Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM

PENGELOLAAN PERALATAN RADIOLOGI

RS PARU SURABAYA
2018
DAFTAR ISI
1. Bab I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG......................................................................................... 1

B. PENGERTIAN..................................................................................................... 1

2. BAB II RUANG LINGKUP..................................................................................... 2

3. BAB III KEBIJAKAN.............................................................................................. 3

4. BAB IV TATA LAKSANA...................................................................................... 4

5. BAB V DOKUMENTASI........................................................................................ 8