Anda di halaman 1dari 1

Lampiran C

BORANG SINOPSIS BUKU

Nama Sekolah: SJKC YUK CHENG Kod Sekolah: DBC 5322

1. Nama Guru
OR SOR OON

3. Bidang:PENGETAHUAN
2. Judul PENGURUSAN BIMBINGAN
PROFESIONALISME
DAN KAUNSELING
4. Tarikh Pembentangan 14/10/2017 5. Masa:2.00 PETANG

6. Tempat Pembentangan
BILIK GERAKAN SJKC YUK CHENG
7. Sinopsis

Buku ini mengandungi 12 bab, dimulai dengan Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia dan
diikuti dengan teori-teori kaunseling. Pembaca akan mendapat pengetahuan bagaimana
menjalankan Kaunseling Individu dan Kelompok serta Penyediaan Inventori dan Rekod.

Masalah disiplin berlaku kerana berlaku konflik dan tekanan dalam diri pelajar. Pengurusan
konflik secara berkesan dijangka dapat mengubah tingkah laku pelajar ke arah yang lebih
baik berdasarkan norma-norma yang diterima masyarakat..

Bimbingan secara berkesan dapat melahirkan pemimpin yang berkesan.Ia juga boleh
mewujudkan komunikasi berkesan ke arah Budaya Cemerlang di sekolah.

Pengurusan stress secara berkesan pula dapat mewujudkan iklim pengajaran


dan pembelajaran yang berkesan kerana pelajar dan guru dapat melaksanakan tanggung
jawab masing-masing tanpa tekanan dan melaksanakan kerja dengan gembira.

8. Nilai Pengetahuan / Pengajaran

Buku ini memberi pengetahuan kepada para guru meningkatkan ilmu dalam bidang
psikologi pendidikan.

9. Aplikasi Ilmu Dalam Organisasi / P&P

Buku ini memberi kemahiran kepada para guru mengurus masalah pengajaran dan
pembelajaran para pelajar dan juga masalah peribadi serta peluang melanjutkan pelajaran.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

........................................................ ........................................................
( OR SOR OON ) ( )