Anda di halaman 1dari 18

KAFAZI I KRAHERORIT-THORAX

Azize Sulejmani

Azize Sulejmani
Morfologjikisht dhe funksionalisht Thorax eshte i
lidhur:

• Larte-collum s. cervix
• Larte dhe anash-axilla
• Poshte-abdomen

Kufijte e thorax-it

• Kufiri i siperm
• Kufiri i siperm anesor
• Kufiri i poshtem

Azize Sulejmani
Thorax eshte pjesa e siperme e trupit.

Faqja e perparme quhet pectus,


Faqja e pasme quhet dorsum.

Dorsum Pectus

Azize Sulejmani
Kufiri i siperm

Kufiri i siperm apo kufiri Kufiri i siperm


ndaj qafes paraqet vijen
e cila fillon prej te incisura
jugularis,art.sternoclavicu
laris,clavicules,art.acromi
oclavicularis dhe
perfundon ne processus
spinosis te vertebrae
prominens.
Azize Sulejmani
Kufiri i siperm anesor

Kufiri i siperm anesor


fillon nga mesi i
Kufiri i siperm anesor
clavicules dhe zbret
poshte ne forme harku
ka mesi i plica axillaris
anterior.

Azize Sulejmani
Kufiri i poshtem

Kufiri i poshtem fillon nga


maja e processus
xiphoideus,vazhdon ne arcus
costalis duke shkuar pergjate
buzeve te poshtme te
cartilago costae VII-X,pergjate
vijes qe e lidh majen e brinjes
X-XI dhe vazhdon pergjate
buzes se poshtme te brinjes
Kufiri i poshtem
se XII deri te vertebrae
thoracica XII.
Azize Sulejmani
Thoraxi ne kuptimin anatomik (compages thoracis) e
perbejne muret e tij dhe cavitas thoracis.
Kufijte e mureve te thorax-it kryesisht iu pergjigjen
kufijve te kafazit te kraherorit si pjese e trupit te njeriut.
Kufijte e zgavres se kafazit te kraherorit pak dallohen
nga kufijte e mureve te kafazit te kraherorit.

Azize Sulejmani
Kufiri i siperm i cavitas thoracis

• Kufiri i siperm i zgavres se kraherorit i pergjigjet


apertura thoracis superior.Hapjen e siperme e
kufizon:
-perpara:incisura jugularis
-anash:buza e brendshme e brinjes se pare
-pas:faqja e perparme e e gjysmes se poshtme te trupit
te vertebrae prominenes.

Azize Sulejmani
Kufiri i poshtem i cavitas thoracis

• Kufiri i poshtem I zgavres se kafazit te kraherorit nuk i


pergjigjigjet apertura thoracis inferior .Rrafshi I kesaj
hapje kalon neper processus xiphoideus dhe gjysmen
e poshtme te trupit te vertebrae thoracica XII.
Kufirin e poshtem te vertete te cavitas thoracis e
paraqet DIAFRAGMA.

Azize Sulejmani
Forma e thorax-it

Thorax-i te te rriturit ka
forme n e konit te shtypur
ne rrafshin sagital.Prerjet
horizontale kane forme
veshkore .
Thorax-it i pershkruhen
kater mure:
-Muri i perparem:16-20 cm
-Muret anesor
-Muri i pasem:27-32 cm
Prerja horizontale

Azize Sulejmani
Per orjentim te sakte ne muret e thorax-it dhe
vecanerisht per percaktimin e disa organeve jane
vertetuar:
-Pikat orientuese, Natyrale ose te percaktuara me marveshje

-Vijat orientuese dhe


-Regjionet topografike.

Pikat dhe vijat orientuese te percaktuara me marveshje nuk kane baze


anatomike por jane te percaktuara ndermjet elementeve te
perhershme anatomike.

Azize Sulejmani
Pikat me te rendesishme natyrale jane:

• Incisura jugulatis
• Art.sternoclavicularis
• Angulus sterni i pergjigjet discus intervertebralis IV-V TH
• Art.e te gjitha brinjeve
• Art.xiphosternal
• Maja e processus spinosis te gjitha V-TH
• Angulus inferior scapulae
• Papillla mammae

Azize Sulejmani
Vijat me te rendesishme natyrale jane:

• Buzet e sternumit
• Buzet e te gjitha brinjeve
• Clavicula
• Arcus costalis
• Columna vertebralis
• Maje e processus spinosis te gjitha V-TH
• Margo scapulae
• Spina scapulae
• Plica axillaris anterior (m.pectoralis major)
• Plica axillaris posterior(m.latissimus dorsi).
Azize Sulejmani
Vijat orientuse te definuara nderkombtarisht jane:

• Linea mediana anterior


• Linea sternalis
• Linea parasternalis
• Linea medioclavicularis
• Linea mammillaris
• Linea axillaris anterior
• Linea axillaris
• Linea axillaris posterior
• Linea scapularis
• Linea paravertebralis
• Linea mediana posterior
Azize Sulejmani
Azize Sulejmani
Regjiionet e perparme:

• Regiones pectorales
• Regio presternalis
Regio infraclavicularis
• Fossa infraclavicularis
• Trigonum clavocopectoralis

Regio pectoralis
• Regio mammaria
Regio axillaris
• Regio inframammaria Regio mammillaris

• Regio axillaris

Azize Sulejmani
Regjionet e pasme:

• Regio vertebralis
• Regio scapularis

Regio vertebralis
• Regio infrascapularis
Regio scapularis
Regio infrascapularis

Azize Sulejmani
Muret e thorax-it

Ne pikepamje anatomike dhe klinike muret e thorax-it


jane te ndertuara nga tre shtresa:
• Shtresa siperfaqesore:lekura,indi dhjamor nenlekuror
dhe muskujt siperfaqesor.
• Shtresa e mesme:sternumi,cartilago costae,costae
dhe vertebrae thoracica me nyjetimet e
tyre,m.intercostalis dhe m.fqinj.
• Shtresa e thelle:facsia endothoracica dhe pleura
costalis.

Azize Sulejmani