Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 1

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

TAHUN TAHUN 1

TARIKH 26 JULAI 2018

MASA 8.00 - 9.00

TEMA LINDUNGI ALAM

TAJUK DIARI ABANG (MS 126)

FOKUS UTAMA 3.2.3 Mencatat maklumat tentang sesuatu perkara.


(S.K & S.P), PKJR

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :


1. Menulis 3 cara untuk menjaga alam sekitar.

KEMAHIRAN BAHASA KEMAHIRAN MENULIS

SISTEM BAHASA ILMU : PKJR


Nilai : Menjaga Keselamatan

AKTIVITI CATATAN

SET INDUKSI  Guru menayangkan video pelbagai keadaan situasi


jalan raya.
 Soal jawab antara guru dan murid.
 Guru mengaitkan situasi tersebut dengan isi pelajaran.

LANGKAH 1  Murid-murid membaca petikan “Diari Abang” secara


berkumpulan bersama guru.

 Guru dan murid berbincang untuk memahami isi


petikan yang dibaca.

LANGKAH 2  Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan, (1 kumpulan -


4 org murid)

 Setiap kumpulan dikehendaki menulis maklumat yang


terdapat di dalam petikan yang telah dibaca.

LANGKAH 3  Setiap kumpulan diminta untuk membentangkan hasil


perbincangan.

 Murid menulis situasi yang betul berdasarkan video


yang telah ditayangkan. (PKJR) - Aktiviti 6.
PENUTUP  Murid merumuskan isi pelajaran.
 Guru bertindak sebagai pembimbing dan pemerhati

REFLEKSI

IMPAK