Anda di halaman 1dari 7

PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

SK SEMANGAR
81907 KOTA TINGGI
JOHOR DARUL TAKZIM

PELAN STRATEGIK UNIT PPDA


PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

Analisis SWOT UNIT PPDa SK SEMANGAR berdasarkan TOWS MATRIKS

Kekuatan ( S) Kelemahan ( W )

2. S1: Penglibatan setiap pelajar dalam aktiviti Pendidikan Pencegahan W1: Terdapat kelemahan peranan yang perlu diperbaiki dalam Unit
Dadah peringkat sekolah, zon dan negeri. Kaunseling
3. S2: Ceramah / Pameran Pendidikan Pencegahan Dadah dibuat setiap Pe W2: Peranan Unit disiplin semata-mata sebagai sebuah badan
tahun. pelaksana denda atau hukuman . Jenis denda dan hukuman yang
dikenakan kepada pelajar yang melanggar disiplin kurang
4. S3: Pendidikan Pencegahan Dadah diserapkan dalam P&P memberi pengajaran/ didikan.
5.
7. S4: Pendedahan maklumat tentang bahaya dadah kepada setiap kelas 5. W3: Pelajar yang mempunyai masalah kurang diberi peluang
dengan menyediakan sudut pendidikan antidadah dan buletin memperbaiki diri dan mengenali sifat diri dan potensi diri yang
bahaya dadah. baik.
8. S5: Perkhemahan pemantapan jati diri setiap tahun.

Peluang ( O ) Cabaran / Ancaman ( T )

O1. Peruntukan kewangan yang diberi pihak kerajaan untuk T1. Pengaruh persekitaran yang kurang kondusif seperti pergaulan
menjalankan aktiviti. bebas dan sebagainya.

O2. Sekolah dan PIBG menggubal perlembagaan disiplin sekolah dan T2. Peranan ibubapa dan keluarga yang kurang membimbing dan
merancang aktiviti sekolah ke arah pembinaan fizikal, mental dan memberi perhatian kepada anak- anak.
spiritual yang sihat.
T3. Institusi keluarga yang longgar seperti berlaku penceraian.
O3. Pihak ibubapa dan penjaga memberi kerjasama dan dorongan.
T4: Peranan media yang menyediakan pelbagai pendedahan kepada
O4: Pihak sukarelawan, penceramah bertauliah, badan kerajaan yang aktiviti tidak sihat.
sentiasa memberi pelbagai bentuk sumbangan tenaga, idea, wang
dan sebagainya.
PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

Dalaman
KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W )

Luaran

PELUANG S–O W–O


S1, S2, S5, O1, O4 W1, W2, O2, O3
Sekolah dapat mengadakan pelbagai aktiviti sihat dalam dan Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam unit tertentu di
luar sekolah dengan sokongan dari pihak luar samada dalam sekolah, tetapi dengan sokongan padu pihak ibubapa dan
bentuk kewangan, tenaga dan sebagainya. sekolah, menghadapi murid yang mempunyai masalah disiplin
boleh diatasi.

ANCAMAN / S–T W–T


CABARAN S3, S4, S5, T1, T4 W3, T2, T3
Pelbagai aktiviti sihat yang boleh dijalankan di peringkat Penglibatan dan sokongan ibubapa dan guru perlu
sekolah dan luar sekolah untuk menerapkan nilai hidup yang dipertingkatkan melalui program dan taklimat Saran Ibubapa
positif dan menanam jati diri yang kuat di kalangan murid dan Sekolah menerusi PIBG.
dengan sokongan padu sekolah, ibubapa dan pihak lain yang
bertanggungjawab.
PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

PERANCANGAN STRATEGIK PPDA 2018-2020

SK SEMANGAR

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGIK

Sasaran Bidang /
Petunjuk
Matlamat Pegawai
Objektif Prestasi Utama Inisiatif / Strategi
Strategik TOV 2018 2019 2020 Anjakan Bertanggung
(KPI)
PPPM jawab
Mendedahka Meningkatk Tahap pengetahuan
n bahaya dan an murid amat rendah 80% 85% 95% 100% Murid:
cara pengetahua Berkaitan 1. Bengkel penyediaan Anjakan 3 Guru Besar
membantera n dan kemahiran sudut/lorong/pusat akses Melahirkan
s kemahiran membanteras maklumat PPDA di sekolah. rakyat PK HEM
penggunaan membanter dan mencegah 2. Program 5 minit setiap pagi Malaysia
dadah as dadah. 3. Program anti dadah yang Penyelaras
penggunaa peringkat sekolah menghayati
n dadah. nilai. Semua guru
PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

PELAN TAKTIKAL 1- 2018


Matlamat 1 : Mendedahkan bahaya dan cara membanteras penggunaan dadah
Anjakan PPPM : Anjakan 3

S1 Meningkat keyakinan belajar murid


INISIATIF / STRATEGI S3 Meningkat motivasi belajar murid
S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid

Tempoh/
Program/ Tanggungjaw Kos/ Pelan
Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek ab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Program sudut ppda Pentadbir Januari RM50 Kpi yang difokuskan Sudut Semua murid
sekolah, hingga mencapai tahap seperti dadah
Penyelaras November yang dikehendaki berinforma
dan guru-guru si

Pentadbir, Murid
2. Program 5 minit Penyelaras Sepanjang Input berguna untuk faham Semua murid
dan guru minggu semua murid input yang
bertugas dadah disampaik
an

Sepanjang
3. Program minggu Pentadbir dan Seminggu RM300 Murid menghayati minggu
antidadah penyelaras bahaya dadah dan diisi Semua murid
membenci dadah dengan
prgram
yang
berfaedah
PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategi : Meningkatkan pembelajaran murid

Strategi : 1. Program sudut dadah


2. Program 5 minit
3. Program minggu antidadah
Nama Program / Projek : 1. Program sudut dadah
2. Program 5 minit
3. Program minggu antidadah
Anjakan : 3
Objektif Program / Projek : Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran membanteras dadah
Tanggungjawab : Pentadbir, penyelaras dan semua guru
Tempoh / Hari : Sepanjang Minggu Antidadah
Tempat : SK LKTP Linggiu
Sasaran : Semua murid
Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM350
Sumber : Peruntukan Program HEM
Jawatankuasa : Guru Besar - Penasihat
Penolong Kanan HEM - Pengerusi
AJK - Penyelaras/SU/Guru-
PELAN STRATEGIK UNIT PPDA SK SEMANGAR 2018 - 2020

Ringkasan Program : Program ini dijalankan bertujuan untuk memberi kesedaran kepada murid tentang bahaya
dadah.

Tanggung- Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja KPI Sasaran
jawab Jangkaan Kontigensi

1 Mesyuarat Pentadbir, 1 Januari 2018 GB Minit


Penyelaras, dan Mesyuarat
semua guru GPK HEM

Semua Guru

2 SUDUT PPDA Penyelaras Sepanjang tahun


Penyelaras

3 Program 5 minit Penyelaras dan Sepanjang Carta info Penyelaras


guru bertugas minggu dadah disediakan

4 Program minggu anti dadah Penyelaras dan Sepanjang Bahan Semua guru dan
ajk minggu dadah pertandingan murid
disediakan

Anda mungkin juga menyukai