Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

()()fdsfgfs
(MATEMATIK)

Subjek : Matematik

Tingkatan : 4AB

Masa : 11.00-11.40 pagi

Tempoh : 40 minit

Tarikh : 7 Oktober 2010-10-09

Topik : Garis Lurus

Objektif pembelajaran : Memahami dan menggunakan konsep garis selari.

Hasil Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid dapat :

i. Menyatakan bahawa 2 garis lurus adalah selari sekiranya


mempunyai nilai kecerunan yang sama atau sebaliknya.

ii. Menentukan samada 2 garis lurus adalah selari berdasarkan


persamaan yang diberi.

Pengetahuan sedia ada: Pelajar telah mempelajari tentang :

i. Koordinat
ii. Kecerunan garis lurus
iii. Kecerunan garis lurus pada koordinat Cartesian
iv. Pintasan garis lurus pada paksi –x dan pada paksi –y
v. Persamaan garis lurus, y = mx + c

Bahan Bantu Mengajar:

i. Kad manila bergrid


ii. Papan putih
iii. Lembaran kerja
iv. Tingkap nako

Penerapan nilai :

i. Ketelitian
ii. Ketepatan
iii. Kerjasama
iv. Sistematik
v. Toleransi
Langkah/masa Isi pembelajaran Aktiviti Catatan
Nilai/BBM

Set Induksi Pengenalan konsep- 1) Guru menuju ke tingkap nako di BBM:


( 5 minit) Garis Selari dalam kelas. Tingkap Nako

2) Pelajar diminta untuk memerhati


dan membandingkan kecerunan
antara tingkap-tingkap tersebut.

3) Guru menyoal pelajar tentang


kaitan kecerunan dan keadaan
tingkap tersebut.

4) Guru memandu pelajar


mengaitkan kecerunan dengan
konsep garis selari.
Langkah 1 2 garis selari 1) Guru melukis rajah BBM:
(10 minit) berkecerunan sama A Papan Putih
B
B (0,6) pada papan putih.

2) Guru meminta seorang pelajar


(3,2 D menerangkan kaitan antara
A (-3,1) garis A dan B tersebut.

3) Guru meminta bukti bahawa


garis A dan B adalah selari
C (-3,0) sekiranya tiada lakaran anak
panah.

4) Guru menunjukkan 2 garis lurus


AB dan CD yang dilakar pada
rajah Caritesian.

5) Guru meminta pelajar mengira


kecerunan garis AB dan CD.

6) Guru memantau aktiviti pelajar.-


buat bimbingan.

7) Setelah siap, seorang pelajar


diminta memberikan jawapan
kecerunan garis AB dan
mencatatnya di papan putih.
Guru bertanya pelajar lain (1,2
orang) untuk memastikan
jawapan tersebut betul atau
tidak. Cara yang sama dilakukan
untuk CD.
8) Guru bertanya pelajar
Apakah hubungan antara garis AB
dan CD?
ii. Adakah garis AB dan CD selari?

9) Guru membuat penegasan


kembali tentang konsep garis
lurus.

Langkah 2  Menentukan 2 garis 1) Guru memberikan persamaan BBM:


(20 minit) selari berkecerunan garis PQ : 2x – 6y =3 Papan putih
sama berdasarkan dan garis RS :3y = x-15
persamaan garis
lurus. 2) Guru bertanya kepada pelajar
bagaimana untuk membuktikan
y = mx+c garis PQ dan RS adalah selari.

m= kecerunan garis 3) Setelah mendapat jawapan


lurus daripada pelajar, guru
menunjukkan cara bagaimana
 2 garis berkecerunan menentukan 2 kecerunan yang
sama bagi garis AB sama apabila persamaan diberi:
dan CD ditunjukkan 2y = 3x - 4 1
dengan M = M 4y = 6x + 1 2
AB CD
4) Guru mengedarkan lembaran BBM:
 Bandingkan 2 kerja kepada pelajar untuk Lembaran kerja
kecerunan dapat dibincang dan diselesaikan
membuktikan dalam kumpulan masing-
samada 2 garis masing.
asalah selari atau
tidak selari. 5) Guru memantau dan
membimbing aktiviti pelajar.

6) Guru kemudian memanggil


beberapa orang pelajar untuk
menulis jalan penyelesaian
kepada soalan-soalan yang
diberi.

7) Pelajar-pelajar dari kumpulan


berbeza ditanya untuk
mengesahkan jalan pengiraan
dan jawapan yang diberi.

Penutup Konsep Garis Selari 1) Guru meminta pelajar untuk


( 5 minit) menerangkan semula konsep
garis selari.

2) Pelajar ditanya tentang apa


kepentingan mempelajari garis
selari dalam kehidupan
seharian.
3) Pelajar diminta menyelesaikan
soalan yang dipilih di dalam
buku teks.

SOALAN-SOALAN LATIHAN DALAM KUMPULAN

1) Persamaan garis lurus PQ ialah 2x-6y =3 dan persamaan garis lurus RS ialah
3y = x-15. Buktikan samada garis lurus PQ dan RS adalah selari.

2) Garis lurus 3x + y = 6 adalah selari dengan garis lurus x + my = 12.c cari nilai m.

3) Tentukan yang mana antara persamaan garis lurus berikut adalah selari dengan
garis 2x + y = 11.

a) y= 8 – 2x
b) 6x + 3y = 10
c) x– 2y = 5
d) x= -1/2 y

Anda mungkin juga menyukai