Anda di halaman 1dari 9

EZA0015:Tanggungjawab & Peranan Pegawai (Tataklakuan)

Pengenalan Larangan

1. Betul 1. Salah
2. Salah 2. Betul
3. Salah 3. Salah
4. Betul 4. Betul
5. Betul 5. Salah
Tatakelakuan Hukuman Tatatertib

1. Benar 1. Tangguh pergerakan gaji


2. Benar 2. Amaran
3. Palsu 3. Buang kerja
4. Ganggung seksual 4. Denda
5. Yang di pertuan agong 5. Turun pangkat
Larangan Mutlak Rayuan Tatatertib

1. Gangguan seksual 1. Hak


2. Pasaran niaga hadapan 2. Professional
3. Meminjam wang 3. Turun
4. Skim cepat kaya 4. Tidak boleh
5. Meminjamkan wang 5. 14 hari

EZA0016:Tanggungjawab & Peranan Pegawai (pelantikan)

Pelantikan 1. Suruhanjaya
2. Melantik
3. Melapor 1. Tidak
4. Pengalaman 2. Gagal
5. Prestasi 3. Meminda
Pengesahan 4. Sebulan
5. Kesihatan
1. B
Mengemaskini maklumat
2. A
perkhidmatan
3. A
4. B 1. B
5. B 2. B
Kenaikan Pangkat 3. A
4. B
1. Betul
5. B
2. Salah
3. Betul
4. Salah
5. Betul

Penamatan perkhidmatan

EZA0017:ELAUN
PENGENALAN
Betul
Salah
Salah
Betul
Salah
GAJI
Bertambah
Gaji pokok
Pariti
Skim perkhidmatan
1 julai

ELAUN
Bayaran sewa hotel
Bayaran insentif
Elaun makanan
Belanja pelbagai
Pendahuluan diri

Kemudahan Cuti
Layak
Layak
Tidak layak
Layak
Tidak layak

EPA0002:Dasar

Proses Dasar Awam Uji kefahaman 2: A

Uji Kefahaman 3 Dasar Pensyarikatan

1. Perundangan Uji 1
2. Insentif
Fasilitator
3. Cukai
4. Galakan Sektor awam menyediakan suasana
Wawasan 2020 yang kondusif bagi merangsang
pertumbuhan ekonomi yang pesat, Bina-pajak-pindah
sebagaimana dan sejauh yang
Bina-pindah
dibenarkan oleh peraturan dan
undang-undang. Dasar Pertanian

Perancang Uji 1:

Sektor awam mestilah peka dan Dasar pertanian kedua


responsif terhadap perubahan-
Dasar pertanian pertama
perubahan yang berlaku dalam
persekitaran dunia semasa merancang Dasar pertanian ketiga
arah tujuan dan strategi
Uji 2
pertumbuhan, proaktif, menyediakan
maklumat yang betul, aktiviti galakan Pemasaran
pasaran yang lebih baik melalui
Pemindahan teknologi
perwakilan seberang laut.
Pemprosesan hiliran
Pelaksana
Akreditasi
Sektor awam perlu terus
menyediakan kemudahan dan Dasar Perindustrian
perkhidmatan sosial yang penting
Uji 1
kepada semua rakyat, bukan sahaja
kemudahan dan perkhidmatan itu pelan induk perindustrian (PIP1)
meluas tetapi piawaiannya harus lebih pelan induk ketiga
baik.
pelan induk kedua
Pengenalan Dasar Pembangunan

Kerajaan:
Dasar Pendidikan
Hanya terlibat dalam menyediakan
infrastruktur asas, pembangunan luar 1956, 1957, 1960, 1961 ,1979, 1988,
Bandar, keselamatan dalam dan luar 1996
Negara serta menyediakan insentif Uji 2
bagi menggalakkan pertumbuhan
sector perdagangan dan perindustrian Pendidikan sekolah

