Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU : HARI :
TARIKH :

Mata Pelajaran : Kehadiran Murid : / Orang


Tingkatan : Masa :

TEMA/TAJUK TAMADUN AWAL MANUSIA.


STANDARD KANDUNGAN 1. Tamadun Awal Dunia
a.Proses pembentukan tamadun (Sumeria, Mesir ,Indus dan Hwang Ho)

Pada akhir pembelajaran murid dapat :


STANDARD PEMBELAJARAN / Aras 1
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1.1 Menerangkan konsep tamadun
1.2 Menyatakan ciri-ciri tamadun
1.3 Menyatakan sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir , Indus dan
Hwang Ho.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya sekiranya dapat :


(sekiranya berkenaan) 1.4 Menerangkan konsep tamadun
1.5 Menyatakan 6 ciri-ciri tamadun
1.6 Menyatakan 5 sumbangan tamadun manusia di Sumeria, Mesir , Indus
dan Hwang Ho.

PEMBELAJARAN ABAD KE 21 Penggunaan foto atau Peta dalam pdp


(PAK 21)
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS Mencipta
TINGGI (KBAT) Bagaimana memelihara warisan dunia
STRATEGI PDP cth pendekatan kolaboratif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM cth sains dan teknologi
(EMK)
BAHAN BANTU BELAJAR (BBB) peta, gambar Lembaran kerja/Bahan dr internet (TMK)
(Buku teks tidak dikira sebagai BBB)
Set Induksi : Murid diminta mentafsir gambar yang diberikan dan bersoal jawab tentang
gambar tersebut
AKTIVITI PENGAJARAN & Aktiviti 1 : Kajian gambar. Pyramid, Tembok Besar China.
PEMBELAJARAN (PDP) Aktiviti 2 : Melabel peta:
(i-Think-masukkan dalam aktiviti Lokasi tamadun awal pada peta (Mesir, Sumeria, Indus, dan Hwang Ho)
seandainya dilaksanakan) Aktiviti 3 :Peta Buih Berganda – Tafsiran Tamadun
Peta Dakap – Ciri Tamadun
Aktiviti 4 : rumusan guru

PENILAIAN PENGAJARAN & Tahap/ Band : (nyatakan secara spesifik)


PEMBELAJARAN

______ / ______ orang murid dapat mencapai objektif / standard pembelajaran.


REFLEKSI
______ / ______ orang murid perlu diberi bimbingan

CATATAN (Catatkan pada bahagian ini seandainya PdP tidak dapat dilaksanakan)

Tandatangan :
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
MINGGU : 1 HARI : ISNIN
TARIKH : 2/1/2018

Mata Pelajaran : SEJARAH Kehadiran Murid : / Orang


Tingkatan : Masa : 7.30-9.30 pagi

TEMA/TAJUK TEMA :
STANDARD KANDUNGAN TAJUK :

STANDARD PEMBELAJARAN / Pada akhir pembelajaran murid dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN i.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya sekiranya dapat :.


(sekiranya berkenaan) i.
ii.
PEMBELAJARAN ABAD KE 21 Kolaborasi-murid membuat aktiviti berkumpulan untuk bertukar-tukar idea tentang idea
(PAK 21) isi tersurat
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS
TINGGI (KBAT)
STRATEGI PDP Pendekatan Koperatif
ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
(EMK)
BAHAN BANTU BELAJAR (BBB)
(Buku teks tidak dikira sebagai BBB)
Set Induksi :
Aktiviti 1 :
AKTIVITI PENGAJARAN & Aktiviti 2 :
PEMBELAJARAN (PDP) Aktiviti 3 :
(i-Think-masukkan dalam aktiviti Aktiviti 4 : Rumusan guru
seandainya dilaksanakan) Aktiviti 5 : Menulis ulasan yang lengkap .

PENILAIAN PENGAJARAN & Tahap/ Band : (nyatakan secara spesifik)


PEMBELAJARAN

______ / ______ orang murid dapat mencapai objektif / standard pembelajaran.


REFLEKSI
______ / ______ orang murid perlu diberi bimbingan

CATATAN (Catatkan pada bahagian ini seandainya PdP tidak dapat dilaksanakan)

Tandatangan :
6 TAHAP PENCAPAIAN
(boleh letak pada kolum penilaian pengajran dan pembelajaran)

TAHAP 6 : Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradap mithali


TAHAP 5: Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradap terpuji
TAHAP 4: Tahu, Faham dan boleh buat dengan beradap
TAHAP 3: Tahu, Faham dan boleh buat
TAHAP 2: Tahu, Faham
TAHAP 1: Tahu