Anda di halaman 1dari 5

{ Koor Morase – GBKP }

O Tuhan i jenda kami naruhkan anaNdu kin

Si nggo ‘rpadan I lebeNdu, ‘rjabu I adepenNdu

Dengkehken min o Bapa, toto kami man baNdu

Useken min dame baNa, jabuNa rembak ras Kam

B’re min tuah pas pasNdu, ku jabu anak kami Bapa

Tuhan lias siang ayoNdu, lalaplah bana la erleka

Tuhan Kam lah naruhken ia, nuduhken dalin man bana kap

Gelah ibas jabuna gia, dame rusur she rasa lalap

B’re min tuah pasu pasuNdu, ku jabu anak kami Bapa

Tuhan lias siang ayoNdu, lalaplah bana la erleka

Tuhan Kam lah naruhken ia, nuduhken dalin man bana kap

Gelah ibas jabuna gia, dame rusur she rasa lalap

Dame rusur she rasa lalap …..

Selamat Menempuh Hidup Baru Kepada

Indra Fernando Hutajulu

Dan

Damerianta br. Sitepu


KEBAKTIAN PEMBERKATAN

Indra Fernando Hutajulu


dan
Damerianta Br. Sitepu

Oleh : Pdt. JD Sebayang S.Th

GBKP MAJELIS PANGKALAN BRANDAN


23 November 2018

“Sebab saya yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selamanya”


(2Tawarikh 17:27b)
I. Acara di rumah
 Bernyanyi KJ No 4: 1, 6
Hal mari sembah Yang Maha besar
Nyanyikan syukur dengan bergemar
Perisai umatNya Yang Maha Esa,
Mulia namaNya tahtaNya megah
Ya maha besar kekal KasihMu
Malaikat memberi pujian merdu
Pun kami makhlukMu kecil dan lemah
Mengangkat pujian serta menyembah
 Acara Sungkem ( kalau ada )
 Berdoa
II. Acara di depan Gereja
(Sebelum pengantin sampai di gereja pelayan Tuhan telah melakukan persiapan)
Acara di depan Gereja
Orang tua Penganten : Kami orang tua dan keluarga datang mengantarkan anak kami
yang bernama Indra Fernando Hutajulu dan Damerianta Br. Sitepu untuk menerima
berkat Allah atas rencana pernikahan mereka. Kiranya majelis Gereja berkenan
melangsungkan pelayanan pemberkatan perkawinan atas mereka berdua.
Majelis Gereja : Kami Majelis gereja dengan penuh suka cita berkenan
melangsungkan pemberkatan perkawinan bagi anak kita Indra Fernando Hutajulu dan
Damerianta Br. Sitepu. Untuk itu kepada kedua pengantin, orang tua dan semua
keluarga marilah kita memasuki gereja ini untuk melangsungkan ibadah.
Majelis, penganten menyalami semua keluarga dan jemaat di pintu gereja)
Pengantin Masuk
L : Bapa, Ibu, Saudara / I dalam Yesus Kristus mari kita duduk dengan tertib, dan
menjaga kekudusan ibadah pemberkatan ini. Dan kini saatnya hadir di tengah –
tengah kita Indra Fernando Hutajulu dan Damerianta Br. Sitepu yang menerima
berkat perkawinan pada hari ini.
Solo/trio lagu :
To day I will walk with my hands in God
Today I will trust in Him and not be afraid
For He will be there, for He will be there
Evert moment to share
18. Berkat

L : Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Allah : “Allah sumber segala
kasih kurnia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemulianNya yang kekal,
akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu. Ia – lah yang empunya kuasa
sampai selama – lamanya. Amin

J : Amin…amin…amin… (dinyanyikan)

IV. Acara Photo

1. Majelis Gereja memberikan surat Pemberkatan nikah dan memberikan bingkisan


kepada pengantin
2. Pengantin dengan Pendeta
3. Pengantin dengan Pelayan Gereja
4. Pengantin dengan Permata
5. Pengantin dengan Moria
6. Pengantin dengan Mamre
7. Kata Sambutan dari orang tua-keluarga pengantin
8. Acara photo keluarga diatur anak beru
On this wonderfull day, He has made
(Pelayan