Swasta Pendidikan rendah

Sektor ekonomi dan perdagangan Pendidikan menengah


dikuasai sepenuhnya oleh pihak Pendidikan guru
swasta yang mengamalkan system
pasaran bebas. Penilaian dan peperiksaan

Penswastaan Program matrikulasi

Bina-kendali-pindah Uji 3

Bina-kendali-milik Kualiti guru


Nilai Negara bangsa

Kapasiti

Pendidikan dan latihan S&T

Sistem kurikulum

EWA0003:Kursus BPK

Pengenalan Dasar BPK 3. Menggaris ke atas, dakwat merah


4. Rujukan
1. Salah
5. Pen dakwat kekal, pensel
2. Betul
3. Salah
4. Salah Merekod maklumat peribadi
5. Betul
1. Maklumat waris dekat
2. Kosongkan “nombor rancangan
Kaedah
Pencen balu..”
1. Boleh 3. Nombor jabatan adalah nombor
2. Selamat fail
4. Gelaran tidak perlu dicatatkan 4. Swasta
5. Jika pegawai bukan warganegara… 5. Sakit

Kaedah Merekod Lembaran Kelakuan

1. Kebenaran
2. Tatakelakuan
3. Salah
4. Lembaran kelakuan
5. Perlu

Kaedah dan Tatacara (hal


Perkhidmatan)

1. Betul
2. Betul
3. Salah
4. Salah
5. Betul
Kaedah Cuti

1. Rehat
2. Hari
3. 2
EZA0006:Transformasi Perkhidmatan Awam

Pengenalan 5. B

1. Salah
2. Betul Pelan
3. Salah
Tindakan Bahagian
4. Betul
5. Salah Perincian Inisiatif
Kerangka
Penyataan Keperluan
1. D
Sasaran program
2. B
3. A Impak Program
4. D
EEA0004:PENAMPILAN DIRI

1. B
2. B
3. C
4. A
5. A

EFA0002: PENGURUSAN KEWANGAN

INTEGRITI Peringkat

1. 5 1. 2
2. 3 2. 5
3. 4 3. 4
4. 1 4. 1
5. 2 5. 3
Pengenalan Sistem Belanjawan Negara

Perancangan – memprogram – 1. Hasil, perbelanjaan


menentukan belanjawan – 2. Yuran, lesen
pembiayaan- kawalan- penilaian 3. Prestasi
4. Dalaman
Sistem mengakuan terimaan 2. betul
3. salah
1. Akauntan negara
4. betul
2. Pegawai pemungut
5. betul
3. Daftar emel
6. betul
4. Kawalan resit
Proses pembayaran
5. Pemberitahuan
Pungutan wang awam 1. salah
2. betul
1. Perbendaharaan
3. salah
2. Resit
4. betul
3. Lejar
5. betul
4. 10
Tatacara
5. Tunai
UNIT PENGURUSAN ASET:
mengurus semua aset... ,
menyelaraskan penyediaan... ,
Sistem kawalan peruntukan menguruskan pelantikan...

1. 3 PEGAWAI PENGAWAL: melantik


2. 4 pegawai aset... , menubuhkan JKPAK..
3. 2 , memastikan ...
4. 1
Pengendalian Aset
Peranan dan t/jawab
1. salah
1. Penyelia
2. salah
2. Perakaunan
3. betul
3. Buku vot
4. salah
4. Baucar
5. betul
5. Peruntukan
sistem Pengursan
Pengurusan I
1. 3
1. 3
2. 5
2. 5
3. 2
3. 2
4. 1
4. 1
5. 4
5. 4
Pengurusan II
Prinsip dan jenis
1. BETUL
2. SALAH 1. 3
3. SALAH 2. 5
4. BETUL 3. 2
5. BETUL 4. 1
6. BETUL 5. 4
Sistem pengurusan bayaran Kaedah perolehan

1. salah 1. 3
2. 6 2. 1
3. 2 3. 2
4. 1 Pelaksanaan akauntabiliti
5. 4
1. 3
6. 5
2. 2
Pengenalan kepada akauntabiliti
3. 1
1. 3