya juga berasa sunguh
gembira kerana telah menyumbang sesuatu kepada masyarakat.

(920 patah perkataan)

7
AKTIVITI 2

Rakaman Audio-visual (AV)

LINK VIDEO
https://www.youtube.com/embed/hckXvrl21sA?rel=0&autoplay=1

https://www.youtube.com/hckXvrl21sA

8
AKTIVITI 3
REFLEKSI

Khidmat masyarakat yang saya laksanakan adalah di kawasan rekreasi Taman Desa
Cemerlang yang diadakan pada 14 Julai 2018. Malah, program ini dilaksanakan dengan 9ancer
seperti yang dirancang.
Kekuatan program ini ialah saya dapat melaksanakan program ini mengikut
perancangan. Apa yang saya dapat dari program khidmat masyarakat ini ialah saya terdedah
kepada pengurusan, perancangan dan pengurusan tugasan. Selain itu, saya dapat membina
hubungan yang baik di kalangan masyarakat tempatan. Malah, saya juga terdedah kepada
amalan dan prosedur pengurusan semasa bekerja dalam kumpulan.
Seperti yang kita tahu bukan semua yang dirancang mengikut kehendak, dan juga apa
yang telah berlaku kepada saya. Kami telah merancang untuk membersihkan kawasan rekreasi.
Namun cuaca tidak memberi peluang untuk kami laksanakan program pada hari yang kami
tetapkan. Walau bagaimanapun kami telah melaksanakan program yang kami rancang seperti
di jadualkan.
Sementara itu, dari segi kelemahan, masa sangat singkat. Malah program tersebut perlu
dirancang awal supaya tidak bertindih dengan aktiviti-aktiviti di sekolah saya bekerja sebagai
bertindih dengan pelancaran minggu Matematik.
Penambahbaikan yang saya dapat buat ialah saya harus bijak untuk menguruskan masa
dalam melaksanakan program semacam ini. Di samping itu, saya dan ahli pasukan saya harus
bijak mengatasi masalah yang timbul seperti cuaca tersebut. Di samping itu, program ini harus
melibatkan semua masyarakat setempat yang selalu menggunakan taman rekreasi tersebut.
Masyarakat Malaysia yang suka membuang sampah di merata tempat dan mereka yang tidak
bertanggungjawab harus memberi pendedahan seperti ini supaya mereka mencintai alam sekitar
kita.
Walaupun terdapat banyak perkara yang perlu saya tawarkan dan masalah yang saya
hadapi tetapi saya cuba untuk mendapatkannya satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan
tugas ini. Pengalaman terbaik yang saya dapat dari melakukan tugasan ini.

Terima kasih.

(273 patah perkataan)