Anda di halaman 1dari 1

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar!

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar!

1. Hasil dari – 3a – 6b + 7 – 13a – 2b + 4 adalah .... 1. Hasil dari -3a – 6b + 7 – 13a – 2b + 4 adalah ....
a. 16a – 8b + 11 a. 16a – 8b + 11
b. 10a + 4b + 11 b. 10a + 4b + 11
c. 10a – 4b + 11 c. 10a – 4b + 11
d. -16a – 8b + 11 a. -16a – 8b + 11

2. Bentuk -6x² – x + 4y variabel-variabelnya adalah .... 2. Bentuk -6x² – x + 4y variabel-variabelnya adalah ....
a. -6, -1 dan 4 a. -6, -1 dan 4
b. x² , x dan y b. x² , x dan y
c. x + y c. x + y
d. x² – 4y d. x² – 4y

3. Pada bentuk aljabar x² – 2x – 5 koefisien-koefisiennya adalah .... 3. Pada bentuk aljabar x² – 2x – 5 koefisien-koefisiennya adalah ....
a. x² a. x²
b. -2 b. -2
c. - 2x dan – 5 c. - 2x dan – 5
d. -2 dan -5 d. -2 dan -5

4. Diketahui bentuk aljabar 3a² -7a -9, suku yang merupakan konstanta saja adalah .... 4. Diketahui bentuk aljabar 3a² -7a -9, suku yang merupakan konstanta saja adalah ....
a. 3a² a. 3a²
b. a b. a
c. -7 c. -7
d. -9 d. -9

5. 8p + 5q – 2p – 4q maka hasilnya adalah .... 5. 8p + 5q – 2p – 4q maka hasilnya adalah ....


a. 6p – q a. 6p – q
b. 6p + 9q b. 6p + 9q
c. 6p + q c. 6p + q
d. -6p – 9q a. -6p – 9q

6. Bentuk paling sederhana dari 8x – 20y – 5x – 15y adalah .... 6. Bentuk paling sederhana dari 8x – 20y – 5x – 15y adalah ....
a. 3x – 2y a. 3x – 2y
b. 3x – 17y b. 3x – 17y
c. 3x – 5y c. 3x – 5y
d. 3x – 35y d. 3x – 35y

7. Hasil dari 4c + 8d – 3e – 6c – 2d + 2e adalah .... 7. Hasil dari 4c + 8d – 3e – 6c – 2d + 2e adalah ....


a. -2c + 6d + e a. -2c + 6d + e
b. -2c + 6d - e b. -2c + 6d - e
c. -2c + 10d + e c. -2c + 10d + e
d. -2c + 10d – e d. -2c + 10d – e

8. Nilai dari 5x – 2y – 7x + 8y adalah… 8. Nilai dari 5x – 2y – 7x + 8y adalah…